Wat is het effect van de leefomgeving op de gezondheid?

Dat is de centrale vraag van deze subsidieoproep. Nederland staat voor een groot aantal uitdagingen in relatie tot gezondheid en de omgeving. Dit zijn onder andere:
- Verstedelijking en krimpgebieden
- Gezondheidsverschillen tussen groepen in de bevolking
- Mobiliteit en vervuiling

Uitdagingen het hoofd bieden

Door volksgezondheid op fysiek en sociaal vlak te verbinden aan omgevingsbeleid kunnen bovengenoemde deelproblemen aangepakt worden. Nu is de kennis over de effecten van inrichting van de leefomgeving op gezondheid nog beperkt. Met onderzoek kan het inzicht hierin versterkt worden en mogelijk ook op achterliggende thema’s zoals gezond gedrag en individuele deelname aan de maatschappij.

Interdisciplinaire aanpak met burgerparticipatie

Het belangrijkste om al deze uitdagingen aan te pakken is dat we in Nederland meer samenwerken vanuit de verschillende betrokken domeinen. Onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk moeten hun krachten bundelen om oplossingen te bedenken. De plannen voor verbetering moeten ook goed aansluiten bij de wensen van de bevolking (citizen science).

2 fasen aanpak

De subsidieoproep Maak ruimte voor gezondheid bestaat uit 2 fasen. In Fase 1 worden kwalitatief hoogwaardige consortia gevormd die een kennisagenda ontwikkelen. Ook de voorbereiding voor fase 2 wordt dan in gang gezet, door bijvoorbeeld literatuurstudie of mini-pilots te doen. In Fase 2 zullen de vragen die naar boven komen in de kennisagenda beantwoord worden door middel van uitgebreid onderzoek.

De belangrijkste punten uit deze oproep:

1. Samenwerken aan een gezonder Nederland door het samenbrengen van kennis uit verschillende vakgebieden, zoals de inrichting van de leefomgeving, medische milieukunde en volksgezondheid en die beter aan te laten sluiten bij de bevolking;
2. Stimuleren van duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksorganisaties, beleid, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en/of andere partijen, die hun krachten bundelen om meer kennis te genereren over de effecten van de leefomgeving op duurzaam (on)gezond gedrag, gezondheid en deelname aan de samenleving;
3. Bijdragen aan gezamenlijke opgaven van gezondheidsbeleid en omgevingsbeleid.

 

Consortia

In fase 1 zijn 8 consortia gestart. Hieronder staan de 8 consortia (projecten) kort beschreven. Voor meer informatie kunt u kijken op de projectpagina van het desbetreffende project.

Participatie in het groen van Arnhem en Nijmegen: Samen werken aan groen voor gezondheid

Locatie: Arnhem en Nijmegen
Het stimuleren van actief gebruik van groen kan bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dit consortium onderzoekt hoe groen het best aangelegd kan worden in de omgeving van kwetsbare burgers en hoe wijken ‘vergroend’ kunnen worden.

GO! Noord: Samen lokaal werken aan een gezondere leefomgeving in plattelandsgemeenten in de noordelijke provincies

Locatie: Gemeenten in de Noordelijke Provincies
Plattelandsgemeenten in Noord Nederland worden ondersteund bij het ontwikkelen en toepassen van vaardigheden en instrumenten om een gezonde leefomgeving te creëren. Dit wordt gedaan door een specifieke werkwijze (Go! methode) te gebruiken.

‘Ruimte voor gezondheid’; krachtenbundeling voor kennis over een omgevings-gerichte aanpak binnen Brainport Smart District, de gezonde wijk van de toekomst

Locatie: Helmond
De ‘wijk van de toekomst’ (Brainport Smart District) wordt het komend decennium ontwikkeld en zal als ‘living lab’ dienen. Onderzoek naar ruimtelijke, sociale, technologische en maatschappelijke aspecten zullen worden ingezet om te zorgen voor een gezonde leefomgeving.

Naar een omgevingsstrategie voor het verkleinen van gezondheidsverschillen in Utrecht: een systeembenadering

Locatie: Utrecht
Veranderingen in sociale en gebouwde omgeving kunnen leiden tot kleinere verschillen in gezondheid. Door 3 deelvragen te beantwoorden kan de leefomgeving aangepast worden om de gezondheidsverschillen te verkleinen en de gezondheid te bevorderen.

Urban Design for Improving Health in Groningen – UDIHiG

Locatie: Wijk Paddepoel Groningen
De invloed van woonomgeving op gezondheid in wederopbouwwijken wordt onderzocht om die te verbeteren. In eerste instantie kijkt dit consortium naar één specifieke wederopbouwwijk en in de toekomst zullen de resultaten gebruikt worden voor soortgelijke wijken in Nederland en het buitenland.

Ruimte maken voor gezondheid in de stad: naar een Zuid-Limburgse kennisagenda

Locatie: Gemeenten in Zuid-Limburg
Gemeenten hebben de behoefte aan ondersteuning om gezondheid mee te nemen in ruimtelijk beleid en de GGD heeft behoefte aan het uitwerken van gezondheid in de omgevingsvisie samen met partners buiten het gezondheidsdomein. Dit project richt zich op kwetsbare bewoners van achterstandsbuurten en bestaande gezondheidsachterstanden.

Ruimte voor Bewegen in de Regio (Space2Move)

Locatie: Arnhem en Nijmegen
Maatregelen in het ruimtelijke domein kunnen burgers stimuleren om meer te lopen of te fietsen. Dit consortium kijkt welke maatregelen aanzetten tot meer en gezonder bewegen en of dat een positief effect heeft op de gezondheid.

Healthy living lab: Een interdisciplinaire en participatieve aanpak gericht op het bevorderen van een gezondere omgeving

Locatie: Noord Friesland
Overheden en maatschappelijke partners leveren concrete vraagstukken en opgaves aan. De gewenste kennis wordt in kaart gebracht en gekoppeld, zodat er uiteindelijk tastbare resultaten uitkomen die inwoners helpen om langer gezond te blijven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website