ZonMw tijdlijn Preventie in de zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Preventie in de zorg nl-nl Wed, 21 Aug 2019 05:02:31 +0200 Wed, 21 Aug 2019 05:02:31 +0200 TYPO3 news-4417 Tue, 06 Aug 2019 16:16:12 +0200 20 jaar preventie bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/20-jaar-preventie/ Goede gezondheid is belangrijk. Daarom zetten we in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. In deze video lichten we mooie resultaten uit, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.  

Benieuwd naar de resultaten en onze blik op de toekomst?

]]>
news-4348 Wed, 17 Jul 2019 11:09:23 +0200 Start voorstudies over werkzame elementen van interventies op roken, alcohol en overgewicht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-voorstudies-over-werkzame-elementen-van-interventies-op-roken-alcohol-en-overgewicht/ In de eerste fase van de ronde ‘Werkzame elementen’ zijn 6 projecten gehonoreerd. De komende 4 maanden worden er voorstudies uitgevoerd naar de actuele stand van zaken op de thema’s overgewicht, alcohol en roken. Deze studies leveren inzichten op over welk onderzoek in de volgende fase voor elk thema nodig is. Doel subsidieoproep: Werkzame elementen

Door in te zoomen op een aantal individuele interventies binnen een thema (overgewicht, alcohol, roken) kan meer worden gezegd over wat werkt binnen dat thema. Zijn er werkzame elementen die in meer of alle interventies zitten? Welke onderdelen zorgen voor effect? En wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van deze elementen?

Fases subsidieoproep

De voorstudies worden uitgevoerd door consortia met experts vanuit verschillende disciplines rond het specifieke thema. In fase 2 (2020) wordt vervolgonderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen op de verschillende thema’s. De richting van dit onderzoek wordt mede aan de hand van de voorstudies uit fase 1 bepaald.

Thema’s

Meer informatie over de 6 voorstudies:

Overgewicht

Alcohol

Roken

Meer informatie:

]]>
news-4325 Mon, 15 Jul 2019 16:41:58 +0200 X-Fittt 2.0 nu erkende gecombineerde leefstijlinterventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/x-fittt-20-nu-erkende-gecombineerde-leefstijlinterventie/ De interventie X-Fittt 2.0 heeft met steun van ZonMw het erkenningstraject van het Centrum Gezond Leven succesvol doorlopen. Dit betekent dat het nu een erkende gecombineerde leefstijlinterventie is. Wat doet X-Fittt 2.0? X-Fittt 2.0 is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl, met specifieke aandacht voor mensen met een lager inkomen. Doel is om volwassenen met een lage sociaaleconomische status (SES) en een hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl.

Gezondheidswinst

Door de doelgroep te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl, wil X-Fittt 2.0 gezondheidswinst realiseren. De minimale resultaten zijn:

 • Afname gewicht
 • Afname buikomvang
 • Verhoging kwaliteit van leven

Verschillende disciplines

Het X- Fittt 2.0 programma duurt twee jaar waarbij een integrale aanpak en een intensieve begeleiding vanuit verschillende disciplines centraal staat. Door een nauwe samenwerking tussen eerstelijnszorg, gemeente, beweegaanbieders en zorgverzekeraar is de interventie toegankelijk is voor inwoners met een minimum inkomen.

Bij de start is er een intake met leefstijlcoach en diëtist en worden persoonlijke doelen opgesteld. De eerste 12 weken bewegen deelnemers twee maal per week onder begeleiding in groepsverband en is er wekelijks een gezamenlijk weegmoment. Deelnemers houden hun voeding bij en krijgen feedback.

Na deze intensieve fase blijven deelnemers bewegen via een sportaanbod naar keuze
en houden zij contact met de leefstijlcoach.

Verschillende varianten

Naast de X-Fittt 2.0 bestaan er ook andere varianten. Zo wordt de reguliere variant al op ca. 30 locaties in Nederland aangeboden.

Erkenningstraject en interventie

Op de website van het Centrum Gezond Leven vind je meer informatie over het erkenningstraject. Ben je benieuwd naar de interventie? Bekijk dan het werkblad beschrijving interventie X-Fittt 2.0.

Onderzoek

Wageningen University & Research (WUR) doet onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van X-Fittt 2.0. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Stakeholders loven de integrale aanpak. Uitvoerders zien dat de extra inzet op beweging (ten opzichte van de BeweegKuur) en de langdurige en intensieve begeleiding door de leefstijlcoach nodig zijn voor het behalen van de doelen bij deelnemers met een lage SES. Een tussentijdse effect-evaluatie laat zien dat doelen met betrekking tot gewicht, buikomtrek en kwaliteit van leven gehaald worden.

Meer informatie

]]>
news-4168 Thu, 13 Jun 2019 11:00:55 +0200 Gemeenten en Menzis omarmen preventiebeleid https://www.menzis.nl/publicaties/zorg-zorgverzekering/2019/06/11/gemeenten-en-menzis-omarmen-preventiebeleid Diverse gemeenten en zorgverzekeraar Menzis maken de slag van zorg naar gezondheid. Alleen door traditionele zorgstructuren te ontstijgen kan de forse toename van chronische ziekten worden gekeerd. Leefstijlinterventies en lokale samenwerkingen zijn daarbij cruciaal. Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Het gaat daarbij om duurzaam financieren en organiseren.” Het tempo van deze transitie moet flink omhoog. Lees verder op menzis.nl news-4037 Thu, 16 May 2019 10:44:01 +0200 Leeftstijl: ‘Diabeteszorg kan beter én jaarlijks miljarden goedkoper’ https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/15/diabeteszorg-kan-beter-en-jaarlijks-miljarden-goedkoper-a3960379 Dankzij de juiste leefstijlinterventies kan een aanzienlijk deel van de patiënten (tussen de 30 en 40 procent) medicatievrij raken, met stabiele suikerspiegels, gedurende ten minste twee jaar, blijkt uit een recente studie gepubliceerd in The Lancet. news-3402 Wed, 02 Jan 2019 10:22:18 +0100 Nieuwe subsidieoproepen preventieprogramma opengesteld: onderzoek naar effectiviteit van preventieve interventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-preventieprogramma-opengesteld-onderzoek-naar-effectiviteit-van-preventieve/ Twee subsidieoproepen voor effectiviteitsonderzoek zijn gepubliceerd. In deze oproepen staat onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies centraal. De deadline voor indienen van een aanvraag is 12 maart 2019. De eerste oproep gaat over effectiviteitsonderzoek naar kennislacunes op thema’s en doelgroepen. De focus ligt hierbij op de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM Gezond Leven). De tweede oproep gaat over onderzoek naar werkzame elementen.

