Projecten

TRIDENT-2: Proefimplementatie van de niet-invasieve prenatale test als eerste screeningstest voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18

Lopend (april 2017 - april 2020)

Vraagstuk Alle zwangere vrouwen kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT-test. NIPT is een niet-invasieve prenatale test om het downsyndroom, patausyndroom en edwardsyndroom op te sporen. Het breder beschikbaar maken van de test is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2 studie) naar NIPT. Onderzoek Alle stappen, van de counseling aan zwangere vrouwen en de test die gedaan...

Bekijk dit project

Psychosocial aspects of newborn bloodspot screening: evaluating perspectives on the current program and ongoing expansion

Lopend (juni 2019 - april 2021)

PANDA studie: psychosociale aspecten (uitbreiding) hielprikscreening Vraagstuk Jaarlijks worden bijna alle 170.000 pasgeborenen in ons land met de neonatale hielprikscreening onderzocht op 19 zeldzame, ernstige, vaak erfelijke aandoeningen. Vroegtijdige opsporing van deze aandoeningen is belangrijk om onomkeerbare schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken. De komende jaren zal het...

Bekijk dit project

Pilotonderzoek ALD-screening ten behoeve van opname in de Neonatale Hielprik Screening / Pilot study ALD-screening for implementation in neonatal screening

Lopend (december 2018 - december 2020)

Dit project is tijdelijk stopgezet. Zie nieuwsbericht Adrenoleukodystrofie (ALD) is een zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte. In Nederland komt ALD voor bij ongeveer 1 op de 15.000 pasgeborenen. Bij jongens met ALD is de kans groot dat er schade ontstaat aan de bijnieren en hersenen. Wanneer ALD vroegtijdig wordt ontdekt, kan de ziekte goed behandeld worden. De behandeling bestaat uit...

Bekijk dit project

Is addition of OCTN2 deficiency of to the newborn screening program useful and feasible?

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Vraagstuk OCTN2-deficiëntie (OCTN2) is een erfelijke stofwisselingsziekte die leidt tot een laag carnitine in het bloed. Hierdoor kunnen onder andere lage bloedsuikers en hartproblemen optreden, waar patiënten aan kunnen overlijden. Behandeling bestaat uit het geven van carnitine. OCTN2 is sinds de uitbreiding van hielprikscreening (2007) een toevalsbevinding. Carnitine wordt via de placenta van...

Bekijk dit project

Identifying and improving tailored care interventions for vulnerable pregnant women

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

In Groningen, Drenthe en Friesland wonen veel zwangeren met een lage sociaaleconomische status. Voor deze vrouwen zijn zorginterventies ontwikkeld om te zorgen voor betere gezondheidsuitkomsten, maar we weten nog niet of deze interventies aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van deze zwangeren. Het eerste doel van het project is het verkrijgen van een overzicht van: a. interventies voor...

Bekijk dit project

Evaluation of implementation scenarios for national neonatal screening of GAMT deficieny

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Evaluatie van implementatie scenario’s voor de nationale screening van GAMT deficiëntie, een aangeboren metabole ziekte.   Vraagstuk Guanidinoacetate methyltransferase deficiëntie (GAMT-D) is een erfelijke ziekte (vóórkomen 1: 250.000).  De ziekte leidt tot ontwikkelingsbeperking. Als er op tijd gestart wordt, heeft behandeling met creatine, een eiwit beperkt dieet en aanvulling met het...

Bekijk dit project

A loyalty program to motivate vulnerable women to engage in preconception care: ‘from voucher to tablet’

Lopend (november 2018 - november 2022)

Kwetsbare vrouwen motiveren voor preconceptiezorg: ‘van voucher naar tablet’ Kwetsbare vrouwen met een wens om zwanger te worden hebben vaker risicofactoren voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten, maar zijn ook moeilijker te bereiken en te motiveren voor preconceptiezorg. In dit project willen wij deze vrouwen op een verantwoorde manier aanmoedigen om hun leefstijl al vóór de zwangerschap te...

