Het verklarend onderzoek gaat inzicht geven in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van de relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid over alle sociaaleconomische niveaus.

Naast kennis voor de praktijk over aanpakken om de sociaaleconomische gezondheidsverschilllen te verminderen en te voorkomen, is ook behoefte aan meer fundamenteel onderzoek. De verwevenheid van gezondheid met sociaaleconomische factoren is complex. Verklaringsmodellen en interventies vanuit de gezondheidssector alléén schieten te kort om de onderliggende mechanismen te begrijpen en effectief te interveniëren. Daarom heeft ZonMw wetenschappers uit verschillende disciplines en sectoren de kans geboden om hun krachten te bundelen

Inzicht in mechanismen, dynamiek en interacties

Het gaat hier om verklarend onderzoek dat inzicht geeft in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van de relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid over alle sociaaleconomische niveaus. Met de resultaten van de onderzoeken hoopt ZonMw nieuwe aangrijpingspunten te bieden voor innovatieve aanpakken om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te voorkomen of te verkleinen.

Vijf projecten verklarend onderzoek

Vijf projecten hebben subsidie ontvangen en werken op dit moment aan verklarend onderzoek, dat inzicht gaat geven in mechanismen, dunamiek en interacties die een rol spelen bij sociaal economische gezondheidsverschillen.

Voorlopige resultaten

Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders? U leest het in het hoofdstuk Sociaaleconomische gezondheidsverschillen: lokale aanpak en verklarend onderzoek in de digitale publicatie Dit zijn de voorlopige resultaten van 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website