Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Borstvoeding draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid van de nieuwe generatie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat borstgevoede kinderen gezonder zijn dat kinderen die kunstvoeding krijgen. Ruim 70% van de vrouwen begint met borstvoeding, maar het percentage daalt zeer snel. De WHO en Unicef hebben in 1989 de ‘Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding’ opgesteld.

In het project Zorg voor Borstvoeding krijgen instellingen in de gezondheidszorg informatie over deze vuistregels en advies en begeleiding bij de implementatie ervan in hun praktijk. Het beleid en de werkwijze worden getoetst aan de door de WHO en UNICEF opgestelde internationale normen, waarna een positief resultaat leidt tot het UNICEF Zorg voor Borstvoeding certificaat. Instellingen die de “Tien vuistregels’ toepassen hebben hogere borstvoedingscijfers dan het landelijke gemiddelde.

In het kader van het project wordt ten behoeve van het werk van de instellingen ook voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, dat met name gericht is op lager opgeleide en allochtone ouders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website