Bekijk dit project

APROPOS-II. A Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial to evaluate the effect of a locally tailored approach for Preconception Care

Lopend (oktober 2018 - oktober 2021)

De APROPOS-II studie richt zich op preconceptiezorg (PCZ) als een middel om ongezonde leefstijlgewoontes en andere risicofactoren van aanstaande ouders tijdens de preconceptieperiode te verbeteren. Tot op heden wordt er weinig gebruikt gemaakt van deze vorm van zorg, mede omdat de doelgroep, aanstaande ouderparen, moeilijk te bereiken is. Het doel van de APROPOS-II studie is om een lokale PCZ...

Bekijk dit project

Carousel for perinatal care: professionalisation of regional integral perinatal care organisations (VSVs).

Lopend (oktober 2018 - oktober 2021)

Dit project richt zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de VSV carrousel, een methodiek die VSV’s faciliteert en ondersteunt in de selectie en implementatie van reeds bestaande zorgverbeterprojecten. Door het doorlopen van diverse opeenvolgende ronden van haalbare, gekaderde trajecten kunnen VSV’s zich ontwikkelen tot zelfregulerende en professionele organisaties. De focus ligt...

Bekijk dit project

E-health intervention in women with pregnancy distress: a randomized controlled trial

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Geestelijke gezondheid is erg belangrijk tijdens een zwangerschap. Ongeveer 20% van de zwangere vrouwen ervaart symptomen van angst en/of depressie. Dit kan een negatief effect hebben op de gezondheid van moeder en kind. Mindfulness is een mentale vaardigheid die helpt om gevoelens van stress, angst en depressie te verminderen. In deze studie wordt onderzocht of een e-health (online) mindfulness...

Bekijk dit project

Evaluation of 'Pregnant not now!'; a personal approach to prevent pregnancy in vulnerable parents.

Lopend (oktober 2018 - oktober 2020)

Nu Niet Zwanger (NNZ) NNZ is een programma waarin hulpverleners met kwetsbare (potentiele) ouders in gesprek gaan. Zij bespreken de kinderwens, seksualiteit en het gebruik van anticonceptie. Deze persoonlijke aanpak helpt ouders in moeilijke situaties om bewuste keuzes te maken. Hiermee worden ongeplande en ongewenste zwangerschappen voorkomen. GGD Hart voor Brabant ontwikkelde deze succesvolle...

Bekijk dit project

Hereditary disorders and child wish: continued development and evaluation of a reproductive decision aid for couples at risk of transmitting a genetic disease

Lopend (december 2018 - december 2022)

Mensen met een verhoogd risico op een kind met een ernstige erfelijke aandoening staan voor een belangrijke beslissing wanneer zij een kinderwens hebben. In Nederland bestaan verschillende mogelijkheden om te voorkomen dat erfelijke aandoeningen worden ‘doorgegeven’ aan het nageslacht, zoals Preïmplantatie Genetische Diagnostiek of ‘embryoselectie’, of prenatale diagnostiek (onderzoek tijdens de...

Bekijk dit project

Influence of maternal preconception and early-pregnancy health on pregnancy and offspring outcomes. From risk selection to interventions in multi-ethnic populations

Lopend (oktober 2018 - oktober 2022)

Het vroege leven is al zeer belangrijk voor onze gezondheid later in het leven. Steeds meer onderzoek laat zien dat de vroege zwangerschap, en zelfs al de preconceptieperiode, belangrijke perioden zijn voor geboorte-uitkomsten en latere gezondheid. Dit project is gericht op de ontwikkeling van preventiestrategieën gericht op het verbeteren van de leefstijl en het verminderen van stress van...

Bekijk dit project

Nationwide implementation of ACTion: Audit generated changes in perinatal care using “Tailored” implementation strategies

Lopend (oktober 2018 - oktober 2022)

Landelijke implementatie van ACTion: Audit gegenereerde veranderingen in de perinatale zorg met behulp van "Tailored" implementatiestrategieën Dit project gaat 18 Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) uit het hele land ondersteunen bij het invoeren van verbeteringen die voortkomen uit perinatale audits. De methodiek heeft zich in Noord-Nederland bewezen en wordt verder uitgerold.De...

