Uitgelicht

Deze gemeenten weten participatie te bevorderen

Drie Utrechtse gemeenten pakken het anders aan bij de uitvoering van de Participatiewet. Professionals praten niet over maar mét inwoners die door problemen niet kunnen deelnemen aan de samenleving. Lees hoe dit project van Vakkundig aan het werk de participatie bevordert en integraal werkt.

Lees het nieuwste artikel in onze reeks resultaten Vakkundig aan het werk

Jongeren in gesloten jeugdzorg hebben vertrouwensband nodig

Jongeren die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen worden soms door de rechter in de gesloten jeugdzorg geplaatst. Hoe ervaren zij de zorg? En wat doet het met zorgverleners als jongeren zichzelf iets aandoen?

Lees meer over het onderzoek

Urban sports brengt kinderen uit achterstandswijken in beweging

Veel kinderen spelen meer met hun smartphone of tablet dan met hun vriendjes buiten. Daardoor bewegen ze veel te weinig. In Eindhoven zorgde het gericht aanbieden van urban sports ervoor dat kinderen uit achterstandswijken meer gingen bewegen.

Meer over de resultaten

Internationale experts: pak ongezonde voeding wettelijk aan

Nederland bevordert gezonde voeding te weinig, laat het internationale PEN-project zien. ‘Het wordt ons veel makkelijker gemaakt om ongezondere dan gezonde producten te kopen.’

Lees het interview met Maartje Poelman

‘Ontwerp leefomgeving met oog voor gezondheid’

Steden gezond inrichten, dat wil het Zuid-Limburgse consortium RuimteGIDS. Ontwerpers, ambtenaren, wetenschappers, bewoners en GGD maken samen plannen voor de openbare ruimte.

Kennis over gezond leven en openbare ruimte

Mensen met een beperking helpen aan een baan

Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk een reguliere baan te vinden. Een werkcoach kan samen met een werkgever een helpende hand bieden. Om hen te ondersteunen, is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld: de Vraagkanteling.

Lees het artikel in mediator 46

Digitale keuzehulp voor test op prostaatkanker

Een PSA-test op prostaatkanker heeft voor- en nadelen. De test kan immers ook een niet-agressieve vorm opsporen die geen problemen zou hebben gegeven. Om mannen te helpen bij de keuze tussen wel of geen test, is er nu een digitaal hulpmiddel.

Lees het artikel over de PSA-test

Vluchteling aan werk helpen vergt intensieve begeleiding

Hoe kun je vluchtelingen helpen werk te vinden? Dat onderzochten 8 gemeenten met subsidie van ZonMw. Een vervolgproject maakt de lessen uit de diverse projecten inzichtelijk.

Lees er meer over in Mediator46

Ruim vóór de diagnose zien we al suikers veranderen

Vroege opsporing bij alvleesklierkanker is belangrijk aldus Wilma Mesker. Zij ontwikkelde een bloedtest waarmee het mogelijk is om de tumor eerder op te sporen.

Lees het interview met Wilma Mesker

Vaders betrekken bij de verloskundige zorg

Het ideaal van actieve vaders is in de praktijk nog niet duidelijk terug te zien. Om aanstaande vaders en verloskundigen te ondersteunen, is er nu de Centering Partnermodule.

Lees meer in Mediator 45

Wat leert corona ons over de hulp aan mensen zonder huis?

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is de opvang voor daklozen nu kleinschaliger georganiseerd.

Lees het artikel in Mediator 45

Krachtvoer nu ook via website

De ontwikkelaars hopen dat meer scholen hierdoor het programma gaan gebruiken voor het starten, intensiveren of verbreden van de Gezonde School-aanpak.

Lees meer over dit lesprogramma gericht op een gezondere leefstijl (Mediator 45)

Ongezond eten tijdens zwangerschap kan leiden tot astma bij kind

Gezonde voeding tijdens de zwangerschap is niet alleen goed voor de moeder, maar ook voor haar ongeboren kind. Onderzoekers uit zeven Europese landen toonden aan dat een ongezond eetpatroon enigszins kan bijdragen aan het ontstaan van astma bij het kind.

Lees het artikel in Mediator 44

Utrecht Overvecht maakt toolkit voor Krachtige Basiszorg

Bron: Nivel

In Utrecht Overvecht werken huisartsen en buurtteammedewerkers samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg, een methode om mensen met complexe problematiek laagdrempelige, integrale zorg te bieden. Nivel-onderzoekers en huisartsen van Stichting Overvecht Gezond ontwikkelden op basis hiervan een Toolkit Krachtige basiszorg.

Lees het artikel in Mediator 44

SuperFIT stimuleert beweging en fruit in de kinderopvang

Peuters die veel bewegen en gezond eten, hebben een grote kans dat later als volwassene ook te doen. De aanpak SuperFIT stimuleert daarom gezonde gewoontes op het peuterdagverblijf én thuis.