1. Effectiviteitsonderzoek op thema’s en doelgroepen

De 1ste oproep gaat over onderzoek op thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waar de praktijk behoefte aan heeft. Onderzoeksinstellingen kunnen indienen, samen met professionals die de interventie in de praktijk uitvoeren. In deze 1ste oproep gaat het onderzoek over 3 onderwerpen:

 • Onderzoek om interventies uit de RIVM-database naar een hoger niveau van effectiviteit te tillen. Alleen erkende interventies van minimaal het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’ uit de interventiedatabase van het RIVM Gezond Leven mogen worden onderzocht (Overzicht erkende interventies per thema en doelgroep (RIVM Gezond Leven, 2018). De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn hier uitgesloten.
 • Onderzoek naar de effectiviteit van de integrale aanpak. Hier is wel de mogelijkheid om aanvragen in te dienen op roken, alcohol en overgewicht
 • Effectonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is. De thema’s en doelgroepen uit de analyse van het RIVM Gezond Leven hebben prioriteit (Overzicht witte vlekken thema’s en doelgroepen, RIVM Gezond Leven, 2018). Doorontwikkeling van bestaande interventies heeft de voorkeur. De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn hier uitgesloten.

Bekijk de subsidieoproep

2. Onderzoek naar werkzame elementen

De 2de oproep gaat over onderzoek naar werkzame elementen van interventies waar de praktijk behoefte aan heeft. Zijn er werkzame elementen die in meer of alle interventies zitten? Welke onderdelen zorgen voor effect? En wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van deze elementen? Bij deze tweede oproep kunnen consortia een aanvraag indienen. De oproep bestaat uit 2 fasen.

Fase 1
Consortia vragen subsidie aan voor de coördinatie van een onderzoekconsortium en het uitvoeren van een voorstudie op 1 van de 3 thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord:

 1. preventie van overgewicht jeugd en volwassenen;
 2. terugdringen van problematisch alcoholgebruik;
 3. rookvrije generatie.

Fase 2
Consortia doen vervolgonderzoek naar de werkzame elementen op de verschillende thema’s. De voorstudies uit fase 1 bepalen deels de richting van dit onderzoek.

Bekijk de subsidieoproep

Meer informatie

]]>
news-3128 Thu, 18 Oct 2018 17:04:43 +0200 Voortbouwen op 20 jaar Preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voortbouwen-op-20-jaar-preventie/ Op 18 oktober ontving ZonMw de goedkeuring voor het vervolg van het Preventieprogramma: Integraal en met kennis aan de slag, ZonMw-Preventieprogramma 2019 t/m 2022. “Het Preventieprogramma bij ZonMw is al twintig jaar lang een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.”, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Preventieprogramma sluit aan op belangrijke prioriteiten voor preventie uit: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, NWA Kennisagenda Preventie, Preventieakkoord en het Nationaal Programma Preventie.

Missie

Het Preventieprogramma 2019 t/m 2022 levert met kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

De missie van het programma valt te concretiseren in vier doelstellingen:

 1. Kennisbenutting van effectieve interventies in de (lokale) praktijk, opleidingen en in richtlijnen en zorgstandaarden
 2. Kennisvermeerdering over effectiviteit en werkzame elementen van interventies
 3. Het stimuleren van innovatie en (technologische) vernieuwing
 4. Kennisvermeerdering over vroege opsporing

Subsidies

Het programma heeft een budget van ruim € 38,5 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 t/m 2022. In het eerste kwartaal van 2019 starten we met subsidiemogelijkheden voor effectiviteitsonderzoek. In deze oproep(en) staat  onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve interventies centraal, met de volgende prioriteiten:

 • Kennis die ontbreekt binnen de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM), maar waar vanuit de praktijk wel behoefte aan is
 • Werkzame elementen van interventies
 • Effectiviteit van integraal werken

Op de hoogte blijven?

Binnenkort volgt meer informatie op de website van ZonMw: www.zonmw.nl/preventie en de ZonMw-nieuwsbrief Preventie, abonneren doet u via www.zonmw.nl/blijfopdehoogte.

 

]]>
news-3102 Thu, 18 Oct 2018 16:08:00 +0200 Leefstijl als medicijn https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leefstijl-als-medicijn/ Naast de toepassing in preventie van aandoeningen, wordt steeds meer duidelijk dat leefstijl ook effectief is als medicijn tegen sommige ziekten zoals diabetes type 2. Het ‘medicijn’ kan bijvoorbeeld zijn: het aanpassen van een eetpatroon of in beweging komen. ZonMw investeert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al jaren substantieel in onderzoek naar leefstijl. Inmiddels is ook bekend dat VWS volgend jaar € 1 miljoen extra beschikbaar stelt voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde via het programma Translationeel onderzoek.

Leefstijl bij ZonMw

Veel onderzoek is gericht op preventie bijvoorbeeld over roken, overgewicht en sport en bewegen. Ook is er aandacht voor preventie in de zorg. Op verzoek van VWS heeft ZonMw een Kennissynthese Voeding als behandeling van een (chronische) lichamelijke ziekte (2017) laten uitvoeren.

