Projectomschrijving

Ter verbetering van de obstetrische zorguitkomsten in de Provincie Limburg heeft het Verloskundig Consortium Limburg in het programma Zwangerschap en Geboorte I, een 17 tal transmurale multidisciplinaire zorgpaden ontwikkeld en een eerste trimester risicopredictieinstrument. Verder is een multidisciplinaire transmuraal Moeder en Kind Dossier in ontwikkeling genomen.

Binnen het bestendigingsprogramma worden de zorgpaden en het predictieinstrument regio-overstijgend geïmplementeerd in de praktijkvoering van de deelnemers van het Consortium (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties). Daarnaast wordt de ontwikkeling van het Moeder en Kind Dossier gecontinueerd en zal cliënt/patiëntparticipatie binnen het Consortium georganiseerd worden.

Voor de bestendiging van de kennisinfrastructuur worden, zowel separaat als gezamenlijk met de andere 8 consortia, diverse activiteiten ingezet. Het doel is de financiering van de kennisinfrastructuur structureel te borgen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website