Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Vrij veilig campagne 2000 bestaat uit drie delen:

- Campagneproject.

Dit project betreft een massamediale campagne gericht op het maatschappelijk agenderen van veilig vrijen. Daarbij heeft de campagne een paraplu-functie voor doelgroepspecifieke en regionale interventies gericht op soa/aids-preventie. De campagne besteedt, evenals in 1999, met name aandacht aan het belang van condooms bij je hebben. Daarnaast ondersteunt de campagne de positieve attitude en sociale norm ten aanzien van veilig vrijen en onderhoudt de kennis over soa en veilig vrijen. Onder voorbehoud van een positieve evaluatie van de campagnematerialen, zal er overwegend gebruik worden gemaakt van bestaande campagnematerialen.

- Migranten project

Dit betreft een ontwikkelingspoject. Soa komen relatief veel voor bij Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Toch bereikt de Vrij veilig voorlichting hen minder goed dan autochtone groepen. Doelstelling is dan ook de voorlichting aan deze groepen een impuls te geven. De kennis omtrent (een werkzame aanpak voor) deze doelgroepen is echter onvoldoende om voorafgaand aan de campagne al een volledig uitgewerkte aanpak vast te stellen. Deze zal op basis van literatuuronderzoek, gesprekken met de doelgroepen en met deskundigen op het gebied van voorlichting aan migranten nader worden bepaald. Daarbij richt het project op het bepalen van een interventie voor gnoemde migrantengroepen, maar tevens op het onderzoeken van een effectieve wijze waarop genoemde groepen kunnen worden bereikt.

- Project meerjarenplan

Binnen dit project worden de contouren vastgelegd waarbinnen de komende vier jaar Vrij veilig campagnes dienen te worden ontwikkeld. Kernvragen daarbij zijn:

-Welke accenten dienen de komende jaren te worden aangebracht in de campagnes;

-Op welke wijze kan de aansluiting en samenwerking tussen de campagne en regio/doelgroepprojecten worden verbeterd?

-Op welke wijze kunnen nieuwe communicatiemiddelen en –technieken bijdragen aan de innovatie van de campagne?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website