ZonMw tijdlijn Leefstijl https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Leefstijl nl-nl Sat, 25 Jun 2022 13:27:39 +0200 Sat, 25 Jun 2022 13:27:39 +0200 TYPO3 news-8564 Thu, 12 May 2022 17:00:00 +0200 Subsidie voor het versterken van leefstijladvies in de huisartsenpraktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-het-versterken-van-leefstijladvies-in-de-huisartsenpraktijk/ Een zorggroep of huisartsorganisatie kan samen met een onderzoeksorganisatie en een gemeente subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan het verduurzamen en versterken van effectief leefstijladvies in de huisartsenpraktijk. Tot 2 augustus 2022 kan een projectidee worden ingediend voor de vandaag geopende subsidieoproep ‘Versterken preventie in de eerste lijn’. Op 2 juni is een digitale vragenbijeenkomst over deze oproep. Waarom deze subsidieoproep?

De huisartsenpraktijk is meestal het eerste aanspreekpunt bij gezondheidsklachten. Veel huisartsen willen vaker de leefstijl van hun patiënten bespreken of hierover adviseren dan ze nu doen. Maar het bespreken van leefstijl en advies hierover komt vaak in de knel vanwege gebrek aan tijd van de huisarts, maar ook door handelingsverlegenheid en niet altijd goed weten waarnaar toe te verwijzen.
Met deze subsidieoproep willen we bijdragen aan het versterken van de verbinding tussen eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en sociaal domein. Zodat professionals in de wijk elkaar (beter) leren kennen, elkaars taal leren spreken en elkaars taken en verantwoordelijkheden kennen. De projecten die in aanmerking komen voor subsidie, moeten gaan bijdragen aan een succesvol samenhangend en toegankelijk aanbod van preventie in de wijk.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een projectidee kan worden ingediend door een samenwerkingsverband dat bestaat uit een zorggroep of lokale of regionale huisartsorganisatie samen met een onderzoeksorganisatie en een gemeente. Samenwerking met de volgende partijen en organisaties is een pré: GGD, ROS, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, Werkplaats Sociaal Domein en relevante beroepsverenigingen.

Hoe werkt het aanvragen van subsidie?

Er is budget om 4 projecten te honoreren met een maximum bedrag van € 400.000 per project. De maximale looptijd van de projecten is 4 jaar. Op onze website staat algemene informatie over het aanvragen van subsidie bij ZonMw, een infographic ‘In 10 stappen subsidie aanvragen’ en veelgestelde vragen over subsidie. De specifieke procedure voor deze oproep staat in de subsidieoproep ‘Versterken preventie in de eerste lijn’.

Digitale vragenbijeenkomst op 2 juni

Voor alle geïnteresseerden organiseren we op donderdag 2 juni 2022 van 15.00 – 16.00 u een digitale inloop via Zoom met de mogelijkheid om vragen te stellen over deze subsidieoproep. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Wel verzoeken wij u de subsidieoproep goed door te lezen en uw vragen uiterlijk 25 mei 2022 te mailen naar implementatiepreventie@zonmw.nl.
Hier staat alle informatie over de bijeenkomst en hoe u kunt deelnemen.

Naar aanleiding van deze digitale bijeenkomst is nadien een lijst opgesteld met veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Achtergrondinformatie bij deze oproep

Deze subsidieoproep komt voort uit de programmalijn ‘Kennisbenutting en Implementatie’ van het Preventieprogramma Integraal en met kennis aan de slag (2019-2022). Naast kennisbenutting en implementatie, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor effectiviteitsonderzoek, vroege opsporing en innovatie. Het programma hanteert een brede definitie van gezondheid.

Meer informatie

]]>
news-8553 Tue, 26 Apr 2022 16:55:49 +0200 Kansen en uitdagingen van Leefstijlgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kansen-en-uitdagingen-van-leefstijlgeneeskunde/ Waar liggen kansen en uitdagingen op het gebied van Leefstijlgeneeskunde? En hoe kunnen we dit verder brengen in de toekomst? Lifestyle4health ging in gesprek met Wilke van Ansem (senior programmamanager, afdeling Gezondheidsbescherming ZonMw) en Fleur Boulogne (clusterhoofd, afdeling Preventie ZonMw) over hoe ze tegen leefstijlgeneeskunde aankijken en welke plaats het zou moeten innemen in de nabije toekomst. Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven en verkleint de kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Kunnen we leefstijl ook inzetten als ‘medicijn? Om dit te achterhalen, is meer klinisch medisch onderzoek nodig naar leefstijlgeneeskunde. ZonMw financiert diverse projecten op het gebied van Leefstijlgeneeskunde vanuit het Preventieprogramma.

Fleur Boulogne: ‘We weten dat leefstijl belangrijk is, maar we hopen meer te leren over het werkingsmechanisme erachter. Het zou mooi zijn als uiteindelijk die fundamentele kennis over werkingsmechanismen doorontwikkeld én gecombineerd wordt met succesvolle implementatie in samenhangende programma’s waarin alle betrokken stakeholders een rol spelen’.

Lees meer in het interview van Lifestyle4health met ZonMw.

Meer informatie

 

]]>
news-8486 Thu, 31 Mar 2022 10:52:53 +0200 ‘Doen we wel genoeg om mensen in de wijk te bereiken?’ https://www.gezondin.nu/nieuws/interview-sprank-doen-we-wel-genoeg-om-mensen-in-de-wijk-te-bereiken/ Het verkleinen van gezondheidsverschillen vraagt om samenwerking tussen het sociaal- en zorgdomein. En met mensen uit de wijk. 'Maar doen we wel genoeg om deze mensen te bereiken?', vraagt Patricia Heijdenrijk van Pharos zich af in een interview met magazine Sprank. ‘Het verkleinen van de gezondheidskloof is complex en taai. Dat vraagt om een doordachte, meervoudige insteek vanuit de overheid. Je kan niet zeggen: alle ballen op volksgezondheid.’ news-8437 Thu, 17 Mar 2022 10:50:54 +0100 Unieke wandeluitdaging in de Achterhoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/unieke-wandeluitdaging-in-de-achterhoek/ Zowel in de Achterhoekse gemeente Montferland als Oost Gelre zijn in januari lokale wandelcompetities met de wandelapp Ommetje van start gegaan. Deze wandelcompetities zijn een samenwerking tussen de gemeenten en de Hersenstichting. Ook zijn er verschillende lokale samenwerkingspartners aangesloten binnen het ‘living lab vitale medewerkers in de Achterhoek’, die dit initiatief tot een succes maken. Het lab is een van de twaalf living labs sport en bewegen die mogelijk gemaakt worden door ZonMw en Sportinnovator. Een dagelijkse wandeling is gezond voor lichaam en geest. De populaire wandelapp Ommetje van de Hersenstichting is een digitaal hulpmiddel die helpt om dagelijks een wandeling te maken. De app motiveert gebruikers door onderlinge competitie tussen vrienden, familie of collega’s. Daarnaast geeft Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, na iedere wandeling een leerzaam hersenfeitje. Al meer dan 1,5 miljoen Nederlanders installeerden de app. De gemeentes Montferland en Oost Gelre kregen de primeur om een lokale wandeluitdaging te organiseren. ‘De gemeente Montferland heeft al een keer eerder ervaring hiermee opgedaan. Deze ommetje challenge is een verdere ontwikkeling hiervan. We hebben het experiment verbreed naar de gemeente Oost Gelre en daarnaast de mogelijkheid geboden tegen elkaar te strijden in teams’, zegt projectleider Hilde de Groot van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Lokale initiatieven

