Voor kinderen en jongeren zijn de opvang en school plekken waar veel tijd wordt doorgebracht en een basis wordt gelegd voor gezond gewoontegedrag. Een gezonde leefstijl draagt niet alleen bij aan het voorkomen van ziekten, maar ook aan betere concentratie, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Door aanpassing van de sociale en fysieke omgeving kan gedrag positief worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door gezonde schoolkantines, een gezond binnenmilieu en veilige, groene en rookvrije schoolpleinen. In de sociale omgeving van leerlingen hebben leerkrachten, leeftijdsgenoten en ouders een belangrijke voorbeeldrol.

Uitgelicht

De dag van de gezonde kinderopvang

De Dag van de Gezonde Kinderopvang is een bruisende dag vol met kennissessies, workshops en (groene) activiteiten. Aan het einde van de dag ga je naar huis met nieuwe kennis en inspiratie voor gemakkelijke en direct toepasbare activiteiten, ook voor wanneer je midden in de stad zit! Wanneer: 8 september 2017, Landgoed Zonheuvel, Doorn

Gebruik onderstaande link om je aan te melden.

De dag van de gezonde kinderopvang

Programma Kwaliteit Kinderopvang

Doel van het programma is om een betere verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap en zo tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom. Inmiddels is de eerste subsidieronde in volle gang. Aan het einde van het jaar is bekend welke aanvragen subsidie krijgen. De projecten starten in de eerste helft van 2018.
In februari vond een informatiebijeenkomst plaats waarvoor veel animo was vanuit het veld. Bekijk de korte samenvatting.

Meer informatie over Kwaliteit Kinderopvang

Een gezonde school door teamwork

Met het creëren van een gezonde school community beoogt dit project de Gezonde School Aanpak op een praktische, duurzame wijze vorm te geven. Uitgangspunt is de eigen kracht van betrokkenen in vmbo-scholen van Landstede scholengroep. Leerlingen, schoolpersoneel en ouders werken samen in het maken van gezonde keuzes in eet- en beweeggedrag op school en thuis. De resultaten worden in 2020 verwacht.

Meer informatie over dit project

Je lijf, je lief!

Preventie van seksuele grensoverschrijding bij leerlingen in het praktijkonderwijs staat centraal in dit project. Deze leerlingen hebben vaak een lichte verstandelijke beperking en ‘Je lijf, je lief’ is speciaal voor hen ontwikkeld in Amsterdam. Doel is om het voor het praktijkonderwijs in heel Nederland geschikt te maken en daarom wordt bekeken of de interventie effectief is. 27 scholen verdeeld over 9 GGD-regio’s werken hieraan mee. De resultaten volgen in 2019.

Meer informatie over dit project

De Gezonde School

Het programma Gezonde School ondersteunt po, vo en mbo scholen bij het integraal en structureel werken aan de gezondheid en het welbevinden van leerlingen. Daarbij gaat het om de thema’s voeding, bewegen en sport, roken, alcohol en drugspreventie, welbevinden, relaties en seksualiteit, milieu en natuur en fysieke veiligheid.

In de factsheet van het NRO leest u meer over de fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.

Bekijk de factsheet Gezonde School

Versterking Gezonde School: de lopende projecten

ZonMw heeft 3,2 miljoen euro subsidie toegekend aan 11 projecten die werken aan het versterken van de praktijk van de Gezonde School binnen het vmbo en mbo.
De onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op risicosignalering, sociale en fysieke omgeving en het bevorderen van gezondheid.

Bekijk de projecten van Opvoeding en Onderwijs

Aandacht voor kwetsbare groep voorkomt uitval

voorkant magazine

Om verzuim en schooluitval te voorkomen en een gezonde leefstijl bij jongeren te stimuleren is het belangrijk om op de goede manier met hen in contact te komen. De JGZ gaat samen met scholen het gesprek aan – met jongeren én hun ouders – en verdiept zich in hun ontwikkeling, behoeften en leefwereld. Resultaat? Jongeren komen bij problemen sneller in beeld, presteren beter en vallen minder snel uit.

Lees meer in het magazine JGZ Samen blijven vernieuwen

En... werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd

voorkant publicatie

ZonMw presenteert 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd in de publicatie ‘En… werkt het?’ De publicatie is uitgebracht ter gelegenheid van de afronding van het ZonMw programma Zorg voor Jeugd. Aan de hand van 10 thema’s waaronder #10 'Als de school kan helpen' geeft de publicatie zicht op de onderzoeksresultaten en een beeld hoe deze resultaten een weg vinden naar de praktijk.

Download de publicatie

Academische werkplaats Samen op School

kinderen rennen over schoolplein

De Academische Werkplaats Samen op School (SoS) houdt zich bezig met de vraag hoe onderwijs en jeugdzorg op een goede manier te verbinden en welke rol iedere partij daarbij heeft te vervullen.

Recent zijn ook bij andere academische werkplaatsen transformatie jeugd projecten gestart over ondersteuning van jongeren via school/opleiding.

Lees de digitale publicatie over de Academische werkplaats Samen op School

Interventie M@ZL vermindert ziekteverzuim scholieren

ziek kind

Leerlingen die zich vaak ziek melden, lopen het risico achterop te raken of zelfs uit te vallen. Scholen weten vaak niet hoe ze het tij kunnen keren. De interventie Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (M@ZL) biedt uitkomst. Het verzuim daalt dankzij begeleiding door de jeugdarts.

Lees het artikel over M@ZL

Actueel

Volg via RSS

Ed Anker wethouder van Zwolle: 'Betere samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is ontzettend belangrijk'

Minder uitval op school door betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dat is het idee achter de academische werkplaats Samen op School. 'In Zwolle zijn we daar al heel ver mee, maar we willen echt leren' vertelt Anker in een radio interview. Donderdag 14 september gingen zo'n 60 bestuurders, wethouders, leerkrachten, jongeren en professionals met een bus langs 3 scholen om ze kennis te laten maken met het idee.

Elders gezien

‘Schoolkantines gezonder met begeleiding’

De Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum worden beter ingevoerd als scholen daarbij begeleid worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Met de Richtlijnen kan het aanbod van schoolkantines gezonder gemaakt worden, zodat jongeren makkelijker gezond kunnen kiezen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ‘Alles is gezondheid’-pledge Gezonde Schoolkantine.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Patty Proost

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 21
E-mailadresproost@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website