Bekijk dit project

Promoting participation in Centering Pregnancy by women from lower SES and/or ethnic minority background

Lopend (november 2018 - mei 2021)

In Nederland is de sterfte en ziekte rondom de zwangerschap relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen, vooral bij vrouwen van niet-westerse afkomst en vrouwen uit achterstandswijken. Een deel van deze complicaties kan voorkomen worden door preventie. CenteringPregnancy (CP) is verloskundige zorg in groepsvorm en is gericht op zelfmanagement, kennisontwikkeling en ondersteuning van...

Bekijk dit project

Stress- and SmokeFree Start of Life

Lopend (oktober 2018 - oktober 2022)

Vraagstuk Het doel van dit project is om zwangere vrouwen die roken te ondersteunen in het stoppen met roken. Dat is niet altijd eenvoudig omdat er vaak ook stress aanwezig is, zeker bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status. Deze stress houdt het roken in stand, want roken helpt om even te ontspannen. Onderzoek Dit project richt zich op zowel het stoppen met roken als op vermindering...

Bekijk dit project

Development of dissemination and implementation strategies to promote wider uptake and usage of the ‘NietofWelZwanger (NWZ)’ Preconception Care intervention

Lopend (september 2018 - maart 2022)

De kans op een gezonde zwangerschap en geboorte is te vergroten door een gezonde leefstijl en het vermijden van bepaalde risico’s. NietofWelZwanger (NWZ) is een effectief programma, ontwikkeld voor het mbo, om deze jongeren te informeren nog voordat zij actief bezig zijn met zwangerschap. NWZ bestaat uit een lesmodule, uitgevoerd door verloskundigen en een website. Op de website...

Bekijk dit project

Empowerment of pregnant women to have a healthier dietary intake. The development, implementation and evaluation of an integral strategy.

Lopend (oktober 2018 - oktober 2022)

Het bevorderen van gezonde voeding tijdens de zwangerschap is veelbelovend. Zwangere vrouwen zien verloskundigen als betrouwbare experts. Echter, de huidige voedingsinformatie sluit vaak niet goed aan bij de behoeften, vaardigheden en het dagelijks leven van zwangere vrouwen met een lage sociaal economische status (SES). Daarnaast vinden verloskundigen het lastig om bij te dragen aan een ...

Bekijk dit project

Pilotonderzoek SCID-screening ten behoeve van opname in de Neonatale Hielprik Screening / Pilot study SCID-screening for implementation in neonatal screening

Lopend (januari 2018 - januari 2021)

Vraagstuk Severe Combined Immunodeficiency (SCID) is een zeldzame, ernstige afwijking van het immuunsysteem. In Nederland komt deze aandoening voor bij ongeveer 1 op de 40.000 pasgeborenen. Wanneer SCID vroegtijdig wordt ontdekt en behandeld is de kans op genezing groot. Behandeling bestaat uit stamceltransplantatie of, in specifieke typen SCID, enzymtherapie en/of gentherapie. SCID kan worden...

Bekijk dit project

Bestendiging en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur Verloskundig Consortium Limburg

Lopend (december 2017 - december 2021)

Ter verbetering van de obstetrische zorguitkomsten in de Provincie Limburg heeft het Verloskundig Consortium Limburg in het programma Zwangerschap en Geboorte I, een 17 tal transmurale multidisciplinaire zorgpaden ontwikkeld en een eerste trimester risicopredictieinstrument. Verder is een multidisciplinaire transmuraal Moeder en Kind Dossier in ontwikkeling genomen. Binnen het...

Bekijk dit project

Bestendiging Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Lopend (december 2017 - december 2021)

De missie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is “duurzaam terugdringen van vermijdbare perinatale sterfte door effectieve zorg waarbij cliënttevredenheid centraal staat, zonder onnodige toename van medisch ingrijpen”. Het Netwerk bestrijkt een groot gebied met in totaal 16 Verloskundige Samenwerkingverbanden (VSV’s) en zo’n 35.000 bevallingen per jaar. Het Netwerk ondersteunt VSV’s...