Lees het artikel in Mediator 44

HPV-vaccinatie halen of niet?

De HPV-Keuzehulp helpt meisjes samen met hun moeders te beslissen of zij zich laten inenten tegen het humaan papillomavirus (HPV), het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.

Lees het artikel in Mediator 44

Gerichter screenen op baarmoederhalskanker

Inzicht in de kans op baarmoederhalskanker maakt verfijning mogelijk van het bevolkingsonderzoek. Vrouwen met een laag risico hoeven zich minder vaak te laten testen, degenen met een hoog risico kunnen juist extra in de gaten worden gehouden.

Lees het interview met Hans Berkhof in Mediator 43

Gezondheidsapps moeten transparanter zijn over gegevensgebruik

Vrij beschikbare gezondheidsapps zijn sterk in opkomst, maar de ethische aspecten daarvan zijn nog weinig onderzocht. Onderzoekers stelden een ethisch begrippenkader op.

Lees meer over het begrippenkader in Mediator 42

Effect van een gezond (Mediterraan) dieet

Uit het DINAMIC project blijkt dat het voorschrijven van een gezond (Mediterraan) dieet een gunstig effect heeft op de vetspiegels (plasma lipiden) bij mensen met metabool syndroom.

Meer weten over de resultaten?

Begeleiding vluchtelingen: bied maatwerk en betrek werkgevers

In de gemeente Den Haag worden matchmaking, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk ingezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus te begeleiden naar werk. Beleidsonderzoeksbureau Regioplan bracht de effectiviteit en de werkzame elementen in kaart.

Lees het in Mediator 42

Bevolkingsonderzoek naar kanker: twee opinies

Er is veel discussie over de van overheidswege aangeboden bevolkingsonderzoeken naar kanker. De één vindt ze een zegen omdat er mensenlevens door worden gered, volgens de ander leveren ze op bevolkingsniveau nauwelijks winst op. Harry de Koning en Joost Zaat zetten hun argumenten tegenover elkaar. 

Lees het artikel

Wat een westers dieet precies doet in het lichaam

Hoe maakt een westers dieet mensen eigenlijk ziek? Een vergelijking van stedelijke en rurale Afrikanen geeft inzicht in de biologische effecten van eetgewoonten.

Lees het artikel in mediator 39

Verbeter het welzijn, begin bij de buurt

Hoe kun je vanuit de kracht van burgers en verbeteringen in de wijk de ‘positieve gezondheid’ van mensen verbeteren? Het Louis Bolk Instituut onderzocht het met actieve bewoners in Venserpolder, een deel van Amsterdam Zuidoost.

Lees het artikel in Mediator 41

Als een naaste aan suïcide denkt

Jaarlijks hebben zo’n 400.000 mensen in Nederland suïcidale gedachten. Veel naasten willen weten hoe ze zo goed mogelijk kunnen reageren op hun suïcidale kind, partner of vriend. Verpleegkundig specialist Hans van der Weijden van GGZ Rivierduinen ontwikkelde hiervoor een cursus.

Lees het artikel in mediator 39

‘Media kunnen zelfdodingen helpen voorkomen’

Journalisten kunnen een grotere rol spelen in het voorkomen van zelfdoding, stelt Lonneke van Leeuwen. Zij onderzocht hoe media over suïcide berichten, maar ook hoe zij mensen met suïcidale gedachten kunnen stimuleren hulp te zoeken.

Lees het Mediatorartikel

Online zelftest: ben ik gameverslaafd?

Gamen is een gebruikelijke tijdsbesteding geworden – een leuke hobby. Soms is die hobby verslavend. Sinds 2012 kunnen jongeren via een zelftest nagaan of dat bij hen het geval is. Tony van Rooij paste de test aan op basis van nieuwe inzichten.

Lees meer in mediator 38

Training helpt wijkprofessional bij depressiepreventie

Wijkteamprofessionals weten vaak niet hoe zij signalen van depressie kunnen bespreken met hun cliënten. Het Trimbos-instituut en twee GGD-organisaties zetten een blended e-learningprogramma op voor depressiepreventie.

Lees het in mediator 35

‘Het Preventieprogramma is een groot goed’

Het Preventieprogramma van ZonMw bestaat twintig jaar. De kersverse voorzitter van de centrale commissie van het programma, Henk Garretsen, blikt terug en kijkt vooruit.

Lees het artikel in Mediator 36

Betekenisvol werk houdt mensen langer in de running

Invulling geven aan wat jij belangrijk vindt, en ruimte hebben om waarde toe te voegen met je werk. Het klinkt misschien abstract. Toch blijkt het in de praktijk van de verzuimbegeleiding goed te werken. Praten over waarden helpt mensen duurzaam inzetbaar te houden.