De lokale initiatieven ‘Rondje Oost Gelre’ en ‘Het Montferlands Ommetje’ zijn een 10-weekse wandelcompetitie tussen verenigingen, bedrijven en overige vriendenteams (bijvoorbeeld een familie- of buurtteam). Door het zelf samenstellen van een eigen wandelteam met vrienden, familie, clubgenoten of collega’s kan de uitdaging aangegaan worden met andere teams uit de gemeente. Beide initiatieven lopen erg goed en hebben een grote groep deelnemers. In de gemeente Montferland lopen 745 wandelaars mee en in Oost Gelre zijn dat er 646. Deze mensen zijn verdeeld over 96 teams. ‘In gemeente Montferland is nu al meer dan 63.000 km gelopen. In de gemeente Oost Gelre is dat 61.000 km. Dat is samen al meer dan 3x de wereld rond! En dat na zo’n 8 van de 10 weken’, aldus Tom Naberink van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Voor beide initiatieven geldt dat het merendeel van deze teams vriendenteams zijn, maar ook teams uit verenigingen en bedrijven strijden tegen elkaar. Door het gebruik van de ommetje app kan iedere lid van een team op zijn/haar eigen moment een ommetje doen.

Fysieke en mentale winst

Meedoen is belangrijker dan winnen aangezien de winst van iedere deelnemer allereerst een betere gezondheid is. Want elke dag een ommetje is goed voor je hersengezondheid. Daarnaast krijgt elk team dat gemiddeld minimaal 5 ommetjes per deelnemer per week loopt een digitale medaille. De best presterende teams maken kans op verschillende mooie prijzen.

Succes

‘Door het grote succes van de wandelchallenge gaan we die na de zomervakantie herhalen, met enkele aanpassingen. We beginnen in de "week van de sport". In deze toekomstige versie richten we ons puur op organisaties’ vertelt Naberink.
Onder andere wordt een dashboard gebouwd waarop organisaties eenvoudig kunnen zien wat het voordeel is voor hen in de vorm van hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim door de verbeterde gezondheid. ‘We willen nog meer gemeentes uit de Achterhoek betrekken, waardoor we nog meer wandelaars kunnen verwachten.’

Fitte werknemers

Het lokale Ommetje in de Achterhoek is onder andere onderdeel van het de Living Lab Vitale medewerkers in de Achterhoek: Lokale Bedrijf(S)ommetje Challenge. Hierin werkt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) samen met verschillende partners uit de regio om vraagstukken rondom bewegen en werknemers boven tafel te krijgen en op basis van de antwoorden vervolgens een innovatief sportaanbod voor bedrijven te ontwikkelen en uitvoeren. Dit wordt onder andere gedaan door het ondersteunen van sport- en beweegaanjagers die binnen organisaties een actieve rol spelen in het (verder) op gang brengen van de bewegingsactiviteiten voor medewerkers. Het lokale Ommetje sluit hierbij goed aan door in bedrijfsverband de strijd met elkaar aan te gaan.

Meer informatie

]]>
news-8420 Mon, 14 Mar 2022 16:56:57 +0100 Nieuwe cijfers gezondheid en leefstijl van het CBS https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/10/overgewicht-roken-en-alcoholgebruik-nauwelijks-gedaald-sinds-2018 Het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen, blijkt uit Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021. news-8396 Tue, 08 Mar 2022 10:10:13 +0100 Behoeftepeiling voor subsidieoproep Preventie in de eerste lijn https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/behoeftepeiling-voor-subsidieoproep-preventie-in-de-eerste-lijn/ Een effectieve vorm van leefstijladvisering in de huisartsenpraktijk kan worden versterkt door samenwerking met en verwijzing naar andere professionals in de wijk. ZonMw bereidt een subsidieoproep voor om samenwerkingsverbanden hierbij te ondersteunen. We komen graag spoedig in contact met geïnteresseerde partijen voor deze oproep. De oproep wordt naar verwachting dit voorjaar gepubliceerd. Doel oproep

De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij uiteenlopende gezondheidsklachten. De meeste mensen brengen jaarlijks een bezoek aan de huisartsenpraktijk. Het advies van de huisarts wordt over het algemeen ter harte genomen. Veel zorgvragen komen voort uit leefstijl of sociale en maatschappelijke problemen. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en partners in de wijk (sociaal domein, leefstijlaanbod). De subsidieoproep moet bijdragen aan effectieve vormen van leefstijladvisering in de huisartsenpraktijk. Aandacht voor inbedding in de huidige manier van werken, randvoorwaarden voor samenwerking, aansluiten bij de lokale/regionale context en behoeften zijn hierbij essentieel.

Wie kan aanvragen?

We willen subsidie beschikbaar stellen voor een samenwerkingsverband bestaande uit (ten minste) een onderzoeksorganisatie, (een) huisartsenpraktijk(en) en/of zorggroep en bij voorkeur een GGD en/of gemeente. De druk op de huisartsenzorg is echter groot. Om (potentiële) samenwerkingspartners zo goed mogelijk te faciliteren bij een eventuele subsidieaanvraag, komen wij graag in contact met geïnteresseerden, en dan met name onderzoeksorganisaties aangezien zij beoogd hoofdaanvrager zijn. We zijn benieuwd naar bestaande samenwerkingsverbanden die al bezig zijn met het ontwikkelen van initiatieven, maar ook naar andere partijen. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een matchmakingsbijeenkomst om kennis te maken met andere geïnteresseerden / potentiële partners? Hoe kunnen we de procedure het beste vormgeven? Daarover gaan we graag in gesprek.

Heeft u interesse in de subsidieoproep Preventie in de eerste lijn en wilt u hierover met ons van gedachten wisselen? Neem dan graag zo spoedig mogelijk contact met ons op.

