Over dit programma

De Hartstichting heeft samen met wetenschappers en andere groepen uit de Nederlandse samenleving een onderzoeksagenda opgesteld met verschillende thema’s. Het thema waar deze subsidieoproep over gaat is: “Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden”. De ambitie is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. De Hartstichting streeft ernaar dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen.

ZonMw draagt met haar preventieprogramma’s bij aan de verbetering van de preventiepraktijk, aan gezondheidswinst en het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen [PP5]. Resultaten uit onderzoek laten zien dat gezond gedrag niet vanzelfsprekend is, en sterk wordt beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaal economische status van mensen. Er ontbreken bewezen effectieve, innovatieve en toegankelijke methoden om mensen in staat te stellen een gezonde leefstijl lang vol te houden.

De ambitie is van de Hartstichting en ZonMw samen om landelijke samenwerking tussen de kennispartijen op leefstijlonderzoek te realiseren.

Samenwerking leidt tot betere uitwisseling van bestaande kennis en tot innovatieve multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Daarom is samenwerking een sleutelbegrip. Niet alleen samenwerking tussen de Hartstichting en ZonMw, maar ook multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, praktijk, gebruikers van resultaten en bedrijven.

Het programma bestrijkt het hele terrein van preventie. Van universele en selectieve preventie gericht op een gezond hart houden en hart- en vaatziekten voorkomen tot geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie, gericht op het verminderen van risico op (herhaalde) hart- en vaatziekten.

Verder richt zich op meerdere van hieronder genoemde aspecten van gezonde leefstijl, te weten:

 • Meer bewegen
 • Gezonde voeding
 • Het voorkomen en aanpakken van stress
 • Niet roken

Van belang voor dit programma is dat het aansluit op belangrijke onderzoeksvragen uit de onderzoeksagenda van de Hartstichting, en aansluit op beschikbare kennis over en ontwikkelingen van werkzame elementen voor interventies gericht op gezond gedrag (RIVM loket gezond leven). Een aantal algemene principes voor de ontwikkeling van leefstijlinterventies is belangrijk. Hiertoe hebben de Hartstichting en ZonMw een kennissynthese laten uitvoeren. De volgende aanwijzingen werden gegeven om effectieve leefstijlinterventies te ontwikkelen:

Aanwijzingen werkzame elementen van leefstijlinterventies voor de oproep Gezond leven: goed voor je Hart!

 • Overtuigen & verleiden
  Zet in op een mix van gedragsveranderingsmethoden, gericht op meerdere leefstijlaspecten, met bijzondere aandacht voor omgevingsinterventies.
 • Multidisciplinair
  Zet in op geïntegreerde, multifactoriële, programma’s dichtbij huis.
 • Zelfmanagement en eigen regie
  Zet in op persoonlijke doelen en motivatie van mensen voor hun gezondheid en gedrag.
 • Levensloopbenadering
  Benut momenten in het leven waarop mensen gemotiveerd zijn of gevoelig zijn voor veranderingen en houdt de motivatie vast door het stellen van haalbare doelen.
 • Ondersteuning
  Geef advies en ondersteuning op maat, geïntegreerd of te integreren in het dagelijks leven.
 • Diversiteit
  Houd rekening met diversiteit van groepen mensen in het bereiken van en het aanbieden van  leefstijlaanbod. Jongeren, zwangere vrouwen, moeders, migranten, en kwetsbare groepen laten zich op andere wijze van informeren en motiveren.

Bron: Kennissynthese Gezonde leefstijl lang volhouden (van Gastel & Sluijter, december 2015)

Meer informatie

 

Gehonoreerde projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website