Lees het Mediator artikel

Budgetcursus ondersteunt mensen met financiële zorgen

Samen met vijf uitvoeringsorganisaties ontwikkelde de Hogeschool Utrecht een alternatieve budgetcursus, aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten. Hoewel deze effectiever blijkt dan geen cursus, is er geen verschil gevonden tussen de effectiviteit van de traditionele en alternatieve cursus.

Lees het artikel in Mediator 40

Gerichter screenen op baarmoederhalskanker

Inzicht in de kans op baarmoederhalskanker maakt verfijning mogelijk van het bevolkingsonderzoek. Vrouwen met een laag risico hoeven zich minder vaak te laten testen, degenen met een hoog risico kunnen juist extra in de gaten worden gehouden.

Interview met Hans Berkhof, hoogleraar biostatische modellering

Mensen met kinderwens aanspreken via campagne en lokale aanpak

Hoe promoot je het belang van gezond zwanger worden? Woke Women combineert lokale afspraken rond preconceptiezorg met een hippe campagne.

Lees het artikel in Mediator 41

Gezond leven verzekerd

Gezondere leefgewoonten kunnen ziekten door fors overgewicht voorkomen. Een paar kilo’s afvallen kan voor mensen met flink overgewicht het verschil maken tussen wel of niet een chronische aandoening krijgen, zoals diabetes type 2. Daarom komt de ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ in 2019 in de zorgverzekering. Terecht, vinden deskundigen Ien van de Goor en Stef Kremers.

Lees het Mediator artikel

Vrijwilliger brengt rust en overzicht

Elke gemeente gebruikt vrijwilligers om mensen in schuldhulptrajecten extra begeleiding te kunnen bieden. Dankzij de praktische steun van de vrijwilliger blijken mensen minder stress te krijgen en meer grip op hun financiën.

Lees het artikel in Mediator 41

Preventie met oog voor man-vrouwverschillen

Niet alleen bij de diagnose en behandeling van ziektes, ook bij het voorkómen ervan is aandacht nodig voor verschillen tussen vrouwen en mannen. Dat vereist nog veel onderzoek, blijkt uit de inventarisatie Gender en Preventie die ZonMw liet maken.

Lees het Mediator artikel

Een wet uit de tijd van de postkoets

Regels belemmeren studies met ‘kwetsbare groepen’.
Wie onderzoek wil doen met jongeren of bijvoorbeeld mensen met suïcidale gedachten, moet voldoen aan strenge eisen. Wetenschappers pleiten voor modernisering van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Lees het mediator artikel

Hoe feestelijk zijn partydrugs?

Vooral jongeren en partygangers nemen de relatief nieuwe drugs lachgas en 4-FA. Twee onderzoeken brengen het gebruik en de gevaren in kaart.

Bekijk het artikel in Mediator 27

Valpreventie ouderen kan beter

Persoon is gevallen, in beeld twee benen op grond met wasmand
Foto: Hollandse Hoogte, Stijn Rademaker

Het aantal val-ongevallen onder ouderen neemt toe. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van het Erasmus MC blijkt dat er niet alleen financiële obstakels zijn om valpreventie beter te implementeren.

Naar mediatorartikel Valpreventie voor ouderen kan beter

‘Stress in vetcellen leidt tot jojo-effect’

De meeste mensen die afvallen, komen telkens terug op hun oude gewicht of worden zelfs zwaarder. Gestreste vetcellen spelen hierbij een rol, ontdekte Edwin Mariman. Verrassend genoeg werkt geleidelijk afslanken niet langer door dan een crashdieet.
 

Lees het interview met Edwin Mariman in Mediator 25

Bevolkingsonderzoek darmkanker in internationale top

Internationaal behoort Nederland met het bevolkingsonderzoek darmkanker tot de koplopers. Hoogleraar Evelien Dekker (AMC) is enthousiast over de resultaten. Nieuwe wetenschappelijke inzichten laten zien dat er meer maatwerk nodig is, en een betere opsporing van poliepen.

Lees meer over dit artikel in Mediator

Makelend door Gouda

In Gouda legt de sociaal makelaar verbindingen tussen burgers, wijkinitiatieven en het sociaal team van de gemeente. Wat zijn de successen en randvoorwaarden? TNO legde de functie onder de loep.

Naar het artikel

Openbaar groen dat mensen blij maakt

Groen in de wijk kan bijdragen aan een goede gezondheid van bewoners. Veel gemeenten zien het vergroenen van wijken dan ook als een middel om de verschillen in gezondheid tussen hoge SES en lage SES te verkleinen.

Lees het interview met Peter van den Hazel

Meer aandacht voor gezondheid bij begeleiden vluchteling naar werk

Gemeenten weten niet goed hoe zij moeten omgaan met gezondheidsproblemen van erkende vluchtelingen bij de toeleiding naar werk en participatie. Regioplan, het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en Pharos leverden hiervoor kennis en handvatten.

Lees meer in Mediator
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website