Projectomschrijving

In Groningen, Drenthe en Friesland wonen veel zwangeren met een lage sociaaleconomische status. Voor deze vrouwen zijn zorginterventies ontwikkeld om te zorgen voor betere gezondheidsuitkomsten, maar we weten nog niet of deze interventies aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van deze zwangeren.

Het eerste doel van het project is het verkrijgen van een overzicht van:

a. interventies voor kwetsbare zwangeren in de 11 Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) in deze regio,

b. de implementatiefase van deze interventies,

c. de bevorderende en belemmerde factoren rondom de implementatie van de interventies.

Het tweede doel is door middel van participatief actieonderzoek in twee VSV’s (Emmen en Groningen) de implementatie van twee interventies voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. ‘Learning communities’ bestaande uit zorgprofessionals, kwetsbare zwangeren, studenten verloskunde en een onderzoeker zullen als onderzoeksteam aan de slag gaan om deze doelstelling te bereiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website