Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Preventie van overgewicht bij jongeren is momenteel een belangrijk aandachtsgebied in de bevordering van de volksgezondheid. In dit project werd een internet advies-op-maat interventie, VETisnietVET, ontwikkeld en geëvalueerd dat als doel heeft om overmatige gewichtstoename bij jongeren te voorkomen. Het programma is ontwikkeld voor adolescenten in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs en kan op scholen worden geïmplementeerd. Het programma richt zich op het voorkomen van overmatige gewichtstoename door het verminderen van de consumptie van snoep, snacks en frisdrank, televisie kijken en computeren en op het verhogen van de inname van groente, fruit en vezels en lichamelijke activiteit. De effectiviteit van deze interventie is geëvalueerd in cluster gerandomiseerd experiment met metingen bij aanvang van de studie, na vier maanden (een paar weken na afloop van de interventie) en na twee jaar. In totaal deden ongeveer 900 leerlingen van 20 scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving mee aan het onderzoek. De interventie had op korte termijn positieve effecten op de voedingsgedragingen. Jongeren die de interventie hadden gebruikt aten minder snacks, dronken minder gesuikerde dranken en aten iets meer groente. Voor bewegen werd een onverwacht tegenovergesteld effect gevonden, bij jongeren die op baseline niet aan de norm voor gezond bewegen voldeden. Jongeren in de interventiegroep sportten minder dan jongeren in de controlegroep. Na twee jaar werden er geen effecten meer gevonden op gedrag. Er waren ook geen effecten op BMI, middelomtrek of percentage overgewicht.

 

De resultaten van deze studie laten zien dat VETisnietVET op zichzelf niet bijdraagt aan het voorkomen van overmatige gewichtstoename. Om dat te bereiken zou het programma wellicht gecombineerd moeten worden met een andere interventie in bijvoorbeeld de schoolomgeving (kantine, sportlessen) of de thuisomgeving (gericht op ouders) of zouden boostersessies nodig zijn om de resultaten op het gedrag langer te behouden. De gunstige effecten van het VETisnietVET programma laten ook zien dat het voedingsmodules van VETisnietVET geschikt zijn voor implementatie op brede schaal. De beweeg en sedentair gedrag modules van VETisnietVET worden op dit moment aangepast om de effectiviteit van de interventie te verbeteren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventie laat geen effect zien op BMI, middelomtrek of percentage overgewicht twee jaar na de voormeting. De resultaten van de korte termijn nameting laten zien dat de interventie een gunstig effect heeft op het voedingsgedrag: de leerlingen die de interventie hebben gebruikt (interventiegroep) dronken minder gesuikerde dranken, en aten gemiddeld 0.8 snacks minder en 19 gram groente meer vergeleken met leerling die de interventie niet hebben gebruikt (controle groep). Er zijn geen effecten gevonden op het televisie en computer gebruik van de jongeren en op het gedrag twee jaar na de voormeting.

De resultaten voor de leerlingen die op baseline niet aan de norm voor een gedrag voldeden (en dus een veranderadvies hebben gekregen) laten zien dat de interventiegroep op korte termijn gemiddeld één snack minder en 17 gram groente en 0.4 stuks fruit meer eten vergeleken met de leerlingen die de interventie niet hebben gebruikt (controlegroep). Een onverwacht effect lijkt echter dat de leerlingen uit de interventiegroep minder vaak sporten vergeleken met de leerlingen uit de controlegroep. Er zijn geen effecten gevonden op het televisie en computer gebruik van de jongeren en op het gedrag twee jaar na de voormeting.

