Lokale netwerken ontwikkelen effectieve integrale aanpakken om gezondheidsachterstanden te verminderen. Om zodoende hun werk te ondersteunen met effect- en evaluatieonderzoek.

Tussen groepen in de samenleving bestaan grote verschillen in gezondheid en (gezonde) levensverwachting. De verschillen lijken groter te worden. Hoe lager op de maatschappelijke ladder, hoe kleiner de kans op een lang en gezond leven.

Behoefte aan meer kennis

Daarom is er behoefte aan meer kennis om die verschillen te voorkomen en te verminderen. Zoals kennis over effectieve interventies die bijdragen aan het voorkomen en verminderen van gezondheidsachterstanden bij burgers met een lage sociaaleconomische status. De kwetsbaarste groepen met de minste vooruitzichten op een lang en gezond leven, hebben vaak  ook  problemen op andere gebieden (financiën, werk, wonen, relaties). Soms krijgen die problemen prioriteit boven lange termijn zaken zoals een goede gezondheid. Dat maakt de ontwikkeling van effectieve integrale aanpakken voor het verminderen van gezondheidsachterstanden gewenst.

Zes projecten lokale aanpak

Zes projecten hebben subsidie ontvangen en werken op dit moment aan effectieve integrale aanpakken om lokaal gezondheidsachterstanden te verminderen:

Onderwerpen en partijen

Subsidie is beschikbaar gesteld aan lokale netwerken die dergelijke integrale aanpakken ontwikkelen, om hun werk te ondersteunen met effect- en evaluatieonderzoek. Dit zijn de onderwerpen en partijen:

  • Verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV)
  • Onderzoek naar effectieve, integrale aanpak
  • Type interventies bij die aanpak
  • Gemeenten, academische werkplaatsen Publieke gezondheid, samenwerkingsverbanden, lokale netwerken
  • Preventie in de wijk of gemeente

Voorlopige resultaten

Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders? U leest het in het hoofdstuk Sociaaleconomische gezondheidsverschillen: lokale aanpak en verklarend onderzoek in de digitale publicatie Dit zijn de voorlopige resultaten van 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website