UPDATE 11 april 2022: Reacties zijn niet meer nodig. We hebben vele reacties ontvangen en diverse mensen gesproken. Onder andere op basis hiervan zullen we de beoogde subsidieoproep verder afronden.

Weten wanneer de oproep opengaat?

Volg ons via LinkedIn, website of de Preventienieuwsbrief.

Meer informatie

]]>
news-8376 Tue, 01 Mar 2022 15:26:37 +0100 KIC-call ‘Leefstijl en Leefomgeving’ honoreert twee onderzoeken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kic-call-leefstijl-en-leefomgeving-honoreert-twee-onderzoeken/ Binnen de KIC-call ‘Leefstijl en Leefomgeving’ zijn twee onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar structurele verbetering van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven. Daartoe worden duurzame innovatieve preventieve interventies, gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving, (door)ontwikkeld en toegepast. Voor de ontwikkeling van deze ‘evidence based’ en effectieve interventies wordt binnen deze call gebruikt gemaakt van Artificial Intelligence (AI). De projecten ontvangen samen 5.75 miljoen euro. Maatschappelijke en private partners dragen daarbij ook nog eens 1.35 miljoen euro bij aan cofinanciering. Inzetten op verbetering van leefstijl en leefomgeving

In Nederland leven mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge SES. Mensen met een lage SES hebben vaker te maken met een opeenstapeling van problematiek in gezondheid, leefstijl en leefomgeving, als ook op het terrein van wonen, werken, leren en leven. Duurzame interventies die zich richten op gezondheidsbevordering moeten een oplossing bieden voor deze kwetsbare groepen. De call draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg. Deze luidt dat in 2040 alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% is afgenomen. Om dit te bereiken wordt ingezet op verbetering van leefstijl en leefomgeving. Het streven is om in 2040 de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving te reduceren met 30% ten opzichte van 2020. De interdisciplinaire onderzoeksprojecten waarvoor de toekenningen gedaan zijn gaan in de 2e helft van dit jaar van start en hebben een maximale looptijd van zes jaar.

Gehonoreerde projecten

Healthy living as a service
Prof. Dr. C.J.C. Lamoth (KICH1.GZ01.20.006) - UMCG

Welvaartsziekten hebben een grote impact op burgers, waarbij verschillen in gezondheid samenhangen met de sociaaleconomische status. Om blijvende leefstijlveranderingen te realiseren worden persoonlijke factoren, maar ook de woon- leef- en sociale omgeving meegenomen in dit project. Burgers uit vier fieldlabs in het Noorden van Nederland, met onderzoekers, kunstenaars en industrie realiseren 'healthy living as a service'. Slimme technologie en data sciences, waarmee gezondheid en leefomgeving gemonitord worden, zal de burgers ondersteunen en coachen bij het verbeteren van hun levensstijl en motiveren om dit langdurig vol te houden. Burgers wordt bewust gemaakt wat de betekenis is van technologie en data om gezondheid te monitoren, zodat eigen keuzen gemaakt kunnen worden.

Consortium:
UMCG, Aletta Jacobs School of Public Health, RUG, Hanze Hogeschool Groningen, UTwente, Roessingh Research & Development, TU/e, TUDelft, deMaar, Evidencio, In4Art, KAW architecten, Life2Ledger, St. Vrienden van Diavantis, Van Wijnen Groningen, VitaalNed, HANNN, Groninger Dorpen, IBM Nederland, Sardes, Akkedeer, BuildinG, Chrono@work, Menzis, TZA, Ultraware, Mattch

“Our Smart Family Buddy” (ID-Buddy)
Prof. Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen (KICH1.GZ01.20.016) - EMC

Jonge gezinnen in achterstandswijken profiteren minder van technologische ontwikkelingen om leefstijlgedragingen te verbeteren. "Onze Slimme GezinsBuddy", een Interactief Digitaal platform met menselijke interactie en omgeving, beoogt kwetsbare gezinnen op-maat te ondersteunen bij gezonde leefstijl, en zorg voor hen toegankelijker te maken door ook zorg met elkaar te stimuleren. De Buddy wordt ontwikkeld met ‘fieldlab’ methodologie, zoals co-creatie en ‘learning communities’ met gezinnen en experts, publieke en private organisaties, bijvoorbeeld scholen, consultatiebureaus, overheden, IT, zorgverzekeraars. Ons doel is dat deze Buddy bijdraagt aan een betere gezondheid, lagere gezondheidszorg- en maatschappelijke kosten, en een positieve impact heeft op gezondheid en sociale ongelijkheden.

Consortium:
EMC, UL, EUR, DRIFT/EUR, TUDelft, Ortec, RIVM, Nederlands Voedingscentrum, NCJ, KindeRdam, MBO Zadkine, Innovation Quarters, Diabetesfonds, TJIP, Resilient Delta, Maasstad Ziekenhuis, TNO, Improve, Gemeente Rotterdam, KNOV, Rotterdam school of management, Medical Delta, Trimbosinstituut, Somnox, Garage2020, VGZ, Zilveren Kruis, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Rotterdam, Pharos, OGD, &Ranj, Muzus, Peercode

Lees meer over de KIC-call ‘Leefstijl en Leefomgeving’ op NWO.nl en op ZonMw.nl.

 

]]>
news-8256 Tue, 25 Jan 2022 11:27:23 +0100 Kennisagenda samen gezond leven: hoe dan? https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-021-00325-8 Het Kennisplatform Preventie bevordert de samenhang in de programmering en het gebruik van kennis over leefstijl en mentale gezondheid. In haar meest recente Kennisagenda (2021) stelt het kennisplatform dat ‘hoe-vragen’ meer prioriteit verdienen dan ‘wat-vragen’, als het gaat om leefstijl en mentale gezondheid. Dit artikel vat de aanbevelingen samen en roept lezers op om mee te denken. news-8226 Tue, 18 Jan 2022 12:03:53 +0100 Vooraankondiging internationale subsidieoproep JPI HDHL: De rol van voeding en het immuunsysteem bij infectieziekten en voedings-gerelateerde chronische ziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-internationale-subsidieoproep-jpi-hdhl-de-rol-van-voeding-en-het-immuunsysteem-bij/ Bent u een onderzoeker werkzaam in Nederland met expertise op het gebied van immunologie, voedingswetenschappen, gezondheid en ziekte? U kunt vanaf 15 februari 2022, samen met internationale partners, een projectvoorstel indienen in de internationale subsidieronde “Nutrition-responsiveness of the immune system: interplay between infectious diseases and diet-related metabolic diseases and the potential for food-based solutions (NUTRIMMUNE)” van het JPI HDHL. De COVID-19 pandemie heeft laten zien dat infectieziekten en chronische aandoening invloed op elkaar hebben. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen met ernstig overgewicht vaak een minder gunstig verloop en herstel hebben van COVID-19. Hoe het samenspel van infectieziekten en chronische aandoening precies zit en wat de rol van voeding hierin is, is nog onduidelijk.

