Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker het uitstrijkje te combineren met een

hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV) test kunnen vrouwen die een verhoogd risico hebben om

baarmoederhalskanker te ontwikkelen beter worden opgespoord. Echter, verschillende hrHPV

detectie-methoden zijn ontwikkeld waarvan de klinische waarde nog niet is vergeleken in longitudinale

studies. Daarnaast suggereren de gegevens van recente studies dat vrouwen met een verhoogde

hoeveelheid viraal DNA (virale ‘load’) in het uitstrijkje een verhoogd risico hebben op de ontwikkeling

van een hoog-gradige laesie van de baarmoedermond. Tot slot zouden fluctuaties in HPV prevalentie

tijdens de mentruele cyclus ertoe kunnen leiden dat het risico van een vrouw op de ontwikkeling van een

hoog-gradige laesie van de baarmoedermond overschat danwel onderschat zou kunnen worden indien

een HPV test wordt uitgevoerd op een enkel, willekeurig tijdstip. Inzicht in deze aspecten is noodzakelijk

voor het opstellen van criteria waaraan hrHPV testmethoden moeten voldoen voor

screeningsdoeleinden. Om dit te bewerkstelligen beoogt dit project de volgende vragen te

beantwoorden:

1. Wat is de klinische waarde van verschillende HPV testen indien toegepast op vrouwen met normale

uitstrijkjes? (substudie 1)

2. Wat is de klinische waarde van verschillende HPV testen indien toegepast bij vrouwen met uitstrijkjes

met geringe afwijkingen (Pap 2/3a1)? (substudie 2)

3. Heeft het moment waarop tijdens de menstruele cyclus een uitstrijkje wordt afgenomen invloed op de

klinische waarde van een HPV test? (substudie 3)

4. Kan bepaling van de virale ‘load’ bij vrouwen met een normaal uitstrijkje worden gebruikt om de

specificiteit van een HPV test voor de ontwikkeling van CIN3 laesies te verhogen? (substudie 4)

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studies verricht binnen dit project hebben geresulteerd in voldoende inzicht om criteria op te stellen waaraan hrHPV testmethoden moeten voldoen voor screeningsdoeleinden.

Van de geanalyseerde HPV testen bleken de GP5+/6+-PCR en de hc2 test geschikt voor toepassing binnen het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en kunnen derhalve als klinisch gevalideerd worden beschouwd voor screening. De SPF10 methode is hiervoor ongeschikt vanwege een te lage specificiteit voor ernstige afwijkingen.

In een cross-sectionele virale load analyse kon prevalente CIN3 worden uitgesloten bij 1/3 van GP5+/6+-PCR positieve vrouwen met een normaal uitstrijkje die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Echter, een longitudinale analyse binnen de POBASCAM trial liet zien dat virale load analyse geen CIN2/3 of kanker kan uitsluiten gediagnosticeerd binnen een tijdsbestek van 18 maanden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat virale load analyse niet gebruikt kan worden om de klinische specificiteit van de GP5+/6+-PCR te verbeteren omdat dit leidt tot een aanmerkelijk verlies in sensitiviteit voor CIN2/3. Concluderend kan gesteld worden dat voor screeningsdoeleinden een hrHPV test dezelfde klinische karakteristieken moet laten zien als de hc2 of GP5+/6+-PCR test. In dat kader zijn test richtlijnen ontwikkeld die momenteel internationaal in de goedkeuringsprocedure zitten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

N.V.T.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

N.V.T.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The fact that high-risk human papillomavirus (hrHPV) infection is a necessary cause of cervical cancer offers possibilities to implement hrHPV testing as an adjunct to cervical cytology to improve the efficacy of cervical cancer screening programs. Still, several HPV testing methods have been developed and their clinical performance has not yet been mutually compared in longitudinal studies. Moreover, recent studies suggested that women with an increased viral load in their smears have an increased risk of high-grade cervical lesions, but this aspect has so far not been used to set criteria to be fulfilled by HPV testing methods for screening purposes. Finally, short-term fluctuations in HPV detectability during the menstrual cycle may either mask or overestimate a women's risk of high-grade cervical disease when HPV testing is performed at a single, random time point. It will be clear that all abovementioned issues need to be addressed before incorporation of an HPV test in cervical cancer screening programs ultimately can be envisaged. By combining the strengths of two centres with a long-lasting expertise in HPV testing and epidemiology we want to address the following questions:

1. What is the clinical performance of different HPV testing methods when applied to women with normal cytology?

2. What is the clinical performance of different HPV testing methods when applied to women with borderline and mild dyskaryosis?

3. Do fluctuations in HPV prevalence either or not at different anatomical sites of the cervix during the menstrual cycle have clinical consequences for the time a cervical scrape for HPV detection is taken?

4. Can assessment of viral load in women with normal cytology be used to increase the specificity of HPV testing approaches for lesions =CIN 3?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website