Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons doel was om de website Partnerwaarschuwing.nl te implementeren onder 4 groepen: 1. professionals van soa-poli’s (formeel centra seksuele gezondheid), 2. professionals van huisartspraktijken, 3. hiv consulenten/behandelaren, en 4. patiënten met een soa.

 

Ad 1. Ons doel was dat 5 van de 7 GGD regio’s (naast Rotterdam en Amsterdam) de website zouden gaan gebruiken. Dat is ruimschoots gelukt, want inmiddels gebruiken 22 van de 25 GGD’en in Nederland de website (88%). Aan het aantal aangemaakte codes zien we echter dat nog niet elke soa-poli de site intensief gebruikt, dus er valt hier nog wel winst te behalen.

 

Ad 2. Wat betreft de huisartspraktijken was ons doel dat de site gebruikt zou worden door hen die dat zinnig en wenselijk vinden. We zien dat in de 15 maanden sinds de start van de VIMP in totaal 311 professionals een inlogaccount hebben aangevraagd. Dit aantal valt ons niet tegen. Samen met de huisartsen uit de pilotstudie (78) zijn er nu 389 huisarts-professionals die de site kunnen gebruiken, dat is 4,5% van de 8700 praktiserende huisartsen in Nederland (cijfers LHV).

 

Ad 3. Voor de hiv-consulenten was ons streven dat 1/3 van de 26 hiv behandelcentra de site zouden gaan gebruiken. Inmiddels hebben 15 hiv consulenten een inlogaccount aangevraagd, afkomstig van 14 behandelcentra. Dat wil zeggen dat bij 48% (14/29) van deze centra tenminste 1 hiv-consulent een inlogaccount heeft.

 

Ad 4. Wat betreft patiënten met een soa was ons doel dat zij online geïnformeerd zouden worden over PW.nl via andere sites. De website-statistieken laten zien dat de meeste bezoekers die via andere websites op PW.nl komen, dat doen via soaaids.nl, namelijk 1225 in de laatste 3 maanden van de VIMP. Via de Thuisarts.nl (111 bezoekers) en Mantotman.nl (32 bezoekers) zijn er veel minder bezoekers naar Partnerwaarschuwing.nl gegaan in de laatste 3 maanden (Sense.info geen enkele bezoeker).

 

Al met al is onze conclusie dat onze doelstellingen gehaald zijn, maar dat er nog ruimte voor verbetering is, bij alle doelgroepen. Activiteiten ten behoeve van implementatie zullen dan ook doorgaan, ook na de VIMP periode, zij het in minder intensieve mate.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ad 1. GGD’en

In de hele VIMP periode (15 maanden), zijn er 2730 codes verstrekt aan cliënten met een soa door sociaal verpleegkundigen van 23 GGD’en; in de laatste 3 maanden waren dat er 750. De GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Amsterdam blijven de grootste gebruikers.

 

Ad 2. Huisartspraktijken

In de VIMP periode hebben 311 professionals in huisartspraktijken een inlogaccount aangevraagd: 243 huisartsen, 37 doktersassistenten, 25 huisartsen in opleiding, en 6 POH (praktijk-ondersteuners). 66 van de 311 professionals (21%) hebben codes verstrekt aan 257 cliënten met een soa; 79 codes zijn aangemaakt door 50 huisartsen en 178 codes door 16 Doktersassistenten en praktijkondersteuners.

 

Ad 3. Hiv consulenten

In totaal zijn er 18 codes verstrekt aan cliënten met een soa/hiv, door 5 hiv consulenten.

 

Ad 4. Patiënten met een soa

Website-statistieken laten zien dat de site dagelijks gemiddeld zo’n 110 mensen trekt; 8% van hen is professional, 33% zijn index-patiënten die gaan waarschuwen, 10% zijn gewaarschuwden die hun advies bekijken. De overigen komen vooral op de pagina’s ‘Wat is chlamydia’, ‘Wat is een soa’, ‘Hoe vertel ik het mijn ex-partner?’ en ‘Wat is een niet-specifieke plasbuisontsteking?’. Ongeveer de helft van de bezoekers gaan naar de site vanaf hun mobiele telefoon. De screenmovie met instructies voor index-patiënten is de laatste 3 maanden 1180 keer is bekeken, en die voor gewaarschuwde partners 348 keer. De 4 filmpjes met voorbeeldgesprekken ‘Hoe vertel ik het mijn partner’ zijn in die periode samen zo’n 660 keer bekeken.

De online vragenlijst op de site laat zien dat 64% van de mensen die via de website partners hebben gewaarschuwd, minstens 1 partner via de website heeft gewaarschuwd die ze anders (zonder de website) niet gewaarschuwd zouden hebben.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Partnerwaarschuwing.nl is een website voor professionals en patiënten met een soa, om deze patiënten te ondersteunen bij het waarschuwen van hun (ex-)sekspartners.

Via deze VIMP gaan wij het gebruik van deze website verspreiden en implementeren onder 4 groepen:

1. professionals van soa-poli’s (formeel centra seksuele gezondheid)

2. professionals van huisarts-praktijken

3. hiv consulenten/behandelaren

4. patiënten met een soa

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website