Voor kinderen en jongeren zijn de opvang en school plekken waar veel tijd wordt doorgebracht en een basis wordt gelegd voor gezond gewoontegedrag. Een gezonde leefstijl draagt niet alleen bij aan het voorkomen van ziekten, maar ook aan betere concentratie, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Door aanpassing van de sociale en fysieke omgeving kan gedrag positief worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door gezonde schoolkantines, een gezond binnenmilieu en veilige, groene en rookvrije schoolpleinen. In de sociale omgeving van leerlingen hebben leerkrachten, leeftijdsgenoten en ouders een belangrijke voorbeeldrol.

Uitgelicht

Werkt de gezonde school aanpak?

Op 8 februari organiseerde ZonMw een informatiebijeenkomst over de subsidieronde voor 'evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School aanpak'.

Lees het nieuwsbericht met de presentaties van de bijeenkomst

Versterking Gezonde School: de lopende projecten

Bij ZonMw lopen 11 projecten die werken aan het versterken van de praktijk van de Gezonde School binnen het vmbo en mbo. De eerste 4 projecten die de gezondheid van de jeugd bevorderen en schooluitval voorkomen zijn inmiddels afgerond:
Test je leefstijl, Move wise, zelfstandig sporten in het vmbo en Toolkit Love Online.

Overzicht van de projecten

Kwaliteit Kinderopvang

babies

Doel van het programma is om een betere verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap en zo tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom.
In 7 projecten werken onderzoekers nauw samen met de praktijk van de kinderopvang om erachter te komen wat werkt en wat niet (en waarom en hoe).

Meer informatie over Kwaliteit Kinderopvang

Effectonderzoek Gezonde School

voetballend kind

Voor het onderzoek naar de effectiviteit van de Gezonde School in het Nederlandse primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO), heeft TNO in opdracht van ZonMw een voorstudie gemaakt.

Bekijk de voorstudie

Je lijf, je lief!

jongeren buiten op een bankje

Preventie van seksuele grensoverschrijding bij leerlingen in het praktijkonderwijs staat centraal in dit project. Deze leerlingen hebben vaak een lichte verstandelijke beperking en ‘Je lijf, je lief’ is speciaal voor hen ontwikkeld in Amsterdam. Doel is om het voor het praktijkonderwijs in heel Nederland geschikt te maken en daarom wordt bekeken of de interventie effectief is. 27 scholen verdeeld over 9 GGD-regio’s werken hieraan mee. De resultaten volgen in 2019.

Meer informatie over dit project

De Gezonde School

Het programma Gezonde School ondersteunt po, vo en mbo scholen bij het integraal en structureel werken aan de gezondheid en het welbevinden van leerlingen.
In de factsheet van het NRO leest u meer over de fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.

Bekijk de factsheet Gezonde School

Academische werkplaats Samen op School

kinderen rennen over schoolplein

De Academische Werkplaats Samen op School (SoS) houdt zich bezig met de vraag hoe onderwijs en jeugdzorg op een goede manier te verbinden en welke rol iedere partij daarbij heeft te vervullen.

Recent zijn ook bij andere academische werkplaatsen transformatie jeugd projecten gestart over ondersteuning van jongeren via school/opleiding.

Lees de digitale publicatie over de Academische werkplaats Samen op School

Actueel

Volg via RSS

Begeleiding van kinderen bij scheiding helpt

Kinderen die een (echt)scheiding meemaken, hebben daar vaak last van. In 2015-2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van Dappere Dino’s. Hieruit blijkt dat dit groepsprogramma succesvol preventieve steun biedt aan 6- tot 8-jarige scheidingskinderen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ‘Alles is gezondheid’-pledge van Jeugdformaat en TNO.

Nieuws

Informatiebijeenkomst Subsidieronde voor ‘effectonderzoek Gezonde School aanpak'

Op 8 februari organiseerde ZonMw een informatiebijeenkomst over de subsidieronde voor 'evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School aanpak'. Doel van de oproep, met als deadline 20 maart, is kennis op te leveren over de invloed van de Gezonde School aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen.

Nieuws

Ouders praten mee over JGZ richtlijnen

Het Landelijk ouderpanel dat in 2017 werd opgericht door Stichting Opvoeden.nl en Ouders en Onderwijs, wordt ingezet om mee te praten over het richtlijnontwikkelproces. Gestart wordt met de richtlijn Opsporen oogafwijkingen. Binnenkort worden de resultaten bekend gemaakt.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Effectonderzoek Gezonde School aanpak

Onderwerpen

  • Evaluatie van de toepassing en uitvoering van Gezonde School in Nederland
  • Effecten van de Gezonde School aanpak op schoolniveau en op leerlingniveau
  • Verklaring(en) van effecten van de Gezonde School aanpak

Onderdeel van programma

Preventie 5: Deelprogramma 1 - Opvoeding en Onderwijs

Geplaatst op

9 januari 2018

Deadline

20 maart 2018,
14.00 uur

Bekijk

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Agenda

Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is een congres voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, professional in de jgz, jeugdhulp, sociaal werk of ggz, beleidsmedewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs of bij opleidingen in het mbo, het hbo of universitair, medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging,...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Patty Proost

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 21
E-mailadresproost@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website