Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze aanvraag betreft voorlichtingsactiviteiten en activiteiten gericht op het ontmoedigen van het roken bij volwassen Nederlanders. Het ene project richt zich op het “stoppen-met-roken”, het andere project heeft “voorkomen van meeroken” als onderwerp.

In 2001 is een driejarige stoppen-met-rokencampagne gestart. In deze campagne staat het bevorderen van het gebruik van bewezen effectieve ondersteuning centraal. De effectiviteit van stoppogingen wordt hierdoor vergroot. In de campagne wordt de houding ten aanzien van gebruik van stoppen-met-rokenondersteuning beïnvloed en wordt informatie gegeven over stopmethoden en over de verkrijgbaarheid ervan. Daarnaast wordt de kwaliteit van de ondersteuning vergroot. Dit komt enerzijds ten goede aan de klanttevredenheid en de mond-tot-mondreclame en anderzijds aan de effectiviteit van de ondersteuning. In 2002 is de tweede campagneperiode gepland.

Met het ondersteuningsaanbod kunnen tevens de stoppogingen ondersteund worden die gegenereerd zullen worden door de op stapel staande wetgeving (reclameverbod, rookverbod op de gedeelde werkplek, verkoopverbod aan jongeren onder de achttien) en de daaraan gekoppelde invoeringscampagnes.

De campagne 'Roken?Niet waar de kleine bij is.' is voor een belangrijk deel een implementatietraject. De voorlopige planning is dat deze campagne doorloopt tot en met 2002. In het laatste campagnejaar zal nog een stevige impuls aan de institutionalisering van het voorlichtingsprogramma in de ouder- en kindzorg worden gegeven. In het kader van Postbus 51 zal via een massamedia campagne worden gevoerd om de norm ‘niet te roken bij kleine kinderen’ te verstevigen en uit te bouwen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website