De resultaten van deze studie laten zien dat VETisnietVET op zichzelf niet bijdraagt aan het voorkomen van overmatige gewichtstoename. Om dat te bereiken zou het programma wellicht gecombineerd moeten worden met andere interventie in bijvoorbeeld de schoolomgeving (kantine, sportlessen) of de thuisomgeving (gericht op ouders) of zouden boostersessies nodig zijn om de resultaten op het gedrag langer te behouden. De gunstige effecten van het VETisnietVET programma laten ook zien dat het voedingsmodules van VETisnietVET geschikt zijn voor implementatie op brede schaal. De beweeg en sedentair gedrag modules van VETisnietVET worden op dit moment aangepast om de effectiviteit van de interventie te verbeteren.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Preventie van overgewicht bij jongeren is momenteel een belangrijk aandachtsgebied in de bevordering van de volksgezondheid. In dit project werd een internet advies-op-maat interventie, VETisnietVET, ontwikkeld en geëvalueerd die als doel heeft om overmatige gewichtstoename bij jongeren te voorkomen. Het programma is ontwikkeld voor adolescenten in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs en kan op scholen worden geïmplementeerd. Het programma richt zich op het verminderen van de consumptie van snoep, snacks en frisdrank, televisie kijken en computeren en op het verhogen van de inname van groente, fruit en vezels en lichamelijke activiteit. De effectiviteit van deze interventie is geëvalueerd in een gerandomiseerd experiment met metingen bij aanvang van de studie, na vier maanden en na twee jaar. In totaal deden ongeveer 900 leerlingen van 20 scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving mee aan het onderzoek.

 

De voorlopige resultaten van de korte termijn nameting twee weken na afloop van van de interventieperiode (vier maanden na de baseline meting) laten zien dat de interventie een gunstig effect heeft op het eetgedrag: de leerlingen die de interventie hebben gebruikt (interventiegroep) eten gemiddeld minder snacks en gezoete dranken en meer groente en fruit vergeleken met de leerlingen die de interventie niet hebben gebruikt (controlegroep). Een onverwacht effect lijkt echter dat de leerlingen uit de interventiegroep ook minder sporten dan de leerlingen uit de controlegroep twee weken na afloop van de interventieperiode. Verder onderzoek naar dit effect wordt uitgevoerd. Er zijn geen effecten gevonden op het televisie en computer gebruik van de jongeren. De resulaten twee jaar na de baseline meting zijn verzameld en worden op dit moment geanalyseerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De voorlopige resultaten van de korte termijn nameting twee weken na afloop van van de interventieperiode (vier maanden na de baseline meting) laten zien dat de interventie een gunstig effect heeft op het eetgedrag: de leerlingen die de interventie hebben gebruikt (interventiegroep) eten gemiddeld minder snacks en gezoete dranken en meer groente en fruit vergeleken met de leerlingen die de interventie niet hebben gebruikt (controlegroep). Een onverwacht effect lijkt echter dat de leerlingen uit de interventiegroep ook minder sporten dan de leerlingen uit de controlegroep twee weken na afloop van de interventieperiode. Verder onderzoek naar dit effect wordt uitgevoerd. Er zijn geen effecten gevonden op het televisie en computer gebruik van de jongeren. De resulaten twee jaar na de baseline meting zijn verzameld en worden op dit moment geanalyseerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Computer-tailored health education is one of the most promising health-education techniques available, since it enables provision of individualized, personally relevant feedback and advice. Reviews of the literature and recent original studies show that computer-tailored health education is appreciated better and may result in better awareness, stronger motivation to change as well as healthier behavior than generic health education. Computer-tailored health education may be especially suited to address complicated health-related behaviors such as diet and physical activity (PA). These behaviors are associated with the most prominent public health issues of today: overweight and obesity and thus with type 2 diabetes, cardio-vascular diseases, certain cancers. Furthermore, web-based computer-tailored health education mat best appeal to the -Internet generation-, i.e. younger people, including children and adolescents.

Diet and physical activity patterns are established in childhood and adolescence and healthy habits should therefore be encouraged in young people. Although a number of computer-tailored PA and diet modules have been developed for young people in recent years, these have not been tested as such for this population. The present application proposes to test the effectiveness of a web-based computer-tailored weight maintenance intervention aimed at 12-14 year olds based on an integration and adaptation of existing computer-tailored modules. Further, we will test this application in a real-life implementation environment, i.e. in the context of routine preventive youth health monitoring and care, i.e. the Rotterdam GGD school health system that includes the Youth (health) Monitor. Primary outcome indicators will be BMI and waist circumference as measured by research staff. Secondary outcomes will be behavior change and weight maintenance cognitions, measured with self-administered questionnaires. Part of the data collection can be incorporated in the ongoing youth-monitor data collection that is organized by the GGD.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website