Bekijk dit project

Geboortezorg Oost: samen durven, denken & doen

Lopend (december 2017 - december 2021)

De afgelopen jaren heeft consortium Oost NL bevalt goed zich ingezet voor de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur, waarbij zes verloskundige samenwerkingsverbanden kennis delen en ontwikkelen. We voelen nu de behoefte om samen door te pakken, om elkaars kennis en kunde breed in te zetten en zo te streven naar optimale zorg voor moeder en kind. In deze tweede fase gaan we door als Geboortezorg...

Bekijk dit project

Het GCMN in transitie: op naar een toekomstbestendige netwerkorganisatie gericht op het sluiten van de kwaliteitscyclus

Lopend (december 2017 - december 2021)

Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) heeft als doel om de best mogelijke perinatale en maternale uitkomst rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en het jonge ouderschap na te streven door optimale multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking. Binnen dit samenwerkingsverband zijn alle relevante beroepsgroepen (multidisciplinair en 0e/1e/2e/3e lijn) vertegenwoordigd. In...

Bekijk dit project

PROkind2

Lopend (december 2017 - december 2021)

Doel van het project “ProKind2” is het voortzetten en borgen van de kennisinfrastructuur op het gebied van de geboortezorg in Noord-Nederland, bekend als consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland, dat vijf jaar geleden is opgericht m.b.v. een ZonMw subsidie. Om de samenwerking in de geboortezorg te blijven stimuleren, zal vanuit het consortium tijdens ProKind2 o.a. aandacht besteed...

Bekijk dit project

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Lopend (december 2017 - december 2021)

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN) is de kennisinfrastructuur voor regionaal praktijkgericht onderzoek voor het domein van zwangerschap en geboorte. Binnen het RCZWN werken geboortezorgprofessionals, ketenpartners in de zorg, professionals uit het sociale domein, beleidsmakers, onderzoekers en onderwijspartners multidisciplinair en lijnoverstijgend met...

Bekijk dit project

Bestendiging en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur: van consortium naar kenniscentrum verloskunde Brabant

Lopend (maart 2018 - maart 2022)

Dit project is een vervolg op het project 'Vorming van een Consortium Verloskunde Zuidoost-Brabant' onderdeel van het programma Zwangerschap en Geboorte ZonMw. Binnen deze nieuwe subsidieaanvraag wil het consortium twee thema's oppakken: 1.Verkenning implementatiemogelijkheden van de resultaten van de ‘klein–maar-fijn’-projecten. Het verkennen van de vervolgstappen die nodig zijn voor verspreiding...

Bekijk dit project

A loyalty program to motivate vulnerable women to engage in preconception care: ‘from voucher to tablet’

Lopend (november 2018 - november 2022)

Kwetsbare vrouwen met een wens om zwanger te worden hebben vaker risicofactoren voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten, maar zijn ook moeilijker te bereiken en te motiveren voor preconceptiezorg. In dit project willen wij deze vrouwen op een verantwoorde manier aanmoedigen om hun leefstijl al vóór de zwangerschap te verbeteren en om de weg naar het preconceptiezorgconsult beter te vinden. Dit...

Bekijk dit project

Stress- and SmokeFree Start of Life

Lopend (oktober 2018 - oktober 2022)

Het doel van dit project is om zwangere vrouwen die roken te ondersteunen in het stoppen met roken. Dat is niet altijd eenvoudig omdat er vaak ook stress aanwezig is, zeker bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status. Deze stress houdt het roken in stand, want roken helpt om even te ontspannen. Ons project richt zich daarom op zowel het stoppen met roken als op vermindering van stress met...

Bekijk dit project

Shared decision making in integrated maternity care: Systematic development of health literacy sensitive strategies for professionals and clients

Lopend (november 2018 - mei 2022)

Dit project beoogt systematisch strategieën te ontwikkelen om Gedeelde Besluitvorming (Shared Decision Making) in de integrale geboortezorg te verbeteren. Hoewel Gedeelde Besluitvorming in opkomst is in de zorg, zijn er weinig echt goede voorbeelden van effectieve interventies in de geboortezorg, met name voor vrouwen met gebrekkige gezondheidsvaardigheden. Gebrekkige gezondheidsvaardigheden...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website