Het programma 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap' is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en -benutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk. In dit programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal.

Uitgelicht

Startbudget voor verbetering lokale praktijk

De subsidieoproep verbetering lokale praktijk Onbedoelde zwangerschap en kwestbaar (jong) ouderschap is gesloten. Begin april maken we  bekend welke samenwerkingsverbanden startbudget hebben gekregen om hun verbeterplan uit te gaan werken.

Subsidie voor onderzoek naar een kennislacune of kennisvraag

Wilt u onderzoek doen naar een kennislacune of kennisvraag? Bekijk de subsidieoproep Programmalijn Onderzoek en dien uw projectidee uiterlijk 10 maart 2020 in.

Lees meer over de subsidieoproep Programmalijn Onderzoek

Informatiebijeenkomst 5 november

Bekijk de impressie van de informatiebijeenkomst over de subsidieoproepen die 5 november plaatsvond. In de film komen deelnemers van de bijeenkomst aan het woord.

Bekijk de video

Congres Uitgerekend nu?! 23 september

ZonMw organiseerde een workshop op het congres Uitgerekend nu?! (preventie) onbedoelde (tiener) zwangerschappen. Deelnemers kregen meer informatie over het ZonMw programma en er werd ingegaan op de inhoud van de kennissynthese die de basis vormt voor de twee subsidieoproepen.

Naar het verslag

Meer weten over het programma?

Hier vindt u alle informatie over het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Lees verder

Kennissynthese beschikbaar

In opdracht van ZonMw heeft het Verwey-Jonker Instituut een kennissynthese Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap uitgevoerd. De beschikbare- en ontbrekende kennis, interventies en goede praktijkvoorbeelden zijn middels een quickscan van de literatuur en raadpleging van veldpartijen in kaart gebracht.

Bekijk de kennissynthese

Actueel

Kennissynthese Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

In opdracht van ZonMw heeft het Verwey-Jonker Instituut een kennissynthese Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap uitgevoerd. De beschikbare- en ontbrekende kennis, interventies en goede praktijkvoorbeelden zijn middels een quickscan van de literatuur en raadpleging van veldpartijen in kaart gebracht.

 

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website