Projectomschrijving

De VU heeft een zelfhulpcursus ontwikkeld voor jongeren met een sociale fobie. ‘Verlegenheid onder controle’ is een online zelfhulpcursus bedoeld voor jongeren tussen 13 en 18 jaar die last hebben van een sociale fobie (extreme verlegenheid). De VU onderzocht de haalbaarheid van een grote studie naar de effectiviteit van de online cursussen en het verband tussen verlegenheid en sociale angst als voorloper van depressie. Grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van de online zelfhulpcursus bleek niet haalbaar, omdat het moeilijk is om deelnemers te werven. Uit aanvullend onderzoek bleek dat er wel degelijk behoefte is aan online hulpverlening voor verlegenheidklachten. Hoewel slechts een kleine groep deelnemers een nameting heeft ontvangen en het daardoor moeilijk is om conclusies te trekken, lijkt het erop dat jongeren baat kunnen hebben bij de online cursus. Uit de literatuurstudie bleek dat gedragsinhibitie een risicofactor is voor zowel sociale angststoornis als depressie en voor een deel de comorbiditeit tussen deze twee verklaart. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website