Translationeel onderzoek

Binnen dit type onderzoek (versnelling van de overgang van de preklinische fase naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens) is aandacht voor ‘Personalised Medicine’, duurzame gezondheidszorg en verbetering van kwaliteit van leven. Op deze thema’s verwachten we dat er met gebruik van leefstijlinterventies grote winst behaald kan worden. Onderzoeken als ‘De zoete inval: zijn versuikerde eiwitten in voeding betrokken bij het ontstaan van type 2 diabetes?’ van Prof Schalkwijk (UM) en ‘Innovatieve koude-acclimatisatie therapie voor de behandeling van Type 2Diabetes’ van Prof. Dr. van Marken Lichtenbelt (MUMC) zullen hier een bijdrage aanleveren. Beide projecten worden gezamenlijk gefinancierd door ZonMw en het Diabetesfonds.

Doelmatigheidsonderzoek

Welke behandelwijze geeft het beste resultaat tegen welke kosten? Ook binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek is ruimte voor onderzoek op het terrein van zorggerelateerde preventie. Dit gaat over onderzoek naar zorg die op weg is naar het verzekerde pakket (ZvW en WLZ). Een voorwaarde voor dit onderzoek is dat het een interventie betreft die uitontwikkeld is. Het gaat hier bijvoorbeeld over ‘lopen als medicijn’ bij etalagebenen.

Meer informatie

]]>
news-2921 Tue, 28 Aug 2018 10:33:21 +0200 WRR presenteert rapport over sociaaleconomische gezondheidsverschillen https://www.wrr.nl/actueel/nieuws/2018/08/27/zet-in-op-gezondheidswinst Hoewel we in de afgelopen jaren veel gezonder zijn gaan leven, zijn gezondheidsverschillen tussen groepen in de maatschappij niet kleiner geworden. Daarom stelt de WRR voor om niet langer gezondheidsverschillen centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. Hoe kan zoveel mogelijk gezondheidswinst behaald worden?  

]]>
news-2582 Tue, 12 Jun 2018 15:22:28 +0200 Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/meer-ruimte-voor-preventie-in-basispakket-zorgverzekering Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat meer aandacht voor preventie zal leiden tot minder beroep op andere vormen van zorg en meer participatie.  

]]>
news-2242 Mon, 12 Mar 2018 09:48:16 +0100 Projecten huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/huisartsen/projecten-huisartsgeneeskunde/ Op het gebied van huisartsgeneeskunde stimuleert en financiert ZonMw verschillende projecten. We onderschrijven het belang van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsengeneeskunde (NHG) en proberen de geprioriteerde onderwerpen op te nemen. Welke projecten financieren we op dit moment?  

]]>
news-2196 Wed, 21 Feb 2018 16:09:48 +0100 Onderzoek naar onzekerheden nieuwe techniek borstkankerscreening https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-onzekerheden-nieuwe-techniek-borstkankerscreening/ Tomosynthese is een innovatie in het opsporen van borstkanker. De techniek maakt het mogelijk om via 3D opnames te maken van de borst in verschillende posities. Voordat het besluit tot invoering van tomosynthese kan worden genomen, moet er voldoende bewijs zijn dat deze techniek een meerwaarde heeft voor de bestaande screening. Twee onderzoeken brengen de onzekerheden rondom de techniek in kaart.

Onzekerheden rond tomosynthese

Binnenkort start een onderzoek waarin met gebruik van Value of Information (VOI) analyse alle onzekerheden over de tomosynthese in kaart worden gebracht en gekwantificeerd. Op basis van de resultaten kunnen beleidsmakers beslissen welke onzekerheden acceptabel zijn. Of welke onzekerheden verminderd moeten worden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van aanvullend onderzoek, voordat een uiteindelijke beslissing over de invoering genomen kan worden.
Het tweede onderzoek evalueert de waarde van de inzet van een Value of Information analyse binnen de besluitvorming rondom innovatie van bestaande bevolkingsonderzoeken.

ZonMw en preventie borstkanker

ZonMw financiert onderzoek naar het optimaliseren van de preventie van borstkanker via het deelprogramma Vroege Opsporing van het Preventieprogramma. Veelal gaat het om onderzoek dat op termijn nieuwe toepassingsmogelijkheden biedt. Dankzij het bevolkingsonderzoek borstkanker sterven ongeveer 800 vrouwen per jaar minder aan borstkanker. Het huidige bevolkingsonderzoek bestaat ruim 25 jaar en heeft zich bewezen als een effectief programmatisch bevolkingsonderzoek.

Meer informatie

]]>
news-2193 Wed, 21 Feb 2018 10:57:17 +0100 Kennis delen en risicoprofilering: projectleiders Vroege opsporing bijeen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennis-delen-en-risicoprofilering-projectleiders-vroege-opsporing-bijeen/ Leren van elkaar, hulp bieden en ervaringen uitwisselen stonden centraal tijdens de projectleidersbijeenkomst Vroege opsporing (16 feb). In de ochtend ging het over gebruik van data in de verschillende onderzoeken en hoe implementatie planmatig te organiseren is. Jozé Braspenning (voorzitter van de commissie Vroege Opsporing) begeleidde de dag. ’s Middags discussieerde een grotere groep deelnemers over risicoprofilering. Arjan Lock, medisch adviseur bij het RIVM-CvB hield een presentatie over de vraag: hoe houdt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) de bevolkingsonderzoeken up-to-date? Vervolgens gaven 7 onderzoekers met projecten op het gebied van risicoprofilering, Nynke de Jong (RIVM-CvB) en Leo van Rossum (Gezondheidsraad) een pitch over risicoprofilering.

Risicoprofilering in het bevolkingsonderzoek

In de huidige bevolkingsonderzoeken is risicoprofilering op leeftijd ingevoerd en sinds kort is bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker screening op aanwezigheid van het HPV-virus bijgekomen. Maar hoever kunnen we gaan met het invoeren van risicoprofilering in het bevolkingsonderzoek? Hoe zou de ideale screeningswereld er over 10 jaar uit moeten zien? Misschien ontvangen mensen dan wel een persoonlijk budget om zelf keuzes te maken wat men aan preventie en screening wil doen. Risico hierbij is wel dat de hoge opkomst verloren gaat en screening duurder wordt. Confectie is goedkoper dan maatwerk.

