Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De thematische aanpak van 2001, gebaseerd op ' zorg' (altruïsme) en communicatieve vaardigheden rondom condoomgebruik, wordt in de Vrij Veilig Campagne 2002 voortgezet. Vanwege de stijging van het aantal soa kan echter niet worden volstaan met alleen een voortzetting van de thematische aanpak. In de uitwerking naar specifieke doelgroepen wordt daarom gekozen om direct te confronteren met de ernst en risico's van soa.Aan de basis van de Vrij Veilig Campagne 2002, ligt het beleidsplan 2001-2003, waarin de strategie voor de Vrij Veilig Campagne voor de komende jaren is neergelegd. De campagne richt zich op jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. Jongeren, allochtonen en mannen met homoseksuele contacten zijn onderscheiden risicogroepen. Om te bevorderen dat deze groepen zich met de campagne-boodschap kunnen identificeren, figureren zij in de campagne-uitingen.De Vrij Veilig Campagne 2002 start op 21 mei en loopt tot 30 juni. Voor de zomer wordt via massamedia het thema 'veilig vrijen' neergezet. Televisie wordt ingezet om 'zorg' en communicatieve vaardigheden rondom condoomgebruik te communiceren.Confrontatie van de specifieke doelgroepen met de ernst van soa gebeurt via radio en buitenreclame.Door de inzet van massamedia voor de zomer ontstaat draagvlak voor doelgroepgerichte activiteiten, die gedurende de zomer in de regio worden uitgevoerd. Facilitair is afstemming met GGD-en belangrijk. Dit gebeurt door ervaringsuitwisseling en het genereren van voorstellen voor regionale activiteiten. Activiteiten die in de regio zijn ontstaan en succesvol zijn gebleken, vormen de inspiratie voor landelijke uitgewerkte evenementen.In 2001 is de opbouw van netwerken met doelgroeporganisaties en persvertegenwoordigers centraal gesteld. Dat heeft geleid tot bruikbare contacten. In 2002 worden deze netwerken verder verankerd en uitgebreid. De pers wordt actief benaderd, met het oog op het genereren van free-publicity.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website