Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2000 is een driejarig stoppen-met-rokencampagne afgesloten. Het komende jaar staat in het teken van de ontwikkeling van een nieuwe campagne voor de jaren 2001 t/m 2003. In de Campagne van de afgelopen jaren was het doel enerzijds het vergroten van de kwantiteit van stoppogingen en anderzijds het vergroten van de kwaliteit van de stoppogingen. Bij het vergroten van de kwaliteit van stoppogingen is bieden van ondersteuning een belangrijk element. Een aantal voorwaarden voor gebruik van ondersteuning is in gunstige richting beïnvloed: meer de kennis van ondersteuningsmogelijkheden, meer kennis van kanalen waarlangs deze verkrijgbaar zijn en een grotere bekendheid van de informatie en advieslijn. Er zijn echter nog belemmeringen aanwezig. De belangrijkste die met en campagne te beïnvloeden is, is de weinig positieve houding ten opzichte van stopmethoden. Dat is dan ook een belangrijk element van de volgende stoppen-met-rokencamapgne. In deze campagne wordt vooral gestreefd naar het vergroten van de kwaliteit van bestaande stoppogingen door het gebruik van ondersteuning te vergroten. Met het ondersteuningsaanbod kunnen tevens de stoppogingen ondersteund worden die gegenereerd zullen worden door de op stapelstaande wetgeving (reclameverbod, rookverbod op de gedeelde werkplek, verkoopverbod aan jongeren onder de 18) en de daaraan gekoppelde invoeringscampagnes. Naast het bevorderen van het gebruik van stopmethoden is er in 2001 aandacht voor een herziening van groepscursus en het ontwikkelen van een training voor individuele counseling.

De campagne ‘Roken? Niet waar de kleine bij is’ is voor een belangrijk deel een implementatietraject. De voorlopige planning is dat deze campagne doorloopt tot 2002. Het doel is om de voorlichting geïnstitutionaliseerd te hebben in de ouder- en kindzorg. In de implementatiestrategie wordt voor 2001 een belangrijk element toegevoegd. Een actieve rol van de kraamverzorgenden. Dit naar aanleiding van resultaten van implementatieonderzoek. Aan het massamediale deel van deze campagne wordt om budgettaire redenen in 2001 geen invulling gegeven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website