Wat zijn de aandachtspunten van risicoprofilering?

Tijdens de discussie viel een aantal risico’s op. We lichten een aantal discussiepunten uit: 

 • Risicoprofilering valt of staat met hoe goed je kunt voorspellen, er moet wel een duidelijk onderscheidend effect zijn tussen verschillende groepen.
 • De situatie nu (iedereen ontvangt dezelfde screening) lijkt eerlijk, maar mensen met een lager risico hebben een grotere kans op nadelen van screening dan op de voordelen ervan. Het is pas eerlijk als de uitkomsten gelijk worden gesteld. Dit houdt in dat het gevolg van risicoprofilering zowel intensiveren voor sommige mensen, als minder intensiveren voor andere mensen moet zijn. Aan de andere kant kan het aanbieden van minder screening leiden tot problemen met het draagvlak.
 • Indien er minder gescreend wordt, moet er een goed landelijk netwerk zijn en is een innovatieve methode nodig om een risico-assessment te maken en te monitoren.
 • Bij risicoprofilering is er altijd een afkapwaarde. Hoe vertel je aan mensen welk risicoprofiel zij hebben en dat zij wel/niet in aanmerking komen voor screening, zelfs als hun waarde net buiten de afkapwaarde valt?
 • Wanneer we meer naar maatwerk screening toegaan, is de kans groter dat laaggeletterden niet meer komen. Bij borstkankeronderzoek bereik je die vrouwen juist doordat bijvoorbeeld ook de buurvrouw gaat.

Presentaties

Stand van zaken Vroege Opsporing
Implementatie; modellen en strategieën
Implementatie bij het project Kennisdisseminatie en landelijke introductie web-based getailorde HPV-voorlichting
Pitch Risicoprofilering RIVM-CvB
Pitch Risicoprofilering Gezondheidsraad
De presentatie van Arjan Lock over Professionalisering CvB komt niet online

Meer informatie

]]>
news-2062 Mon, 22 Jan 2018 18:34:44 +0100 ZonMw zoekt referenten onderzoek zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-zoekt-referenten-onderzoek-zwangerschap-en-geboorte/ Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen voor het programma Zwangerschap en geboorte zoekt ZonMw referenten. Bent u onderzoeker in een voor zwangerschap en geboorte relevant vakgebied of heeft u onderstaande expertise en wilt u een aanvraag beoordelen? Meld u dan nu aan als referent! Referenten die wij zoeken voor dit programma hebben expertise op het onderwerp zwangerschap, geboorte, leefstijlpreventie, preconceptiezorg, psychosociale problematiek, organisatie van zorg, shared deciscion making of ICT. Het liefst komen wij ook in contact met buitenlandse referenten. Ook als u iemand kent die deze expertise heeft, horen wij dat graag van u. Let op, kandidaat referenten mogen niet betrokken zijn bij de subsidieaanvragen.

Waarom referenten?

Om de kwaliteit van onderzoek in Nederland te waarborgen werkt ZonMw met referenten. Dit zijn experts in hun vakgebied, meestal onderzoekers verbonden aan kennisinstellingen, die een subsidieaanvraag beoordelen. Op deze manier dragen we met zijn allen de verantwoordelijkheid en wordt er kwalitatief goed onderzoek uitgevoerd in Nederland.

Wat doet een referent?

Een referent beoordeelt subsidieaanvragen met behulp van vastgestelde kwaliteitscriteria. In deze oproep behandelen referenten 1 of 2 aanvragen in de periode van 29 januari tot 14 februari 2018. Geschat wordt dat een beoordeling per aanvraag 4 uur duurt. U ontvangt voor de beoordeling geen vergoeding.

Aanmelden

Wilt u een bijdrage leveren om de kwaliteit van onderzoek over zwangerschap en geboorte in Nederland te kunnen waarborgen? Meld u dan nu aan als referent voor 25 januari as. Weet u iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn? Stuur dit bericht dan gerust door.

Meer informatie

•    Heeft u een vraag? Mail dan: zwangerschap_en_geboorte@zonmw.nl 
•    ZonMw-thema Zwangerschap en geboorte

]]>
news-1984 Thu, 21 Dec 2017 14:10:00 +0100 Subsidie voor gemeente voor inrichten gezondheidsbeleid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-gemeente-voor-inrichten-gezondheidsbeleid/ Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? Wanneer u wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kunt u bij ZonMw subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor inzet van erkende interventies. Zodat u weet dat uw aanpak effectief is. Wanneer u een erkende interventie inzet, verstevigt u de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Het werken met erkende interventies biedt ook handvatten om uw deskundigheid op dit gebied te versterken en uit te breiden.

Integraal gezondheidsbeleid is effectiever

Uitdagingen op het gebied van gezondheid in een gemeente zijn vaak complex. Veel aspecten zoals ruimtelijke ordening, welzijn, inkomen, onderwijs, participatie, milieubeleid en wijkvoorzieningen spelen een rol. Al deze aspecten kunnen een plek krijgen via een integrale benadering. Maar hoe bepaalt u welke interventie u gaat inzetten? Er zijn al veel interventies ontwikkeld en in de praktijk getoetst. Deze subsidieoproep is erop gericht om de toepassing van deze erkende interventies in de praktijk te bevorderen.

Maak gebruik van kennis en ervaring bij de buren

In heel Nederland zijn gemeenten bezig met de inrichting van hun gezondheidsbeleid. U bent niet de enige. Het is dan ook niet nodig om altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Kennis en ervaring opgedaan in andere gemeenten en in onderzoek kan voor u nuttig zijn. Doet u mee met deze oproep, dan kunt u heel makkelijk samenwerken met andere gemeenten en onderzoekers. Om in aanmerking te komen voor subsidie kunnen alleen samenwerkingsverbanden een aanvraag doen.