Deze nieuwe subsidieoproep van het Joint Programming Initiative, Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) richt zich op de rol van voeding, het immuunsysteem en het complexe samenspel tussen infectieziekten en chronische aandoeningen. Projectvoorstellen kunnen zich richten op het ontrafelen van de werkingsmechanismen en bijvoorbeeld onderzoek doen naar de verschillen in vatbaarheid en ernst van infectieziekten bij mensen die kampen met obesitas of diabetes type 2. Ook kunnen projecten zich richten op het ontwikkelen van innovatie oplossingen en producten: hoe kan voeding worden ingezet om het immuunsysteem te ondersteunen bij mensen met infectieziekten en chronische aandoeningen?

Geplande tijdschema en voorwaarden

Alleen transnationale consortia worden gefinancierd (minimaal 3 partners uit de verschillende deelnemende landen). De subsidieoproep gaat naar verwachting open op 15 februari 2022. Uitgewerkte voorstellen kunnen ingediend worden tot 21 april 2022.

Internationale samenwerking

De internationale subsidieronde NUTRIMMUNE wordt uitgevoerd door het JPI HDHL. Acht landen hebben de intentie uitgesproken om deze subsidieronde uit te voeren, waaronder Nederland.

Nederlandse deelname

Nederland is een van de deelnemende landen. Binnen Nederland werken ZonMw en Health~Holland samen aan deze oproep die onderdeel is van het deelprogramma COVID-19 behandeling.

Meer informatie

]]>
news-8204 Wed, 12 Jan 2022 14:21:35 +0100 Subsidieoproep JPND open over de mechanismen van niet-farmacologische interventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-jpnd-open-over-de-mechanismen-van-niet-farmacologische-interventies/ De subsidieoproep van het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) staat open voor aanvragen over onderzoek naar de mechanismen van niet-farmacologische interventies. Het begrijpen van deze mechanismen kan bijdragen aan een persoonsgerichte behandeling voor mensen met een neurodegeneratieve aandoening, zoals Alzheimer en Parkinson. De deadline voor indienen is 1 maart 2022. Wat is de achtergrond?

Vele niet-farmacologische interventies (bijvoorbeeld psychosociale interventies, neuromodulatie, voeding en beweging) zijn bewezen effectief, maar er is nog weinig bekend over de moleculaire en cellulaire mechanismen van deze interventies. Ook is er nog weinig interactie tussen een biomedische en een psychosociale aanpak voor neurodegeneratieve aandoeningen. Daarom opent JPND de subsidieoproep ‘Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions’.

Deadline

De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is 1 maart 2022, 12.00 uur.

Budget

Nederlandse onderzoekers kunnen per aanvraag maximaal 300.000 euro aanvragen.

JPND en Onderzoeksprogramma Dementie

ZonMw is aangesloten bij het internationale programma JPND via het Onderzoeksprogramma Dementie. Zo wil ZonMw Nederlands dementieonderzoek internationaal op de kaart zetten en verbinden met internationale partijen.

Aanvraag indienen

Heeft u interesse in het indienen van een aanvraag? Ga dan naar de JPND website voor meer informatie. U kunt ook meer informatie over de oproep vinden op de ZonMw website.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
•    Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrieven Ouderen en Geestelijke Gezondheid.
•    Volg de LinkedIn pagina Geestelijke Gezondheid of de JPND LinkedIn pagina.
•    Houdt de Europese en ZonMw websites van JPND in de gaten

]]>
news-8095 Thu, 09 Dec 2021 10:07:19 +0100 Vooraankondiging subsidieoproep JPND over de mechanismen van niet-farmacologische interventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-jpnd-over-de-mechanismen-van-niet-farmacologische-interventies/ Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) opent begin januari 2022 een subsidieoproep voor onderzoek naar de mechanismen van niet-farmacologische interventies. Het begrijpen van deze mechanismen kan bijdragen aan een persoonsgerichte behandeling voor mensen met een neurodegeneratieve aandoening, zoals Alzheimer en Parkinson. Wat is de achtergrond?

Vele niet-farmacologische interventies zoals psychosociale interventies, neuromodulatie, voeding en beweging zijn bewezen effectief, maar er is nog weinig bekend over de moleculaire en cellulaire mechanismen van deze interventies. Ook is er nog weinig interactie tussen een biomedische en een psychosociale aanpak voor neurodegeneratieve aandoeningen. Daarom gaat JPND de subsidieoproep ‘Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions’ openen.

Deadline

De subsidieoproep komt begin januari 2022 online. De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is naar verwachting begin maart 2022.

Randvoorwaarden

De aanvragen dienen ambitieus, innovatief, multidisciplinair en multinationaal te zijn. U kunt een aanvraag indienen met onderzoeksgroepen uit minimaal drie verschillende landen*. De aanvragen dienen hypothese gedreven te zijn met een sterke focus op methodologie.

JPND en Onderzoeksprogramma Dementie

ZonMw is aangesloten bij het internationale programma JPND via het Onderzoeksprogramma Dementie. Zo wil ZonMw Nederlands dementieonderzoek internationaal op de kaart zetten en verbinden met internationale partijen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
•    Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrieven Ouderen en Geestelijke Gezondheid.
•    Volg de LinkedIn pagina Geestelijke Gezondheid of de JPND LinkedIn pagina.
•    Houdt de Europese en ZonMw websites van JPND in de gaten.

Houdt er rekening mee dat alle informatie op deze pagina nog kan wijzigen.

*Lijst van landen die meedoen aan de oproep.
•    Australia, National Health and Medical Research Council (NHMRC)
•    Belgium, The Fund for Scientific Research (F.R.S.-FNRS)
•    Belgium, The Research Foundation - Flanders (FWO)
•    Canada, Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
•    Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
•    Denmark, Innovation Fund Denmark (IFD)
•    Finland, Academy of Finland (AKA)
•    France, French National Research Agency (ANR)
•    Germany, Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
•    Hungary, National Research, Development and Innovation Office (NKFIH)
•    Latvia, State Education Development Agency (VIAA)
•    Luxembourg, National Research Fund (FNR)
•    Netherlands, The Netherlands Organisation for Health Research and Dev. (ZonMw)
•    Norway, The Research Council of Norway (RCN)
•    Poland, National Science Centre (NCN)
•    Slovakia, Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
•    Spain, National Institute of Health Carlos III (ISCIII)
•    Switzerland, Swiss National Science Foundation (SNSF)
•    Turkey, Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

 

