Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het project is het versterken van het draagvlak voor schoolgezondheidsbeleid (SGB) in het basisonderwijs. Een bestaande methodiek plus bijbehorende instrumenten wordt daartoe geschikt gemaakt voor toepassing in het kader van SGB. De methodiek houdt in dat ouders, leerkrachten en schoolleiding gezamenlijk, mede op basis van door de GGD aan te leveren gegevens, beslissingen nemen over de prioriteiten van de school op het gebied van gezondheid.

Via praktische oefening en praktijkdemonstraties leren jeugdmedewerkers van de GGD hoe zij deze methodiek op basisscholen in de eigen regio kunnen verspreiden en toepassen.

Het project wordt afgesloten met een inventarisatie van de actieplannen van de deelnemende scholen. Tevens wordt nagegaan in hoeverre deze actieplannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website