Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit onderzoek (GGD regio 's-Hertogenbosch) blijkt dat veel privé-ongevallen bij ouderen val-ongeval-

len zijn. De (im-)materiële kosten van dergelijke ongevallen zijn vrij hoog. Het letsel bij ouderen is

vaak heviger en herstel en revalidatie duren langer. Om valongevallen in de privé-sfeer te voorkomen

is een pilotproject uitgevoerd in twee gemeenten in de regio. Het project is ontwikkeld in nauwe

samenwerking met gemeenten, ouderen en ouderenorganisaties (bonden, welzijnsinstellingen etc.).

De pilot is geëvalueerd en deze evaluatie heeft laten zien dat (proces)doelstellingen gehaald zijn. Het

project heeft de PREFFI-prijs 1999 gehaald.Het project bestaat uit de volgende interventies:

1.PR voor het project: artikelen in lokale pers, lokale radio- en tv-programma's, folders etc.

2.Voorlichting, zowel individueel als in groepen: een check van de woning op veiligheid en advies

over de te nemen maatregelen.Er wordt een cursus gegeven aan groepen ouderen om hun eigen

omgeving veiliger te maken en hun eigen gedrag aan veranderde omstandigheden aan te passen.

3.Een klussendienst om aanpassingen in woningen te realiseren, uitgevoerd door (oudere)

vrijwilligers.

4.Een check van de omgeving om alle onveilige situaties in het publieke terrein in kaart te brengen.

Het project betreft implementatie van deze pilot in de hele regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website