Projectomschrijving

Een aneurysme is een verwijding in een deel van het vaatstelsel, bijvoorbeeld een slagader. Een aneurysme kan scheuren, met mogelijk ernstige gevolgen. Dit onderzoek gaat na wat de risicofactoren zijn voor het scheuren van een aneurysme en hoe groot het effect van deze factoren is. Hierdoor kunnen aneurysmen met een grote kans op scheuren, beter worden opgespoord. Patiënten met een aneurysme met een lage kans op scheuren, hoeven dan minder snel te worden behandeld. Zo worden deze mensen niet onnodig aan de mogelijke complicaties van behandeling blootgesteld.

Allereerst is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar risicofactoren voor het scheuren van aneurysmen in de hersenen. Zes onderzoeksgroepen waren bereid hun data te delen. Deze gegevens zijn samengevoegd in 1 dataset. De onderzoekers zullen een regel maken waarmee het risico op het scheuren van een aneurysme kan worden geschat, op basis van individuele patiënt- en aneurysmekenmerken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website