]]>
news-7996 Tue, 09 Nov 2021 19:11:22 +0100 NFU: kom met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid https://www.nfu.nl/actueel/nfu-kom-met-een-nationaal-programma-publieke-gezondheid Om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden moet er meer gedaan worden aan het voorkomen van leefstijlziekten. Die oproep doet de NFU in aanloop naar het commissiedebat Leefstijlpreventie in de Tweede Kamer. Volgens de NFU kan een Nationaal Programma Publieke Gezondheid een bijdrage leveren aan een slagvaardigere preventieaanpak. news-7944 Tue, 02 Nov 2021 16:48:22 +0100 De overheid moet alert blijven op de tabakslobby https://gezondheidsfondsenvoorrookvrij.nl/nieuws/de-overheid-moet-alert-blijven-op-de-tabakslobby/ Vergeleken met andere landen heeft de Nederlandse overheid de tabakslobby in 2020 beter op afstand gehouden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. “Maar de overheid moet wel scherp blijven,” waarschuwt programmahoofd Tabak Marc Willemsen. news-7821 Thu, 14 Oct 2021 10:53:00 +0200 Samen succesvol stoppen met roken https://publicaties.zonmw.nl/samen-succesvol-stoppen-met-roken/ Het is Stoptober! Rokers succesvol helpen om te stoppen met roken: hoe doe je dat? ‘Sociale steun is belangrijk als je wilt stoppen met roken. Daarom creëren we steun in de omgeving van rokers en hanteren we een groepsaanpak’. In Den Haag wordt samengewerkt om eerder opgedane kennis beter te benutten. Lees over dit project uit onze programmalijn Kennisbenutting en implementatie. news-8659 Tue, 12 Oct 2021 14:38:00 +0200 Inspirerende eerste kennissessie voor GLI-projecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inspirerende-eerste-kennissessie-voor-gli-projecten/ Sinds juni zijn er met subsidie van ZonMw tien samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan om een erkende Gecombineerde Leefstijlinterventie in hun regio te implementeren. Op 23 september vond de eerste inhoudelijke sessie plaats van het begeleidings- en evaluatietraject dat wordt uitgevoerd door het AmsterdamUMC. De deelnemers kijken terug op een inspirerende en leerzame middag.
De tien projecten die zijn gestart binnen het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) werken met de subsidie aan de (door)ontwikkeling van een samenwerkingsverband en het opstellen van een implementatieplan voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Deze GLI richt zich op verschillende (leefstijl)aspecten die van belang zijn bij het verminderen van overgewicht. Na de projectperiode wordt de GLI daadwerkelijk ingevoerd in de praktijk.

Geleerde lessen delen

Het begeleidings- en evaluatietraject wordt verzorgd door Femke van Nassau en Gioia Muru van het AmsterdamUMC. Zij bieden inhoudelijke ondersteuning van de projecten. Ook halen zij overstijgende ervaringen op, zodat de geleerde lessen later ook gedeeld kunnen worden met andere samenwerkingsverbanden die de gecombineerde leefstijlinterventie willen implementeren in hun regio.

]]>
news-7760 Thu, 07 Oct 2021 08:00:00 +0200 Stoppen met roken tijdens de zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stoppen-met-roken-tijdens-de-zwangerschap/ Uit cijfers blijkt dat bijna 9% van de Nederlandse vrouwen dagelijks rookt gedurende de zwangerschap. Onder laag opgeleide vrouwen is dat zelfs 22%. Roken tijdens de zwangerschap is zeer schadelijk. Zwangeren die roken kunnen bij de gynaecoloog of verloskundige terecht voor ondersteuning bij stoppen met roken. Met dit animatiefilmpje informeert het project ‘Samen Stoppen, Samen Sterk!’ zwangeren in Noord Nederland.  

Bekijk het filmpje

]]>
news-7769 Fri, 01 Oct 2021 10:00:00 +0200 Oktober is Stoptober - wij stimuleren onderzoek naar tabaksontmoediging http://www.zonmw.nl/roken Oktober is Stoptober, de maand waarin mensen samen stoppen met roken. Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Onderzoek draagt bij aan een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. Bekijk hier de projecten op het gebied van tabaksontmoediging. news-7780 Thu, 30 Sep 2021 18:10:40 +0200 Urban sports brengen kinderen uit achterstandswijken in beweging https://mediator.zonmw.nl/mediator-48/urban-sports-brengen-kinderen-uit-achterstandswijken-in-beweging/?utm_campaign=Mediator+48&utm_content=Mediator48-2021-09-29&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email Veel kinderen spelen meer met hun smartphone of tablet dan met hun vriendjes buiten. Daardoor bewegen ze veel te weinig. In Eindhoven zorgde het gericht aanbieden van urban sports ervoor dat kinderen uit achterstandswijken meer gingen bewegen. news-7774 Thu, 30 Sep 2021 14:15:44 +0200 Infographic: Jouw gemeente is een onmisbare schakel op weg naar een rookvrije generatie https://rookvrijegeneratie.nl/wp-content/uploads/2021/09/2210550.AR-Infographic-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-A4S-digitaal.pdf 'Gezondheidsfondsen voor rookvrij' heeft een infographic gemaakt om gemeenten te voorzien van inzichten en advies om aandacht te (blijven) hebben voor het creëren van een Rookvrije Generatie. Daarin zijn de uitkomsten van de Locatiemonitor gebruikt om gemeenten zo goed mogelijk te adviseren. De infographic is ook interessant voor GGD-en en andere instanties die met gemeenten in gesprek gaan over de Rookvrije Generatie. Bekijk de infographic. news-7620 Mon, 06 Sep 2021 06:00:00 +0200 Rol van voedingsadvies bij preventie, behandeling en herstel https://publicaties.zonmw.nl/paramedische-zorg/evidence-based-en-gepersonaliseerd-voedingsadvies/ Goede voeding is belangrijk bij het voorkomen van veel chronische ziektes. Daarnaast is een aangepaste voeding belangrijk bij het herstel na ziekte. Toch is er de afgelopen jaren niet veel veranderd aan het ongezonde voedingspatroon van Nederlanders. Waarom niet? Lees in de blog van hoogleraar Diëtetiek Marian de van der Schueren waarom een blijvende verandering van een voedingspatroon om meer vraagt dan alleen een dieetlijstje. news-7645 Thu, 02 Sep 2021 16:05:00 +0200 Landelijk netwerk gezond leven: Goed voor je hart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/landelijk-netwerk-gezond-leven-goed-voor-je-hart/ ZonMw en de Hartstichting blijven investeren in innovatieve manieren om mensen te ondersteunen bij een leven lang gezond leven. Samen hebben we drie grote consortia gevraagd hun krachten te bundelen om een landelijk netwerk en duurzame kennisinfrastructuur te ontwikkelen. Dagelijks worden we verleid om gezonder te leven. Met gezonde kookboeken, gezondheids-apps of speciale leefstijlcoaches. Ondanks deze hulpmiddelen houden veel mensen het in de praktijk niet vol om gezond te eten en voldoende te bewegen. De Hartstichting investeert daarom sinds 2016 samen met ZonMw in totaal 7,5 miljoen euro in onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl. De ambitie is om nieuwe manieren zoals interventies of producten te vinden om gezonde keuzes te maken en gezond gedrag beter vol te houden.

