Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om laaggeletterden en kwetsbare groepen in de samenleving te kunnen bereiken met informatie over gezonde leefstijl is het nodig om te experimenteren met nieuwe communicatie- en mediastrategieën. Het CMG gelooft in de kracht van storytelling. Door het verwerken van gezondheidsthema’s in verhaallijnen van populaire mediaformats kunnen op een laagdrempelige manier kwetsbare groepen in de samenleving worden bereikt.

Het platform Tips voor Scripts biedt gezondheidsorganisaties de mogelijkheid hun thema op de publieke agenda te zetten en te zorgen dat er juiste en actuele informatie wordt gebruikt in scripts van soap- en dramaseries. Mediaprofessionals bezoeken het platform voor inspiratie en research, waardoor er informatie-uitwisseling tussen beide groepen kan ontstaan. Hierdoor wordt op een laagdrempelige manier een groot publiek bereikt en bewust gemaakt van diverse gezondheidsthema’s. Informatie-uitwisseling binnen Tips voor Scripts vindt plaats met behulp van de website (www.tipsvoorscripts.nl) en speciale Tips voor Scripts bijeenkomsten waar beide groepen professionals met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Tips voor Scripts is een initiatief van het Centrum Media & Gezondheid. Aan het platform zijn diverse partners verbonden zoals Soa Aids Nederland, Trimbos Instituut, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, RIVM Centrum Gezond Leven, Rutgers, Longfonds, Nederlandse Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Stichting Voedingscentrum Nederland, Nederlandse Federatie Stotteren, Pharos, VeiligheidNL, Nationale Hoorstichting en Nierstichting.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om het platform interessanter voor scriptschrijvers te maken, is zowel het aantal tipgevers als het aantal tipsheets tijdens deze VIMP uitgebreid. Met de komst van Pharos, VeiligheidNL, de Nationale Hoorstichting en de Nierstichting heeft Tips voor Scripts er 4 nieuwe gezondheidsthema’s bij. Naast het benaderen van nieuwe inhoudelijke themaorganisaties, heeft het Centrum Media & Gezondheid de huidige partners gestimuleerd om tipsheets van nieuwe actuele thema’s op hun inhoudelijk terrein te ontwikkelen en aan te leveren. Het totale aantal tipsheets komt daarmee op 60.

Tevens is er tijdens deze VIMP succesvol geëxperimenteerd met Tips voor Scripts lunch bijeenkomsten. De Tips voor Scripts lunch biedt scenaristen, regisseurs, producenten en andere creatieven de mogelijkheid om in gesprek te gaan met gezondheidsprofessionals. Bij iedere lunch schuiven er andere mensen aan die vanuit hun (werk)ervaring een bron zijn van verhalen en veel kunnen vertellen over een specifiek gezondheidsthema. Een uitgelezen kans voor schrijvers om meer over een onderwerp te weten te komen en nieuwe inspiratie op te doen. Tijdens iedere lunch staat een aantal onderwerpen centraal. Deze onderwerpen zijn afkomstig van de tipgevers van Tips voor Scripts. De schrijvers zijn erg enthousiast over deze bijeenkomsten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) heeft in samenwerking met mediaprofessionals en inhoudelijke partnerorganisaties, met subsidie van ZonMw, het platform Tips voor Scripts (TvS) ontwikkeld (project nr. 70500004). Het eindproduct is een uniek online platform (www.tipsvoorscripts.nl) waarin twee gebruikersgroepen (schrijvers/producenten en leefstijlorganisaties) bij elkaar komen en waar tips en ideeën voor dramalijnen rondom gezondheidsthema’s in soap- en dramaseries worden aangereikt en uitgewisseld. Soap- en dramaseries vormen een ideaal podium voor het in de dramalijnen verweven van thema’s over gezonde leefstijl en maatschappelijke vraagstukken (de zgn. Entertainment-Education strategie). Hierdoor is het mogelijk om grote groepen te bereiken die uit zichzelf niet spontaan gezondheidsinformatie gaan opzoeken.

 

Het doel van deze VIMP-aanvraag is het structureel verspreiden en implementeren van het platform Tips voor Scripts. Deze VIMP richt zich op (a) het realiseren van een structurele inbedding en financiering van het platform, (b) het uitbreiden van het aantal tipgevers en tipsheets, en (c) het verhogen van het aantal schrijversaccounts en het stimuleren van herhaalbezoeken door schrijvers.

 

De doelgroep van het VIMP-traject zijn zowel de eindgebruikers van Tips voor Scripts (script- en scenarioschrijvers, producenten, regisseurs) als inhoudelijke themaorganisaties die als ‘tipgever’ fungeren. Om deze doelgroepen te bereiken en een borging in inhoudelijke, organisatorische en financiële zin te realiseren worden er diverse activiteiten in samenwerking met de partners ontwikkeld en uitgevoerd. Door middel van gesprekken worden nieuwe organisaties persoonlijk benaderd en uitgenodigd om aan het TvS platform deel te nemen. Organisaties en contactpersonen die (nog) niet eerder betrokken zijn geweest bij het proces worden getraind om tipsheets te maken en via het CMS systeem te onderhouden. Om te komen tot een structurele financiering wordt met behulp van een extern adviseur in samenwerking met de TvS partners een aantal business modellen ontwikkeld en doorgerekend op haalbaarheid. Om schrijvers te inspireren worden speciale Tips voor Scripts themabijeenkomst en ontmoetingen tussen schrijvers en inhoudelijke experts georganiseerd rondom een actuele tipsheet en gezondheidsthema. Voorts zal er een attenderingstraject via social media plaatsvinden om het platform onder schrijvers meer bekendheid te geven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website