Over dit programma

Het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus

De missie van het programma is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. Dit door middel van 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd, waarin praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren samen leren en werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken.

Het uitgangspunt is dat regionale kenniswerkplaatsen jeugd impact in de dagelijkse praktijk realiseren. Om dit te bereiken stuurt ZonMw op samenwerking en gezamenlijk leren, concrete producten, verspreidings- en implementatieactiviteiten én financiële investeringen door andere partijen.

Gezamenlijk aan oplossingen werken

In een kenniswerkplaats jeugd worden maatschappelijke vraagstukken vanuit diverse perspectieven bekeken, doorgrond en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Deze samenwerking levert bruikbare kennis op die regionaal in gebruik wordt genomen en breder wordt gedeeld. In het bijzonder streeft het programma samenwerking binnen het sociaal domein na, om samenhang tussen preventie en de hulpverlening beter vorm te kunnen geven. Hierbij wordt het integraal werken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders versterkt en worden de verbindingen tussen de verschillende domeinen gestimuleerd. 

Het programma is een vervolg op het programma ‘Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd’ (2015-2020).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het RKJ-programma en de 15 kenniswerkplaatsen? Bekijk dan de volledige programmatekst en ga naar www.werkplaatsenjeugd.nl

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website