Projectomschrijving

VoorZorg2: Een goede start voor ouders en hun pasgeborenen

Vraagstuk

Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Dit is sterk gerelateerd aan sociale risicofactoren en gebrek aan beschermingsfactoren. Als een ongeboren kind in deze vormende fase wordt blootgesteld aan stress, rook, slechte voeding, misbruik of andere risicofactoren, is dit de oorzaak van gezondheidsproblemen. Kwetsbare ouders moeten daarom passende steun krijgen om stress te verlichten, hun gezondheidsvaardigheden te verbeteren en sensitief ouderschap te bevorderen.

Onderzoek en verwachte uitkomst

3-5% van de Nederlandse kinderen wordt geboren in gezinnen met een cumulatie van risico’s; dat is de doelgroep van VoorZorg. VoorZorg is bewezen effectief in het verbeteren van de leefstijl en het verminderen van huiselijk geweld/kindermishandeling en het toeleiden naar passende hulp bij eerste zwangerschappen. VoorZorg wordt nu doorontwikkeld en onderzocht op effectiviteit voor niet-eerste zwangerschappen. Is VoorZorg2 effectief, dan kunnen er meer kinderen kansrijk opgroeien.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website