Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëert kansen of belemmeringen op gezondheid.

Overzicht projecten uit subsidieoproepen op thema

Uitgelicht

Maak ruimte voor gezondheid!

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving?

Meer over Maak ruimte voor gezondheid

Consortium integrale aanpak overgewicht (CIAO)

CIAO – een samenwerkingsverband van 5 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) – heeft onderzocht hoe de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren (in Nederland) verloopt en hiervoor praktische instrumenten ontwikkeld.

Resultaten ciao

Gezonde wijk projecten

Het deelprogramma Gezonde wijk stimuleert kennisontwikkeling en implementatie van werkzame maatregelen, verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, het bereiken van gezondheidswinst op korte en langere termijn met name bij kwetsbare groepen en participatie in werk en samenleving. Binnen de subsidieronde zijn 11 projecten gehonoreerd. De 1e resultaten verwachten wij in 2020. 

klik hier voor de factsheet

Valpreventie ouderen kan beter

Persoon is gevallen, in beeld twee benen op grond met wasmand
Foto: Hollandse Hoogte, Stijn Rademaker

Het aantal val-ongevallen onder ouderen neemt toe. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van het Erasmus MC blijkt dat er niet alleen financiële obstakels zijn om valpreventie beter te implementeren.

Naar mediatorartikel Valpreventie voor ouderen kan beter

Lokale Integrale Aanpak voor gezondheid

Bent u in uw werk bezig met het overdragen van kennis over lokale integrale en intersectorale gezondheidsbevordering? Bijvoorbeeld als hbo- of wo-docent, zorgprofessional of beleidsmaker. Om uw onderwijs verder vorm te geven en te optimaliseren kunt u putten uit informatie uit de praktijk.

Lees de digitale handreiking

Actueel

Volg via RSS

21 subsidieaanvragen voor Maak ruimte voor gezondheid

Tot 6 maart 2018 konden aanvragen voor consortia worden ingediend die een bijdrage leveren aan de oproep ‘Maak ruimte voor gezondheid’. In totaal ontving ZonMw 21 consortium aanvragen. Enthousiasme voor de oproep blijkt vanuit verschillende regio’s in Nederland. In enkele gebieden zijn meerdere aanvragen ingediend.

Nieuws

Verslag bijeenkomst subsidieoproep ‘Aan de slag met preventie’

Op 5 maart jl. organiseerde ZonMw een bijeenkomst om gemeentes en hun zorgpartners uitleg te geven over de subsidieoproep ‘Aan de slag met preventie’ en om ze te inspireren met tips en tools voor gezondheidsbevordering in hun gemeente. De opkomst was groot.

Nieuws

Bijeenkomst subsidie oproep Aan de slag met preventie in uw gemeente

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 1 mei 2018, 14:00 uur. Om potentiele indieners uitleg te geven over de subsidieoproep en te inspireren met tips en tools voor gezondheidsbevordering in hun gemeente, organiseerde ZonMw op 5 maart jl. een bijeenkomst.

Nieuws

Opbrengst van Sportimpuls 2018

De Sportimpulsronde 2018 levert 223 aanvragen op. Tot 22 februari 2018 konden sport- en beweegaanbieders een subsidieaanvraag indienen voor de drie regelingen: Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Aan de slag met preventie in uw gemeente

Onderwerpen

  • Preventie
  • Implementatie
  • Integraal gezondheidsbeleid
  • Erkende interventies en gevalideerde instrumenten
  • Samenwerkingsverband

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 4

Geplaatst op

21 december 2017

Deadline

1 mei 2018,
14.00 uur

Bekijk

Contact

Dummyfoto van een vrouw

Astrid van den Broek

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 51 07
E-mailadresBroek@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website