Opschalen en doorontwikkelen

Het nieuw te vormen landelijke netwerk maakt gebruik van de kennis die in de afgelopen jaren binnen de drie gezond leven-consortia is opgedaan. De voorwaarden voor succesvolle opschaling en doorontwikkeling van de resultaten worden geïdentificeerd en uitgewisseld tussen verschillende sectoren:

 •     nulde-, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen;
 •     overheid;
 •     commerciële partijen;
 •     wetenschappers.

Daarnaast wordt er een aanzet gemaakt om deze voorwaarden ook te realiseren en verder te bouwen aan een financieel gezond ecosysteem voor gezond leven. Het lange-termijndoel is dat verschillende partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor het werken aan de preventie van hart- en vaatziekten.

Gezonde leefstijl prioriteit

Een gezonde leefstijl stimuleren en lang volhouden is belangrijk om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. In de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten die in 2014 op initiatief van de Hartstichting is samengesteld hebben wetenschappers, artsen, patiënten en andere mensen dit dan ook als prioriteit benoemd. In de tussenevaluatie van dit thema komt naar voren dat er meer landelijke coördinatie en samenwerking nodig is. Ook voor ZonMw is de implementatie in de praktijk een belangrijke doelstelling.

Meer over de drie Gezond leven consortia

Ook een waardevolle bijdrage leveren?

Wilt u meer informatie of aansluiten bij het landelijk netwerk? Kijk dan op de website van de Hartstichting

]]>
news-7517 Thu, 15 Jul 2021 14:45:02 +0200 Sportimpulsprojecten zijn effectief https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sportimpulsprojecten-zijn-effectief/ Betrokken professionals, deelnemers en hun ouders zijn erg positief over de Sportimpulsprojecten Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) en Kinderen sportief op gewicht (KSG). Wel is de KSG-doelgroep jonge kinderen met (risico op) overgewicht maar beperkt bereikt. Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van ZonMw heeft uitgevoerd over de projecten uit de subsidieronde van 2018. Het Mulier Instituut bekeek aan de hand van verdiepende groepsinterviews wat zes Sportimpulsprojecten uit de ronde van 2018 (vier JILIB en vier KSG) hebben opgeleverd.
Daarnaast is bij alle projecten uit de subsidieronde 2018 in de periode juni 2020 - juni 2021 geïnventariseerd of en op welke manier zij effecten bij deelnemers hebben gemonitord en geëvalueerd.

Positieve veranderingen bij deelnemers

Deelnemers en ouders hebben met plezier aan de sport- en beweegactiviteiten deelgenomen en zijn tevreden over de begeleiders. Alle betrokkenen zien positieve veranderingen bij de kinderen, zoals meer zelfvertrouwen, een verbeterde conditie en betere beheersing van de sport waaraan ze hebben deelgenomen.

De belangrijkste bevindingen

 • Met de KSG-projecten zijn kinderen met (risico op) overgewicht maar beperkt bereikt. Dit geldt voornamelijk voor projecten die gericht waren op kinderen tot 4 jaar. Daar was de werving niet specifiek gericht op kinderen met (risico op) overgewicht. Ook werd de doelgroep nauwelijks doorverwezen vanuit de zorg, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was.
 • Het betrekken van ouders bij de JILIB-projecten blijft lastig door taalbarrières, andere prioriteiten en een te grote afstand naar ouderactiviteiten. Bij de KSG-projecten deden ouders onder andere mee aan de sport- en beweegactiviteiten en waren er ouderbijeenkomsten en ouder-kind gesprekken.
 • Bij de KSG-projecten werden (ervaren) effecten bij deelnemers vaker gemonitord met herhaalde metingen en objectieve meetinstrumenten. Bij JILIB-projecten was weinig sprake van structurele metingen en zijn (ervaren) effecten voornamelijk in kaart gebracht via observaties van en/of korte evaluatiegesprekken met deelnemers.

Bekijk het rapport voor een volledig overzicht van de resultaten.

Sportimpuls

Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. De Sportimpuls bestaat uit drie regelingen: Sportimpuls, Sportimpuls KSG en Sportimpuls JiLiB. In de laatste ronde van 2018 liepen 147 projecten die inmiddels zijn afgerond.

Meer informatie

]]>
news-7462 Mon, 12 Jul 2021 09:11:00 +0200 Hoe draagt leefstijl bij aan een optimale behandeling van COVID-19 patiënten? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-draagt-leefstijl-bij-aan-een-optimale-behandeling-van-covid-19-patienten/ Wat is er bekend over het effect van leefstijl op de vatbaarheid voor COVID-19 en welke rol spelen leefstijlinterventies in het beloop en herstel van COVID-19? Welke ontwikkelingen zijn kansrijk en welke stappen zijn nodig om deze verder te brengen? Een inventarisatie van beschikbare kennis en -hiaten op het gebied van leefstijl en COVID-19 biedt antwoorden. Deze start begin juli en rondt af in oktober 2021. De uitkomsten dragen bij aan een optimale behandeling. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) gaat de inventarisatie uitvoeren en organiseert daartoe een brede rondvraag in het Nederlandse veld en een netwerkbijeenkomst om input te leveren voor de kennisinventarisatie. Het is een samenwerkingsverband dat bestaat uit meerdere organisaties met leefstijlkennis en -expertise.

Het veld bestaat uit alle relevante onderzoeksgroepen, gezondheidsprofessionals (in diverse gezondheidszorg- settings) en andere belangrijke stakeholders. Contact met experts is nodig om een zo volledig mogelijk resultaat te presenteren.

Aandacht voor deze leefstijlfactoren

Voeding, beweging, roken, alcohol, stress, ontspanning en slapen. Dit zijn de leefstijlfactoren waar aandacht voor is in deze kennisinventarisatie.

De inventarisatie biedt antwoorden op vragen rond leefstijl en COVID-19

We zijn op zoek naar kennis die antwoord biedt op vragen over de mogelijkheden rondom leefstijl en COVID-19. In de inventarisatie zoekt Lifestyle4Health antwoorden op verschillende vragen, zoals deze:

 • Wat is er bekend over het effect van leefstijl op vatbaarheid, beloop en herstel?
 • Welke leefstijlinterventies zijn beschikbaar om in te zetten? En welke zijn specifiek van meerwaarde bij het voorkomen van escalatie na besmetting?
 • Welke kansrijke ontwikkelingen zijn er en welke stappen brengen deze verder?
 • Welke kennis ontbreekt nog en hoe kunnen we deze hiaten oplossen?