Samenwerkingsverbanden vragen de subsidie aan

Een samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en/of een Werkplaats Sociaal Domein, minimaal drie gemeenten en de betrokken GGD(en). Daarnaast kunnen ook andere partijen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- subsidie worden aangevraagd.

Waarom deze subsidie?

De subsidieoproep is gericht op het beter gebruiken van bestaande kennis: gevalideerde meetinstrumenten en erkende interventies. Ook wil ZonMw het samen leren door onderzoeksinstellingen en gemeentelijke uitvoeringspraktijk stimuleren.

Informatiebijeenkomst op 5 maart 2018

Meer weten? ZonMw organiseert op 5 maart 2018 een informatiebijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13.00 – 17.00 uur en vindt plaats bij Seats2meet.

Meer informatie


]]>
news-1975 Thu, 21 Dec 2017 12:30:00 +0100 Stimuleringssubsidie Centrum Gezond Leven erkenningstraject https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stimuleringssubsidie-centrum-gezond-leven-erkenningstraject/ Bent u interventie-eigenaar en wilt u graag uw interventie aanbieden ter beoordeling voor opname in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven? Vraag dan nu subsidie aan. U komt in aanmerking voor ondersteuning als uw interventie het doel heeft gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen. En als uw interventie is ontwikkeld of onderzocht binnen 1 van de volgende ZonMw programma’s: Preventie Programma 3, 4, 5 of Zwangerschap en Geboorte I.

Doel van de oproep

Met deze oproep wil ZonMw een bijdrage leveren aan de bevordering van gezondheid van mensen en  het zo veel mogelijk voorkomen van ziekte. De inzet van erkende interventies kan positief bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. Bij erkende interventies is er inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Interventiedatabase ‘Gezond en Actief Leven’

Vanuit ZonMw-programma’s is veel onderzoek naar interventies gefinancierd. Om de ontsluiting van deze onderzoeksresultaten en het gebruik van effectieve interventies te stimuleren, biedt ZonMw financiële ondersteuning bij het doorlopen van het erkenningstraject van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL). Interventie-eigenaren kunnen financiële ondersteuning krijgen bij het aanbieden en het doorlopen van dit CGL erkenningstraject. De subsidie wordt uitgekeerd als de erkenning is toegekend.

Deadline indiening

Vanaf 21 december kunt u uw aanvraag indienen. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.  Nadat uw aanvraag bij ons is binnengekomen ontvangt u de beoordeling binnen 6 weken. De subsidie bedraagt maximaal € 15.000,- per aanvraag (incl. BTW). U dient het gevraagde subsidiebedrag te onderbouwen in uw aanvraag. Het totaal beschikbare budget binnen deze ronde bedraagt € 500.000,-. De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden. Indien het volledig beschikbare subsidiebudget binnen deze subsidieronde is toegekend, kunnen er geen nieuwe aanvragen meer toegekend worden. Wij maken dit bekend op de website.

Meer informatie

]]>
news-1939 Wed, 13 Dec 2017 16:00:18 +0100 Werkt Kopstoring? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/werkt-kopstoring/ Kinderen van ouders met psychische - of verslavingsproblemen zijn enthousiast over de online cursus ‘Kopstoring’. Deze kinderen hebben een groot risico om dezelfde problematiek te ontwikkelen als hun ouders. De cursus geeft deelnemers voorlichting en biedt hen de kans om anoniem in contact te komen met lotgenoten. Veel van deze jongeren zijn erg kwetsbaar en durven het onderwerp niet te bespreken in hun directe omgeving. Uit de procesevaluatie bleek dat zowel de jongeren als de uitvoerders positief waren over de cursus. Het lotgenotencontact werkte verlichtend en liet zien dat er meer jongeren zijn die met dezelfde problemen worstelen. De klinische evaluatie liet echter geen significante verbetering in psychische klachten zien, waarschijnlijk  vanwege het lage aantal deelnemers.  

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Uit het onderzoek blijkt dat verouderde medische wetgeving, de huidige bekostiging, de inrichting van de jeugdzorg en methodologische problemen onderzoek naar online interventies ernstig bemoeilijkt. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is niet meegegroeid met nieuwe technologische ontwikkelingen. Drempelverhogend is dat deelnemers toestemming op papier moeten geven voor het gebruik van onderzoeksgegevens, terwijl de interventie geheel online plaatsvindt.

Aanpassing wet

Recent is een aanpassing in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen doorgevoerd. Dit maakt het includeren van minderjarigen makkelijker. Voorheen was toestemming van (een van) de ouders nodig als een 16- of 17-jarige wilde deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit terwijl deze leeftijdsgroep wel zelfstandig mag beslissen een medische behandeling te ondergaan. Dit zorgde ervoor dat het aantal 16- en 17-jarigen ondervertegenwoordigd was in onderzoek. Inmiddels zijn jongeren vanaf 16 jaar zelfstandig bevoegd te beslissen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Mentale gezondheid

Bij ZonMw is aandacht voor vroegtijdige opsporing van psychische aandoeningen. Deze aandoeningen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen zoals jongeren, mantelzorgers en jonge moeders.

Meer informatie


]]>
news-1919 Tue, 12 Dec 2017 09:40:33 +0100 ZonMw partner van International Conference on Integrated Care (ICIC) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-partner-van-international-conference-on-integrated-care-icic/ Van 23 t/m 25 mei 2018 organiseert de International Foundation for Integrated Care (IFIC) voor de 18e keer de International Conference on Integrated Care (ICIC). ZonMw is partner, net als het RIVM en Vilans. Deze internationale conferentie vindt plaats in Utrecht en gaat over geïntegreerde zorg en ondersteuning. De nadruk ligt op de waarde van mensen en populaties.

Paneldiscussie ZonMw

Henk Smid, directeur van ZonMw, leidt tijdens het ICIC een paneldiscussie over de brede definitie van gezondheid en de gevolgen hiervan voor beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk.

Komt u ook?

