Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is Negen Maanden Niet geïmplementeerd. Deze internetinterventie is effectief in het terugdringen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Het project had drie overkoepelende doelen, namelijk (1) de interventie aantrekkelijk en beschikbaar maken, (2) zwangere vrouwen en (3) zorgprofessionals (verloskundigen, huisartsen en gynaecologen) bekend maken met de interventie. Met betrekking tot het eerste doel is de feedback van de respondenten van de effectstudie gebruikt om de interventie aantrekkelijker te maken. De gebruiksvriendelijke interventie is nu toegankelijk via www.negenmaandenniet.nl. Ten tweede zijn zwangere vrouwen bekend gemaakt met de interventie door uitgebreide communicatie hierover op de website www.alcoholenzwangerschap.nl. Ook zijn de flyers die STAP via verloskundigenpraktijken aanbiedt aan zwangere vrouwen aangepast, waardoor een duidelijke verwijzing naar www.negenmaandenniet.nl nu zichtbaar is. Ten derde zijn verloskundigen en gynaecologen bereikt middels 50 presentaties op vergaderingen van Verloskundigen SamenwerkingsVerbanden (VSV’s). In alle provincies zijn minimaal de helft van de VSV’s bezocht. Ook zijn de drie doelgroepen bereikt door middel van presentaties voor en gesprekken met de beroepsverenigingen (KNOV, NVOG en NHG).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft drie overkoepelende resultaten behaald, namelijk (1) de interventie is aantrekkelijk en beschikbaar gemaakt ,(2) zwangere vrouwen en (3) zorgprofessionals (verloskundigen, huisartsen en gynaecologen) zijn bekend gemaakt met de interventie. Met betrekking tot het eerste resultaat is de feedback van de respondenten van de effectstudie gebruikt om de interventie aantrekkelijker te maken. De gebruiksvriendelijke interventie is nu toegankelijk via www.negenmaandenniet.nl. Ten tweede zijn zwangere vrouwen bekend gemaakt met de interventie door uitgebreide communicatie hierover op de website www.alcoholenzwangerschap.nl. Ook zijn de gratis flyers die STAP via verloskundigenpraktijken aanbiedt aan zwangere vrouwen aangepast en is een duidelijke verwijzing naar www.negenmaandenniet.nl erin opgenomen. Ten derde zijn verloskundigen en gynaecologen bereikt middels presentaties op vergaderingen van Verloskundigen SamenwerkingsVerbanden (VSV’s). In alle provincies zijn minimaal de helft van de VSV’s bezocht. Ook zijn de drie doelgroepen bereikt door middel van presentaties voor en gesprekken met de beroepsverenigingen (KNOV, NVOG en NHG).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid heeft (in samenwerking met de Universiteit Maastricht) een internetinterventie ontwikkeld om het aantal vrouwen dat alcohol gebruikt tijdens de zwangerschap terug te dringen. Deze interventie, genaamd Negen Maanden Niet (9MN) is effectief gebleken in het terugdringen van prenataal alcoholgebruik in vergelijking tot reguliere zorg. Een brede implementatie van 9MN zal leiden tot een afname van het aantal zwangere vrouwen dat alcohol gebruikt en daarmee tot minder miskramen, foetale sterfte en aangeboren afwijkingen.

In dit projectvoorstel wordt een implementatieplan voorgesteld waarbij de focus enerzijds ligt op zwangere vrouwen zelf (“Drink geen alcohol tijdens de zwangerschap, ga naar Negen Maanden Niet”) en anderzijds op zorgprofessionals die vrouwen begeleiden tijdens hun zwangerschap (verloskundigen, gynaecologen en verloskundig actieve huisartsen; “Help uw cliënt aan een alcoholvrije zwangerschap en verwijs haar naar Negen Maanden Niet”). Met het implementatieplan wordt beoogd om vóór het einde van 2014 de volgende doelen te bereiken: (1) 30% van de zwangere vrouwen weet af van 9MN, (2) 5% van de zwangere vrouwen heeft ingelogd op de website van 9MN, (3) er is een verwijzing naar 9MN opgenomen in de softwareprogramma’s (die bij de intake worden gebruikt) van verloskundigen, gynaecologen en huisartsen, (4) alle verloskundigen en minimaal 10% van de gynaecologen en huisartsen brengen 9MN ter sprake bij hun cliënten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website