ZonMw subsidieoproepen Preventie in de zorg https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Preventie in de zorg nl-nl Fri, 17 Sep 2021 15:33:41 +0200 Fri, 17 Sep 2021 15:33:41 +0200 TYPO3 news-7458 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvragen-uitkomstgerichte-zorg/ Onderzoeksorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen. Het project moet een concreet eindproduct opleveren. De kennis moet publiek en vrij beschikbaar komen voor gebruik door andere partijen voor brede implementatie. news-7648 Wed, 01 Sep 2021 00:00:00 +0200 Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 5) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-5/ Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. news-7611 Thu, 26 Aug 2021 00:00:00 +0200 Preventie in transitie: Complexiteit omarmen en veerkracht versterken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventie-in-transitie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken-1/ De oproep richt zich op het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid door een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. We vragen gezondheids- en sociale wetenschappers om nieuwe samenwerkingen te starten met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen. news-6642 Thu, 10 Dec 2020 00:00:00 +0100 Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvouchers-academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/ De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die de transformatie van de jeugdsector ondersteunt. De kennisvoucher biedt financiële ondersteuning bij de kennisoverdracht tussen een AWTJ en een praktijkorganisatie, gemeente of opleidingsinstelling die geen onderdeel uitmaakt van de werkplaats. news-7573 Thu, 05 Aug 2021 00:00:00 +0200 Inhoudelijke versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/inhoudelijke-versterking-paramedische-samenwerking-in-de-herstelzorg/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die paramedisch onderzoek uitvoeren, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van onderzoeksvragen die gericht zijn op inhoud én organisatie van herstelzorg. Het gaat om revalidatiezorg of zorg-gerelateerde preventie bij de overgangsfase van intramurale zorg naar zorg in de thuissituatie.