Doet u onderzoek binnen het aandachtsgebied van geïntegreerde zorg of houdt u zich bezig met beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk? Pak dan deze kans en breng uw onderzoek onder de aandacht van een internationale doelgroep. Meld u aan vóór 28 februari 2018 en krijg 10% korting met code EARLYBIRD. Ga naar de aanmeldpagina van ICIC 

Integrated Care Academy Award

Tijdens het congres vindt de uitreiking plaats voor de Integrated Care Academy Award voor beste paper en poster. Een comité van toonaangevende internationale experts kiest de beste paper en de beste poster (deadline voor inzending is verstreken). 

Waar en wanneer

Het ICIC vindt plaats van woensdag 23 mei t/m vrijdag 25 mei 2018 in het NBC Congrescentrum in Utrecht. De conferentie is met name interessant voor onderzoekers, clinici en managers die betrokken zijn bij het onderwerp integrated care en die geïntegreerde gezondheids- en sociale zorg leveren. Prijs voor deelname vanaf € 333,-.

Ga voor meer informatie naar de website van ICIC

]]>
news-1789 Wed, 15 Nov 2017 10:00:00 +0100 Onderzoek naar ‘volhouden gezonde leefstijl’ van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-volhouden-gezonde-leefstijl-van-start/ De drie grootschalige consortia van landelijk samenwerkende onderzoekers, praktijkinstellingen en private partijen zijn van start gegaan. De consortia gaan in de komende 5 jaar nieuwe manieren vinden om een gezonde leefstijl lang vol te houden. Ze worden ondersteund door de Hartstichting en ZonMw. De Hartstichting en ZonMw hebben hiervoor 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. We weten hoe moeilijk het is om blijven gezond te leven. Verleidingen liggen continu op de loer en het volhouden van gezond gedrag is lastig. Daarom richten twee van de drie gehonoreerde projecten zich op het creëren van veranderingen in de omgeving. Samen met een hele groep experts gaat Joline Beulens (VUmc) onderzoeken of mensen voor gezondere producten kiezen door aanpassingen in de supermarkt te doen, zoals aanprijzingen en prominente(re) plaatsing. Karien Stronks (AMC) gaat samen met haar collega’s veranderingen in de omgeving van jongeren doorvoeren en onderzoekt of dit gezond gedrag stimuleert. Het derde project van Andrea Evers (Universiteit Leiden) heeft vele partners. Zij gaan onderzoeken of hart- en vaatpatiënten baat hebben bij individuele leefstijl-coaching in combinatie met het belonen van gezond gedrag en het bouwen aan een duurzaam financieringsmodel.

Supreme nudge

Dit samenwerkingsproject richt zich op mensen met een lage sociaaleconomische status. Het consortium buigt zich sinds 1 mei 2017 over hoe de gezonde voedselkeuzen in de supermarkt makkelijker en vanzelfsprekender wordt. Dit gecombineerd met een bewegen-op-maat programma. Bekeken zal worden wat de effecten hiervan zijn om de riscofactoren voor hart- en vaatziekten bij mensen met een lage sociaaleconomische status.
Onderzoekers van onder andere VU medisch centrum, Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit van Amsterdam, en de NHG, het Voedingscentrum, de supermarktketen Coop en partners vanuit communicatie en marketing, nemen deel aan dit consortium.

Gezonde gewoonten jong geleerd

Dit project richt zich op jongeren met een lage sociaaleconomische status. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de beste manier om een gezonde leefstijl lang vol te houden is om dat jong aan te leren. Samen met de doelgroep jongeren van 10 tot 14 jaar bekijkt het consortium de oorzaken van ongezond gedrag en gaan ze op zoek naar nieuwe manieren om gezond gedrag (voeding, lichamelijke activiteit, zit- en slaapgedrag) aan te leren en vol te houden.
Ingezet gaat worden op het zodanig veranderen van de omgeving van het kind dat gezond gedrag gestimuleerd en ongezond gedrag ontmoedigd wordt.
Aan het consortium nemen onder meer Academisch Medisch Centrum, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit en Universiteit van Maastricht, de GGD en gemeente Amsterdam (Amsterdamse aanpak gezond gewicht met publieke en private partners) deel en is op 1 april 2017 gestart.

Het ecosysteem voor gezond leven

De missie van dit project is om gezond leven aantrekkelijk te maken voor hart- en vaatpatiënten. Deze patiënten zijn tijdens de revalidatie vaak gemotiveerd om hun leven gezonder in te richten maar als de revalidatie is afgerond blijkt het thuis moeilijk om de nieuwe leefstijl vol te houden. Hier willen de samenwerkende partijen wat aan doen door hart- en vaatpatiënten zowel op individueel niveau als op omgevingsniveau aan te sporen een gezonde leefstijl vol te houden. Centraal staat dat patiënten ondersteund en beloond worden voor de tijd en moeite die zij in hun gezonde leefstijl (blijven) steken (onder andere door te werken met loyaliteitsprogramma (‘benefitkaart’), een gezondheidsportaal en -dossier en begeleiding op afstand). Tijdens het project, wordt aan een businessmodel gebouwd om het programma financieel duurzaam te maken. Bij dit consortium zijn vele partners betrokken waaronder patiënten (Hart- en vaatgroep), ziekenhuizen/revalidatiecentra, huisartsenpraktijken, bedrijven in gaming en slimme technologie en zorgverzekeraar). Samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden, Universiteit Twente, Academische Medisch Centrum UMCU, Hogeschaal Amsterdam hebben zij zich verenigd.

Meer informatie

]]>
news-1780 Thu, 09 Nov 2017 14:10:10 +0100 Resistente MRSA-bacterie rukt nu ook buiten ziekenhuizen op https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2201430-resistente-mrsa-bacterie-rukt-nu-ook-buiten-ziekenhuizen-op.html In toenemende mate wordt MRSA gevonden bij mensen die nooit opgenomen zijn in het ziekenhuis, maar er wel drager van zijn. Bijvoorbeeld bij thuiszorgmedewerkers die de huidbacterie overgedragen krijgen van een cliënt. Besmetting gaat snel en het bestrijden van een dergelijke uitbraak van MRSA kost tijd, veel werk en geld gekost. Ook veroorzaakt het veel onwetendheid en onrust bij medewerkers.  