Beschikbare kennis uit literatuur, (zorg)praktijk en lopend onderzoek

De kennisinventarisatie bestaat uit twee delen: beschikbare kennis en nog ontbrekende kennis.

Bij het in kaart brengen van beschikbare (inter)nationale kennis, wordt gekeken naar:

 • wetenschappelijke kennis uit Nederlandse en internationale onderzoeken (‘witte’ en ‘grijze’ literatuur)
 • kennis uit de (zorg)praktijk
 • lopend onderzoek

Welke kennisvragen moeten nog worden opgepakt?

Daarnaast worden ook de kennislacunes geïnventariseerd. Welke kennisvragen zijn er nog die specifiek in Nederland opgepakt moeten worden? Hierbij wordt ook gekeken of Nederland over de beschikbare kennis en expertise beschikt om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik ervan

Deze opdracht is onderdeel van ons deelprogramma COVID-19 behandeling. Dit programma zet in op het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik daarvan. Zo draagt het bij aan het voorkomen van COVID-19 en het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19 patiënten.

Misschien ook interessant?

]]>
news-7474 Tue, 06 Jul 2021 13:04:36 +0200 Kennisagenda preventie 2021: mentale gezondheid op de agenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-preventie-2021-mentale-gezondheid-op-de-agenda/ De Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ is door het kennisplatform Preventie geactualiseerd en aan plaatsvervangend Directeur Generaal Volksgezondheid, Charles Wijnker aangeboden. In deze versie van de kennisagenda wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor mentale gezondheid. Mentale gezondheid

De actualisatie is onderdeel van de opzet van de kennisagenda als “rolling agenda”, die regelmatig wordt bijgewerkt en de actuele ontwikkelingen nauwgezet volgt. Sinds de coronacrisis is het belang van mentale gezondheid nog sterker in de aandacht gekomen. Dat blijkt onder meer uit de verkenning die momenteel door VWS wordt uitgevoerd gericht op een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. De aanbevelingen uit de kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ kunnen behulpzaam zijn bij deze verkenning.  De aanbevelingen zijn nuttig voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en de praktijk, omdat ze bloot leggen naar welke thema’s op het gebied van mentale gezondheid meer onderzoek moet worden gedaan, en hoe bestaande kennis beter benut kan worden.

“Het dynamische karakter van de agenda heeft zijn waarde bewezen, door het uitbreiden en verdiepen van de inhoudelijke scope. Mentale gezondheid en monitoring en evaluatie zijn thema’s waar we meters op moeten maken. Mooi om te zien dat alle betrokken partijen er energie in steken en zo de agenda levend houden!”, aldus Charles Wijnker.

Concretisering

Naast de actualisatie (mentale gezondheid) zijn ook de thema’s co-creatie met de doelgroep en monitoring en evaluatie van een integrale aanpak uitgewerkt. Concrete handvatten en inzichten worden geboden, die helpen bij een betere aansluiting op de behoeften die leven in de (beleids)praktijk. Ook wordt aandacht gevraagd voor (integrale) kennisvraagstukken op bovengenoemde terreinen.

Vervolgstappen

Het kennisplatform Preventie spreekt de ambitie uit om samenwerking op de verschillende terreinen te intensiveren en door de inbreng van kennis, de gezondheid van mensen te bevorderen. Deze geactualiseerde kennisagenda streeft ernaar om vanuit de kracht van kennis, deze verbinding mede te leggen en te versterken. Dit is in lijn met het startpunt van de kennisagenda, toen staatssecretaris Paul Blokhuis en tevens opdrachtgever in januari 2020 met de leden van het kennisplatform preventie sprak en benadrukte hoe belangrijk de wisselwerking tussen kennis, praktijk en beleid is voor preventie.

Kennisplatform Preventie

Het kennisplatform dat de kennisagenda heeft opgesteld is een initiatief van het Ministerie van VWS. Het is een onafhankelijk platform, bestaande uit experts vanuit beleid, onderzoek en praktijk, en wordt inhoudelijk begeleid door de Chief Science Officer van VWS prof. dr Caroline Baan. Het kennisplatform wordt voorgezeten door prof. dr. Henk Garretsen. Het platform heeft de opdracht gekregen om een dynamische kennisagenda op te leveren en deze jaarlijks te actualiseren. ZonMw voert het secretariaat van het Kennisplatform, in opdracht van VWS.

Meer informatie

]]>
news-7469 Tue, 29 Jun 2021 13:12:00 +0200 Vooraankondiging subsidieronde Preventie: complexiteit omarmen en veerkracht versterken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieronde-preventie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken/ Het Preventieprogramma stelt op 26 augustus een subsidieronde open voor onderzoek naar het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. We vragen gezondheids- en sociale wetenschappers om nieuwe samenwerkingen te starten (consortia) met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen. De coronacrisis illustreert het belang van veerkracht van burgers: Het vermogen mentale en fysieke gezondheid te behouden, ook tijdens verandering of tegenslag. Veerkracht komt voort uit een combinatie van individuele, sociale en maatschappelijke factoren. Om veerkracht effectief te bevorderen is het daarom belangrijk dat naar alle complexe onderliggende facetten van de gezondheid wordt gekeken.

Doel subsidieoproep

We willen door middel van de aankomende subsidieoproep innovatieve kennis opleveren over een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem met behulp van complexiteitsbenaderingen. Waardoor de veerkracht op het gebied van mentale en fysieke gezondheid van burgers wordt versterkt, met gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.

Complexiteitsbenaderingen

Complexiteit speelt hier op verschillende niveaus, die niet volledig los van elkaar te zien zijn. Het menselijk lichaam is op zichzelf al een complex systeem en kennis over de factoren die bijdragen aan een (mentaal en fysiek) gezond lichaam is nodig om een gezondheidssysteem optimaal in te richten. Daarbovenop speelt nog de complexiteit van de implementatie van deze kennis en de organisatie van een gezondheidssysteem, dat op zijn beurt weer beïnvloed wordt door vele andere processen in de samenleving. Complexiteitsbenaderingen zijn bijzonder geschikt om grip te krijgen dit soort complexe problemen.

Wie kunnen aanvragen?

Voor deze subsidieoproep worden medische, gezondheids- en sociale wetenschappers gevraagd om nieuwe samenwerkingen te starten met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen.
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een consortium waarvan de hoofdaanvrager werkzaam is bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie.

