Over dit programma

Het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 moet leiden tot verdere professionalisering en uniformering in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit gebeurt door de ontwikkeling en herziening van richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen en producten die de invoering van richtlijnen ondersteunen.

Het programma is een vervolg op het programma Richtlijnen Jeugdgezondheid 2007-2012. De resutaten van dit programma vindt u in de publicatie Richtlijnen voor een gezonde jeugd.

Het programma richt zich primair op de ontwikkeling en herziening van richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg, gerelateerd aan de rol van de JGZ binnen het basistakenpakket, inclusief een praktijktest.

Doelen

De doelstellingen zijn:

  • Ontwikkeling van richtlijnen jeugdgezondheidszorg voor beroepsbeoefenaren in de jeugdgezondheidszorg
  • Herziening van bestaande richtlijnen jeugdgezondheidszorg
  • Ontwikkeling van samenwerkingsrichtlijnen van de jeugdgezondheidszorg met andere sectoren, op basis van bestaande (JGZ-)richtlijnen
  • Ontwikkeling van producten om de implementatie van richtlijnen in het veld te ondersteunen
  • Evaluatie om richtlijnontwikkeling te verbeteren

Rondes en samenwerking

Het programma kent 4 rondes met vaste stappen:

  1. Knelpuntenanalyse
  2. Subsidieoproep
  3. Richtlijnontwikkeling inclusief praktijktest
  4. Implementatieproducten

Jaarlijks zullen ongeveer 2 richtlijnen en 2 updates/samenwerkingsrichtlijnen worden opgeleverd.

ZonMw werkt binnen het programma nauw samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website