]]>
news-1779 Thu, 09 Nov 2017 12:15:35 +0100 Betere informatie nodig over infectiepreventie https://www.venvn.nl/Berichten/ID/2118577/Betere-informatie-nodig-over-infectiepreventie Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden (75%) heeft in het werk te maken met patiënten die een zorginfectie oplopen. Zorgprofessionals zien vooral problemen bij de uitvoering van infectiepreventie­maatregelen. Dit blijkt uit een onderzoek van IQ healthcare en het NIVEL op verzoek van V&VN. In opdracht van VWS werken ZonMw en V&VN samen met andere partijen aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor het verpleegkundig en verzorgend handelen. Kwaliteitsstandaarden hebben vaak de vorm van een richtlijn met (bij voorkeur evidence‐based) aanbevelingen voor het professioneel handelen. Preventie van zorginfecties is 1 van de onderwerpen die in een kwaliteitsstandaard opgenomen wordt. Dit onderzoek moest input geven aan de vraag welke knelpunten er zijn als het gaat om het voorkomen van zorginfecties in de sector. Dit vormt de basis voor de kwaliteitsstandaard Signalering en preventie van zorginfecties die ontwikkeld gaat worden met subsidie van ZonMw.  

]]>
news-1768 Mon, 06 Nov 2017 15:46:31 +0100 Exergaming voor balanstraining van ouderen http://www.imdi-sprint.nl/huidige-projecten/exergaming-project/ Vallen is een van de grootste oorzaken voor medische behandelingen bij ouderen. Ongeveer een derde van de zelfstandig wonende 65-plussers valt een of meerdere keren per jaar.  

]]>
news-1702 Mon, 23 Oct 2017 11:17:32 +0200 Mooi, die screening op darmkanker https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/20/mooi-die-screening-op-darmkanker-13592157-a1578048 Jeroen Geurts over de totstandkoming van het bevolkingsonderzoek darmkanker in de wetenschapsbijlage van het NRC Handelsblad. Op lange termijn voorkomt de screening op darmkanker in Nederland 2.400 sterfgevallen per jaar. Een mooi voorbeeld van het nut van preventie-onderzoek.  

]]>
news-1691 Tue, 17 Oct 2017 15:05:56 +0200 Nieuwe subsidieoproepen Vroege Opsporing https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-vroege-opsporing/ Goed geïnformeerd kiezen bij bevolkingsonderzoek of health check en onderzoek en innovaties in de screeningspraktijk. Dat zijn de 2 onderwerpen binnen Vroege Opsporing waar u vanaf 17 oktober 2017 subsidie voor kunt aanvragen. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 18 december 2017 om 14.00 uur. 1. Vroege Opsporing 2017-2018 - screening

In deze ronde kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek naar de onderbouwing en bestendiging van het landelijk aanbod van bevolkingsonderzoek en andere screeningspraktijken. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vroege opsporing van risicofactoren, aandoeningen en ziektes bij de (gezonde) burger staan in uw onderzoek centraal. Binnen deze oproep geven we prioriteit aan onderzoek naar de impact van screeningsprogramma’s, risicoprofilering en innovatieve testen.

2. Goed geïnformeerd kiezen bij bevolkingsonderzoek of health check

Wat hebben mensen nodig om een afgewogen keuze te maken voor deelname aan een bevolkingsonderzoek of een health check? Uw onderzoeksvoorstel gaat over het tot stand komen van een goed geïnformeerde keuze bij de burger voor het wel of niet deelnemen aan preventief medisch onderzoek zoals het landelijk aanbod van bevolkingsonderzoek of een health check.

Vroege opsporing bij ZonMw

Deze subsidieoproep is onderdeel van het vijfde programma Preventie van ZonMw. Dit programma draagt bij aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie van het ministerie van VWS.
Vroege Opsporing is een deelprogramma binnen het vijfde programma Preventie. Via projecten binnen het deelprogramma Vroege Opsporing stimuleren we de ontwikkeling van kennis over screening.

Meer informatie


]]>
news-1495 Tue, 22 Aug 2017 09:11:00 +0200 Nu ook onderzoek naar suïcidepreventie bij jongeren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nu-ook-onderzoek-naar-suicidepreventie-bij-jongeren/ Dit najaar gaan er 2 onderzoeken naar suïcidepreventie bij jongeren van start op 2 specifieke onderwerpen: suïcidepreventie in het onderwijs en suïcidepreventie bij LHBT jongeren.  

Al eerder zijn er 10 projecten op het gebied van suïcidepreventie door subsidies van ZonMw in gang gezet. Helaas was een belangrijke doelgroep, (LHBT)jongeren, in de projecten ondervertegenwoordigd. Daarom heeft ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS extra middelen beschikbaar gesteld om ook onderzoek te kunnen doen naar suïcidepreventie bij jongeren.

Onderwijs en LHBT jongeren

Er was ruimte voor 2 onderzoeken op 2 specifieke onderwerpen: suïcidepreventie in het onderwijs en suïcidepreventie bij LHBT jongeren. Begin juli is er een besluit genomen welke onderzoeksgroepen de middelen toegekend krijgen. De volgende 2 onderzoeken zijn hieruit voortgekomen:

De projecten gaan dit jaar nog van start en hebben een looptijd van 4 jaar.

Meer informatie

]]>
news-1470 Mon, 14 Aug 2017 10:07:47 +0200 Onderzoek naar web-based therapie gericht op suïcidale LHBT-jongeren https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/start-onderzoek-naar-web-based-therapie-gericht-suicidale-lhbt-jongeren Nederlandse lesbische, homo- en biseksuele jeugd doen 3 tot 5 keer vaker een suïcidepoging dan heteroseksuele jongeren; transgender personen doen zelfs 10 maal zo vaak een zelfmoordpoging. Rijksuniversiteit Groningen doet samen met onder andere Movisie en 113zelfmoordpreventie onderzoek naar een laagdrempelige web-based therapie, gericht op suïcidale LHBT-jongeren.  

