Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Welkom op school (WoS) is een programma van 21 lessen dat uitgevoerd kan worden in internationale schakelklassen (ISK) en de eerste opvang in het voortgezet onderwijs. De docenten geven les aan nieuwkomers, migranten en vluchtelingenjongeren. Met het programma wil de school en de docent het welzijn van deze jongeren positief beïnvloeden. Docenten kunnen m.b.v. WoS de psycho-sociale problematiek bij nieuwkomers eerder signaleren en taxeren, waarna een zinvolle doorverwijzing en behandeling kan plaatsvinden.In een onderzoek met een quasi-experimenteel design wordt de effectiviteit van WoS onderzocht. Er worden drie condities gerealiseerd. In één experimentele conditie wordt door de docenten alleen het programma aan de nieuwkomers aangeboden. In de andere experimentele conditie wordt WoS aan de nieuwkomers aangeboden en de docenten ondersteund door begeleiding. De controlegroep ontvangt noch WoS noch de begeleiding. In het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een betrouwbaar en valide Nederlands instrumentarium dat geschikt is voor de evaluatie van WoS. In het onderzoek wordt met name de validiteit van dit instrument onderzocht.In het onderzoek wordt nagegaan onder welke condities (o.a. afhankelijk van WoS-kenmerken, financien,schoolorganisatie, opvattingen, nascholing, begeleiding, nieuwkomerkenmerken) het programma op scholen het best bruikbaar is en geïmplementeerd kan worden. Hoe kan het programma zo optimaal mogelijk op school ingezet worden?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website