De meest kwetsbare groepen in de samenleving, burgers met een lage sociaaleconomische status (SES), hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Hoe kunnen we gezondheidsachterstanden verklaren, voorkomen en verkleinen?

Uitgelicht

Sociaal economische gezondheidsverschillen (segv): dit zijn de voorlopige resultaten

In 11 projecten wordt onderzoek gedaan naar segv. In 6 projecten ligt de focus op lokale aanpakken en in 5 projecten op verklarend onderzoek. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Verklarend onderzoek

Het verklarend onderzoek gaat inzicht geven in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van de relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid over alle sociaaleconomische niveaus.

Bekijk de 5 projecten

Onderzoek naar lokale aanpak

Lokale netwerken ontwikkelen effectieve integrale aanpakken om achterstanden in gezondheid te verminderen. Om zodoende hun werk te ondersteunen met effect- en evaluatieonderzoek.

Bekijk de 6 projecten

Ethische dilemma's

Welke verschillende plaatselijke maatregelen kunnen gemeentes nemen om gezondheidsverschillen tussen rijk en arm terug te dringen? En wat zijn hierbij de ethische dilemma’s?

Bekijk dit project (uit ander programma)

Commissie SEGV

Benieuwd naar de samenstelling van de commissie? Hier vindt u de namen van de commissie sociaal economische gezondheidsverschillen (segv), verklarend en lokaal.

Impact aantonen en zorgen voor kennisbenutting

Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway.

Lees de handleiding voor projectleiders

Gelijke kansen in de stad

Ongelijkheid in de samenleving neemt toe in diverse domeinen en daarmee ook de ongelijke kansen op gezondheid. Benieuwd naar kennisvragen en oplossingsrichtingen om meer grip te krijgen op dit complexe verschijnsel? Lees dan hoofdstuk 10 uit deze bundel, met input uit verklarend onderzoek vanuit systeemperspectief.

Bekijk de publicatie

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website