Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Gezond leven is sterk afhankelijk van gezond gedrag. Eén van de middelen die beschikbaar is om gezond gedrag te bevorderen, is communicatie. In het afgelopen decennium zijn verschillende nieuwe communicatie kanalen en media tot ontwikkeling gekomen die ingezet (kunnen) worden ter bevordering van gezond leven. Wellicht de belangrijkste hiervan is het internet en met name de World Wide Web (www) toepassingen. In de veelheid aan toepassingen van gezondheidsvoorlichting via internet dat er op dit moment al is, ontbreekt een goed overzicht van de verschillende toepassingen en de effectiviteit van die interventies. Daarnaast is er vraag naar verbetering van kwaliteit en evidence based interventies via internet, maar is er geen consensus over hoe dit kan worden bereikt. Het voorgestelde project beoogt door middel van een triangulatie van inventarisatie, systematische review en consultatie van experts een overzicht van toepassingen te krijgen, inzicht te geven in de effectiviteit van gezondheidsbevordering via internet, succesfactoren, faalfactoren en barrières voor gezondheidsbevorderende interventies via het internet te identificeren en een overzicht te krijgen van welke doelgroepen wel en niet met internetinterventies worden bereikt.

Het uiteindelijke doel van het onderhavige voorstel is om de stand van zaken op het gebied van "www.gvo" weer te geven en daarmee het veld en ZonMw handvatten te bieden voor het bepalen van een onderzoeks-, ontwikkelings- en implementatieagenda voor e-gezondheidsbevordering in Nederland. De bevindingen en handvatten worden in een rapport samengebracht, dat als uitgangspunt kan dienen voor een expertmeeting.

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website