Binnen het programma 'Maak ruimte voor gezondheid' zijn samenwerkingsverbanden (consortia) opgestart, gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Onder het mom van ‘samen staan wij sterker’ bundelen professionals uit diverse vakgebieden vanuit kennis, beleid en praktijk hun krachten. Zo leveren zij een bijdrage aan het beter inrichten van de leefomgeving voor de toekomst.

Consortia

De samenwerking binnen de consortia is gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen. Professionals uit diverse vakgebieden bundelen vanuit kennis, beleid en praktijk hun krachten. De samenwerkingsverbanden (consortia) bestaan bijvoorbeeld uit kennisinstellingen, gemeenten, groenbeheerders, burgerinitiatieven, het middenveld.

De consortia werken samen in een leernetwerk. Zo benutten ze de samenwerking optimaal. Er wordt tussen de consortia samengewerkt, vooral tussen samenwerkingsverbanden die in dezelfde regio opereren.

2 fasen aanpak

Het programma bestaat uit 2 fasen.

  • In fase 1 zijn 8 samenwerkingsverbanden (consortia) gevormd, die elk een kennisagenda hebben ontwikkeld. Deze fase liep van september 2018 tot september 2019.
  • In fase 2 beantwoorden 7 consortia de kennisvragen die naar voren zijn gekomen in de kennisagenda’s. Deze fase is in september 2019 gestart en loopt nog.

Bekijk de consortiaprojecten uit fase 1 en de consortiaprojecten uit fase 2.

Interdisciplinaire aanpak met burgerparticipatie

Nederland staat voor een groot aantal uitdagingen in relatie tot gezondheid en de omgeving:

  • Verstedelijking en krimpgebieden
  • Gezondheidsverschillen tussen groepen in de bevolking
  • Mobiliteit en vervuiling

Het belangrijkste om al deze uitdagingen aan te pakken is dat we in Nederland meer samenwerken vanuit de verschillende betrokken domeinen. Onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk moeten hun krachten bundelen om oplossingen te bedenken. De plannen voor verbetering moeten ook goed aansluiten bij de wensen van de bevolking (citizen science).

Meer informatie

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website