Voor kinderen en jongeren zijn de opvang en school plekken waar veel tijd wordt doorgebracht en een basis wordt gelegd voor gezond gewoontegedrag. Een gezonde leefstijl draagt niet alleen bij aan het voorkomen van ziekten, maar ook aan betere concentratie, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Door aanpassing van de sociale en fysieke omgeving kan gedrag positief worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door gezonde schoolkantines, een gezond binnenmilieu en veilige, groene en rookvrije schoolpleinen. In de sociale omgeving van leerlingen hebben leerkrachten, leeftijdsgenoten en ouders een belangrijke voorbeeldrol.

Uitgelicht

Kwaliteit Kinderopvang met enthousiasme begroet

Opening bijeenkomst Kwaliteit Kinderopvang
Opening bijeenkomst Kwaliteit Kinderopvang

Op 21 februari 2017 vond de informatiebijeenkomst Kwaliteit Kinderopvang plaats. Er was veel animo en enthousiasme vanuit het veld. Dit maakte het een geslaagde bijeenkomst. Bekijk de korte samenvatting van de bijeenkomst.

Bijeenkomst Kwaliteit Kinderopvang

De Gezonde School

Het programma Gezonde School ondersteunt po, vo en mbo scholen bij het integraal en structureel werken aan de gezondheid en het welbevinden van leerlingen. Daarbij gaat het om de thema’s voeding, bewegen en sport, roken, alcohol en drugspreventie, welbevinden, relaties en seksualiteit, milieu en natuur en fysieke veiligheid.

In de factsheet van het NRO leest u meer over de fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.

Bekijk de factsheet Gezonde School

Versterking Gezonde School: de lopende projecten

ZonMw heeft 3,2 miljoen euro subsidie toegekend aan 11 projecten die werken aan het versterken van de praktijk van de Gezonde School binnen het vmbo en mbo.
De onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op risicosignalering, sociale en fysieke omgeving en het bevorderen van gezondheid.

Bekijk de projecten van Opvoeding en Onderwijs

Aandacht voor kwetsbare groep voorkomt uitval

voorkant magazine

Om verzuim en schooluitval te voorkomen en een gezonde leefstijl bij jongeren te stimuleren is het belangrijk om op de goede manier met hen in contact te komen. De JGZ gaat samen met scholen het gesprek aan – met jongeren én hun ouders – en verdiept zich in hun ontwikkeling, behoeften en leefwereld. Resultaat? Jongeren komen bij problemen sneller in beeld, presteren beter en vallen minder snel uit.

Lees meer in het magazine JGZ Samen blijven vernieuwen

En... werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd

voorkant publicatie

ZonMw presenteert 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd in de publicatie ‘En… werkt het?’ De publicatie is uitgebracht ter gelegenheid van de afronding van het ZonMw programma Zorg voor Jeugd. Aan de hand van 10 thema’s waaronder #10 'Als de school kan helpen' geeft de publicatie zicht op de onderzoeksresultaten en een beeld hoe deze resultaten een weg vinden naar de praktijk.

Download de publicatie

Projecten in het zonnetje

  • Kinderen in beweging
    In Zuid-Limburg is een manier gevonden om leerlingen via de omgeving te stimuleren om meer te bewegen.
  • Beweeg je Buurt
    onderzocht hoe gemeenten een beweegvriendelijkere omgeving voor kinderen kunnen creëren.

Academische werkplaats Samen op School

kinderen rennen over schoolplein

De Academische Werkplaats Samen op School (SoS) houdt zich bezig met de vraag hoe onderwijs en jeugdzorg op een goede manier te verbinden en welke rol iedere partij daarbij heeft te vervullen.

Recent zijn ook bij andere academische werkplaatsen transformatie jeugd projecten gestart over ondersteuning van jongeren via school/opleiding.

Lees de digitale publicatie over de Academische werkplaats Samen op School

Lesprogramma helpt kinderen omgaan met sociaalemotionele problemen

Het internationale lesprogramma Zippy’s Vrienden laat kinderen met elkaar praten over lastige situaties in hun leven. Het lesprogramma is nu ook in Nederland onderzocht. Leerlingen herkennen dankzij de lessen eerder hun emoties en kunnen problemen beter oplossen.

Lees het artikel in Mediator

Interventie M@ZL vermindert ziekteverzuim scholieren

ziek kind

Leerlingen die zich vaak ziek melden, lopen het risico achterop te raken of zelfs uit te vallen. Scholen weten vaak niet hoe ze het tij kunnen keren. De interventie Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (M@ZL) biedt uitkomst. Het verzuim daalt dankzij begeleiding door de jeugdarts.

Lees het artikel over M@ZL

Actueel

Volg via RSS

NWA-route ‘jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ een update

De route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’, is 1 van de 8 geselecteerde routes die in aanmerking komen voor een Startimpuls ter waarde van 2,5 miljoen euro vanuit het NRO. Doel van de route is bijdragen aan het welzijn van kinderen en uiteindelijk aan het functioneren van volwassenen als burgers die positief bijdragen aan de maatschappij.

 

Jeugd in Ontwikkeling afbeelding
Nieuws

Martine Bouman ontvangt parel voor innovatieve gezondheidscommunicatie

Moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan niet, wel vormen van informatieoverdracht die bij bepaalde groepen niet aanslaan. Vanuit die visie werkt het Centrum voor Media & Gezondheid (CMG) aan leefstijlverbetering bij maatschappelijke groepen met een gezondheidsachterstand.

Nieuws

PoepPaleis laat kinderen over poep praten

Op woensdag 12 april is het POP-UP PoepPaleis geopend. Vanaf dan gaan kinderen en ook volwassenen openlijk over poep praten; dat is de boodschap van het PoepPaleis.

Nieuws

Oproep voor deelname Jeugd-route Nationale Wetenschapsagenda

Het onderzoeksproject in het kader van de Nationale wetenschapsagenda richt zich op jeugd en onderwijs en meer specifiek op ‘diversiteit en ongelijkheid’. U kunt zich aanmelden voor deelname aan één van de deelprojecten. Deadline 21 april 2017.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Patty Proost

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 21
E-mailadresproost@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website