]]>
news-1345 Wed, 05 Jul 2017 09:04:02 +0200 Extra budget voor Zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-budget-voor-zwangerschap-en-geboorte/ Op 4 juli 2017 heeft ZonMw extra middelen voor het programma Zwangerschap en geboorte II ontvangen. Voor de uitvoering van het programma is daarmee in totaal € 20 miljoen beschikbaar (€ 7,8 miljoen extra). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt het extra budget mogelijk. Hierdoor is er meer ruimte om de ambities binnen de programmalijnen waar te maken.  Kijk in de programmatekst voor informatie over de programmalijnen en doelstellingen van het programma.

Budget openstaande subsidieoproep omhoog

Het budget van de openstaande subsidieoproep ‘Zwangerschap en geboorte: preventie, gezondheidsbevordering, zorginterventies en organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg’ is verhoogd. Daarvoor is nu € 4 miljoen beschikbaar.

Zwangerschap en geboorte II

Zwangerschap en geboorte draagt bij aan de gezondheid van moeder en kind rondom de zwangerschap en geboorte. Anders gezegd: de perinatale en maternale gezondheid. Het programma richt zich op de integrale zorg van vóór de zwangerschap tot en met de eerste zes weken na de geboorte. Het terugdringen van verschillen in de gezondheid is een belangrijk doel. Dat geldt ook voor het optimaliseren van de prenatale en neonatale screening.
Met dit vervolgprogramma blijft ZonMw investeren in kennis, multidisciplinair onderzoek en het stimuleren van implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Vier programmalijnen

 1. Preventie: gezondheidsbevordering.
 2. Preventie: pre- en neonatale screening en diagnostiek.
 3. Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen.
 4. Organisatie van integrale geboortezorg.

Meer informatie


]]>
news-1274 Fri, 23 Jun 2017 10:00:00 +0200 Richtlijn preventief medisch onderzoek beschermt consument onvoldoende tegen risico’s https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/richtlijn-preventief-medisch-onderzoek-beschermt-consument-onvoldoende-tegen-risicos/ De richtlijn waarin de informatievoorziening en de kwaliteitscriteria zijn vastgelegd over preventief medisch onderzoek biedt consumenten onvoldoende bescherming tegen de risico’s die daaraan verbonden zijn. Het opstellen van de richtlijn preventief medisch onderzoek had tot doel om burgers tegen de risico’s van preventief medisch onderzoek te beschermen zoals het bieden van schijnzekerheid, het veroorzaken van onrust en mogelijke fysiek belastende of zelfs risicovolle vervolgonderzoeken zonder medische noodzaak. Tegelijkertijd diende de richtlijn artsen handvatten te bieden om effectieve, verantwoorde medische zorg te geven. Helaas schiet de richtlijn hierin tekort. Dat blijkt uit de evaluatie die de KNMG met subsidie van ZonMw heeft uitgevoerd. 

Kwaliteitseisen en onafhankelijke informatie

Consumenten laten steeds vaker tegen betaling een controle van hun gezondheid uitvoeren, een preventief medisch onderzoek. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat het preventief medisch onderzoek en de uitvoerders hiervan voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Ook moet er onafhankelijke informatie gegeven worden zodat de consument een geïnformeerde keuze kan maken over het wel of niet laten uitvoeren van het onderzoek. Daarom is de richtlijn preventief medisch onderzoek opgesteld. ZonMw heeft de sector financieel ondersteund bij het opstellen van de richtlijn.

Evaluatie richtlijn

Uit de evaluatie is gebleken dat de gehanteerde kwaliteitscriteria van de richtlijn te globaal zijn en onvoldoende bescherming bieden tegen risico’s. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat commerciële aanbieders van preventief medisch onderzoek de richtlijn niet onderschrijven. Aanbieders voelen zich niet gehouden om de criteria uit de richtlijn na te leven. Ook bieden aanbieders te weinig evenwichtige informatie over nut, noodzaak en risico’s van preventief medisch onderzoek.

Certificatie preventief medisch onderzoek niet gelukt

Naast het uitvoeren van de evaluatie van de richtlijn heeft de KNMG ook gekeken of het mogelijk is preventief medisch onderzoek te certificeren. Certificeren is het verlenen van certificaten ('keurmerken') wanneer een preventief medisch onderzoek voldoet aan bepaalde vaststaande kwaliteitsnormen. Helaas is dat niet gelukt vanwege de grote verscheidenheid in het aanbod van preventief medisch onderzoek.

Meer informatie

]]>
news-1182 Mon, 22 May 2017 13:30:16 +0200 Trimbos lanceert vragenlijstonderzoek naar het Europees nachtleven en middelengebruik https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2378 Het gebruik van lachgas en 4-fluoramfetamine (4-FA) onder jongeren is toegenomen. Bij beide drugs is relatief weinig bekend over de gebruikersgroepen. Dit verdiepende onderzoek van het Trimbos-instituut, gesubsidieerd door ZonMw, brengt kenmerken van ‘heavy users’, zoals frequentie van gebruik, samenhang met het gebruik van andere drugs, context van gebruik en (ervaren) gezondheidseffecten in kaart.  

]]>
news-1153 Wed, 17 May 2017 09:57:16 +0200 Verslag bijeenkomst over handreiking inclusie suïcidale mensen in onderzoek https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/Verslag_4_mei_2017.docx Op 4 mei 2017 was de bijeenkomst Handreiking Suïcidale patiënten in onderzoek. Aanleiding voor de bijeenkomst: METC’s zijn terughoudend in het toelaten van kwetsbare personen in onderzoek. Ad Kerkhof en Annemiek Huisman hebben onderzoek gedaan of het includeren van suïcidale patiënten in experimenteel onderzoek risico’s met zich meebrengt. De bevindingen zijn ook beschreven in een handreiking. De belangrijkste aandachtspunten uit deze bijeenkomst kunt u lezen in dit verslag.