Projectomschrijving

ZonMw opdracht aan KNMG

Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn door CBO en TÜV Rheinland, heeft ZonMw de KNMG reeds gevraagd de definitieve richtlijn uiteindelijk te autoriseren, te beheren, de implementatie te coördineren en te evalueren. Dit resulteerde in het KNMG project Autorisatie, Beheer, Implementatie en Evaluatie Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek. Dit project loopt van 1 maart 2012 - 1 maart 2017.

Er wordt beoogd dat:

  1. het Federatiebestuur van de KNMG de richtlijn PMO autoriseert, waardoor dit een richtlijn is voor de medische beroepsgroep en door alle artsen in Nederland is aanvaard;
  2. de KNMG eigenaar wordt van de richtlijn en deze beheert;
  3. een implementatieplan wordt opgesteld in samenspraak met relevante partijen;
  4. de relevante partijen ondersteund worden bij de implementatie van de richtlijn in hun eigen achterban, waarbij de verantwoordelijkheid voor de feitelijke implementatie bij de organisaties zelf ligt.
  5. de richtlijn 2 jaar na invoering wordt geëvalueerd
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website