Budget en planning

Het totale beschikbare budget voor deze ronde bedraagt maximaal € 4.000.000,-. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- (incl. eventueel verschuldigde BTW) subsidie worden aangevraagd voor maximaal 48 maanden. De deadline voor het indienen van het projectidee is 2 december 2021. Vervolgens is de deadline voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag 10 mei 2022.

Disclaimer

Aan deze vooraankondiging kunnen geen rechten ontleend worden. De tekst van  de subsidieoproep die 26 augustus gepubliceerd wordt is te allen tijde leidend. In de subsidieoproep volgt een uitgebreid tijdpad en een toelichting op de procedure voor het indienen van een aanvraag. Ook worden de begrippen complexiteitsbenaderingen van preventie, veerkracht en complexe systemen nader toegelicht.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep? Abonneer u dan op de nieuwsbrief Preventie of houd de subsidiekalender in de gaten.

Meer informatie:

]]>
news-7368 Thu, 10 Jun 2021 13:19:48 +0200 Stoppen met rokenzorg voor iedereen https://www.pharos.nl/kennisbank/stoppen-met-rokenzorg-voor-iedereen/ Steeds meer mensen stoppen met roken. Maar dat geldt niet voor mensen met een lagere opleiding. De helft van de mannen van 25-45 jaar met een lagere opleiding rookt. Tabaksverslaving draagt voor ongeveer 30% bij aan het grote verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden. De coalitie Iedereen Rookvrij pleit voor aanvullende acties zodat over 5 - 10 jaar ook veel mensen met een lagere opleiding zijn gestopt met roken. news-7353 Wed, 09 Jun 2021 10:00:00 +0200 Regionale samenwerkingsverbanden van start met het implementeren van Gecombineerde Leefstijlinterventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/regionale-samenwerkingsverbanden-van-start-met-het-implementeren-van-gecombineerde-leefstijlinterven/ Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s) spelen een belangrijke rol bij het verminderen van overgewicht. Ze richten zich op leefstijlaspecten op het gebied van onder andere voeding en beweging, en op duurzame gedragsverandering. Het aanbod van deze interventies in Nederland is nog niet dekkend. Vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek ontvingen 10 regionale samenwerkingsverbanden deze week een subsidie om een van de erkende GLI’s in hun regio te implementeren. Doel van de subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep ‘Opzetten en doorontwikkelen van samenwerking rondom de uitvoering en implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies’ is het ondersteunen bij het opzetten en/of doorontwikkelen van het samenwerkingsverband en het gezamenlijk opstellen van een implementatieplan voor het aanbieden van minimaal één van de erkende GLI’s na afloop van de subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van samenwerkingsafspraken en het verkennen van financieringsmogelijkheden. Aan de hand van dit plan kan het samenwerkingsverband na afloop van de subsidie de GLI gaan implementeren en kunnen deelnemers starten met de GLI.

Tijdens het project wordt het samenwerkingsverband vormgegeven en/of verder doorontwikkeld, door ook andere relevante partijen uit de regio te betrekken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de gemeente, zorggroepen, huisartsen en andere doorverwijzers, paramedici en partijen binnen het sport- en beweegaanbod.

Verschillende leefstijlaspecten

Een GLI richt zich op verschillende (leefstijl)aspecten die van belang zijn bij het verminderen van overgewicht. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan het verminderen van de energie-inname (voeding), het verhogen van de lichamelijk activiteit (bewegen) en een duurzame gedragsverandering. Deze gecombineerde aanpak is bewezen- en kosteneffectief.

Erkende interventies

Wanneer een interventie een erkenning ‘Eerste aanwijzing voor effectiviteit’ heeft vanuit het erkenningstraject van het RIVM wordt de interventie, sinds 1 januari 2019, onder voorwaarde van de zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Momenteel zijn er vier GLI programma’s die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen: CooL, SLIMMER, de BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging.

Ketenaanpak

De samenwerkingsverbanden die een subsidie hebben ontvangen gaan minimaal één van de bovenstaande GLI-programma’s aanbieden in hun regio. Zij doen dit bij voorkeur als onderdeel van een multidisciplinaire ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij volwassenen, gericht op het bewerkstelligen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Bij een ketenaanpak worden het sociaal domein en het medisch domein nog steviger met elkaar verbonden, waarbij er ook aandacht is voor sociale- en gezondheidsproblemen die verbonden kunnen zijn met overgewicht of obesitas.

De tien gehonoreerde projecten gaan uiterlijk eind juni van start, en hebben een looptijd van maximaal 12 maanden. Een samenvatting van elk van de projecten zal in juli verschijnen op de Juiste Zorg Op de Juiste Plek programma-pagina. Gedurende de projectperiode zal er een overkoepelende evaluatie van de 10 projecten plaatsvinden. Dit moet resulteren in een product waar ook niet-participerende netwerken, die in de toekomst aan de slag willen met het opzetten of doorontwikkelen van hun samenwerkingsverband rondom de implementatie van de GLI in hun regio, van kunnen profiteren.

Meer informatie

]]>
news-7338 Wed, 02 Jun 2021 09:47:14 +0200 Nieuwe publicaties over alcoholgebruik in 2020 https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/alcohol-in-2020-in-cijfers-hoeveel-werd-er-gedronken-en-wat-weten-nederlanders-over-alcohol?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven Twee publicaties van het Trimbos-instituut laten zien dat minder mensen in 2020 overmatig dronken dan in 2019. Ook concludeert het instituut dat Nederlanders de maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik onderschatten. Daarnaast weten veel mensen niet dat overmatig alcoholgebruik het risico op verschillende typen kanker en dementie vergroot. news-7287 Thu, 27 May 2021 14:39:00 +0200 ‘We kunnen gezondheidswinst behalen door leefstijl in een medisch perspectief te plaatsen’ https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/preventie-in-de-zorg/leefstijlgeneeskunde/ Prof. dr. Gerjan Navis: ‘Voedingswetenschap en geneeskunde kunnen veel meer samenwerken. Samen vormen ze een dreamteam. We zullen moeten bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur. Dan kunnen we geïntegreerd leefstijlmanagement wetenschappelijk langs de meetlat leggen'. Lees verder op onze pagina over Leefstijlgeneeskunde news-7316 Thu, 27 May 2021 12:38:55 +0200 Beleidsadvies Bewegen 2021-2040 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/20/beleidsadvies-bewegen-2021-2040 In dit beleidsadvies staan de eerste kansrijke en vernieuwende ideeën uiteengezet om echt een verschil te kunnen maken in én met de samenleving. Deze ideeën komen voort uit de werkgroep ‘Bewegen het Nieuwe Normaal’.