Over dit programma

Het programma Zwangerschap en geboorte II is een vervolg van het programma Zwangerschap en geboorte (van 2011 – 2015). Het vervolgprogramma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma zijn ontwikkeld.

Bent u op zoek naar actuele informatie, nieuws over projecten en andere informatie over dit thema? Ga dan naar de themapagina Zwangerschap en geboorte. 

Zwangerschap en geboorte II

Zwangerschap en geboorte draagt bij aan de gezondheid van moeder en kind rondom de zwangerschap en geboorte. Anders gezegd: de perinatale en maternale gezondheid. Het programma richt zich op de integrale zorg van vóór de zwangerschap tot en met de eerste zes weken na de geboorte. Het terugdringen van verschillen in de gezondheid is een belangrijk doel. Dat geldt ook voor het optimaliseren van de prenatale en neonatale screening.
Met dit vervolgprogramma blijft ZonMw investeren in kennis, multidisciplinair onderzoek en het stimuleren van implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Vier programmalijnen

1. Preventie: gezondheidsbevordering.
2. Preventie: pre- en neonatale screening en diagnostiek.
3. Zorginterventies in de integrale geboortezorgketen.
4. Organisatie van integrale geboortezorg.

Kijk in de programmatekst voor informatie over de programmalijnen en het programma.

Aanleiding

Het gaat beter met de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland. Maar er kan nog meer vooruitgang worden geboekt. Dat is de aanleiding voor het ministerie van VWS om dit vervolgprogramma te starten. Zo daalt de sterfte onder pasgeborenen in Nederland minder dan in andere Europese landen. Ook is het belangrijk om ziektes bij baby’s te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Een ongunstige start bij de geboorte kan tot op volwassen leeftijd gevolgen hebben. Mogelijk heeft het zelfs gevolgen tot in de volgende generatie.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website