Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ethische reflectie richt zich veelal op het gebruik en niet zozeer op de ontwikkeling van kennis en technologie. Reflectie op de toepassing van genetische kennis en technologie vertaalt zich vaak in de keuzen die, bijvoorbeeld, risicodragers moeten maken. Het ontstaan van dergelijke keuzemogelijkheden zelf blijft in ethisch onderzoek echter meestal onderbelicht. De keuzes worden als 'gestolde' keuzes gepresenteerd en zelf niet of nauwelijks geproblematiseerd.

Voorafgaand aan het gebruik van genetische technologie in de klinische praktijk worden echter ook in het onderzoek naar en in de ontwikkeling van technologie keuzen gemaakt. Zij raken ingebed in de kennis en technieken die uit het onderzoek voortkomen en hebben zo gevolgen voor wat er later te kiezen valt.

Het onderhavige onderzoek tracht keuzen die geïncorporeerd zijn in biomedisch onderzoek zichtbaar te maken. Waar, wanneer en door wie wordt voor bepaalde methoden, technieken, protocollen etc. gekozen? Dit wordt bestudeerd binnen een multidisciplinair onderzoek naar biochemopreventie van darmkanker. Het multidisciplinaire karakter van dit onderzoek biedt de mogelijkheid om contrasten te zien in de diverse keuzen die onderzoekers maken.

Doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een meer reflectieve onderzoekspraktijk waarin reeds in een vroeg stadium aandacht bestaat voor eventueel gewenste en ongewenste gevolgen van gemaakte keuzen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website