Projectomschrijving

Wetenschappelijk kader voor nudging in de publieke gezondheidszorg

Vraagstuk

Nudging is het geven van een subtiel duwtje in de goede richting. Ook bij het bevorderen van de (volks)gezondheid lijkt het een kansrijke aanpak. Wat is er al bekend over de effectiviteit van nudging op het terrein van preventie? Wat zijn de belangrijkste kennislacunes? En is een goede definitie van nudging te bedenken, waarvoor ook voldoende draagvlak is binnen de publieke gezondheidszorg?

Onderzoek

Aan de hand van een literatuuronderzoek is een kennisdocument opgesteld over de potentie van nudging in de publieke gezondheidszorg. Gezondheidsprofessionals hebben kansrijke nudges aangewezen.

Uitkomst

Op basis van de bevindingen uit het project zijn lacunes in de kennisagenda op het gebied van nudging bepaald en zijn aanbevelingen gedaan voor onderzoek naar nudging in de publieke gezondheidszorg. De hoofdconclusie: nudging heeft grote potentie voor preventie. Er zal met name geïnvesteerd moeten worden in onderzoek naar de ontwikkeling van kansrijke nudges en in systematisch effectonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website