Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit verspreidingsproject ligt de focus op verspreiding van de individuele cursus ‘Thuis in Balans’ als een addendum bij de reeds geïmplementeerde groepscursus ‘Zicht op Evenwicht’. ‘Thuis in Balans’ krijgt in dit traject de naam ‘Zicht op Evenwicht – Thuis’. De cognitief-gedragsmatige cursus is een individueel programma waarin kwetsbare ouderen leren om op realistische wijze om te gaan met bezorgdheid om te vallen en activiteiten (weer) veilig te ondernemen. De ouderen worden tijdens 3 huisbezoeken en 4 telefoongesprekken begeleid door een getrainde zorgprofessional. ‘Thuis in Balans’ leent zich uitstekend voor verspreiding omdat ze effectief, doelmatig, veilig, tijdig en cliëntgericht is, en omdat aansluiting bij de bestaande infrastructuur voor verspreiding van de groepscursus ‘Zicht op Evenwicht’ voor handen is bij het Trimbos-instituut en Maastricht University. Het uitrollen van de cursus past tevens goed binnen het huidige overheidsbeleid dat gericht is op het zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving te laten wonen van ouderen. Met de verspreiding van ‘Zicht op Evenwicht – Thuis’ wordt het repertoire voor de doelgroep voor de (thuis)zorgorganisaties uitgebreid – men kan putten uit een breder evidence-based aanbod afgestemd op behoeften en wensen van de doelgroep.

 

Het hoofddoel van het verspreidingsproject is het inbedden van ‘Zicht op Evenwicht – Thuis’ in het aanbod van cursussen van het Trimbos-instituut en de cursus nationaal beschikbaar maken voor (thuis)zorgorganisaties en kwetsbare ouderen door aansluiting bij de bestaande infrastructuur voor ‘Zicht op Evenwicht’. De belangrijkste doelgroepen voor de inbedding en verspreiding van ‘Thuis in Balans’ zijn de aanbieders van de cursus (thuis)zorgorganisaties gericht op kwetsbare, thuiswonende ouderen, RIVM Centrum Gezond Leven en zorgverzekeraars.

 

Het verspreidingsproject kent een aantal praktische stappen en een evaluatie om tot een succesvol eindresultaat te komen (zie 'Acties en planning'):

• het bijstellen, perfectioneren en professionaliseren van de cursusmaterialen van ‘Zicht op Evenwicht – Thuis’, inclusief de trainingsmaterialen.

• gezien de grote overlap in thematiek en aanpak tussen beide cursussen zal de training voor cursusbegeleiders in een nieuw format worden gegoten waarbij de toekomstige cursusbegeleiders getraind worden in het verzorgen van zowel de groepscursus ‘Zicht op Evenwicht’ als de individuele cursus ‘Zicht op Evenwicht – Thuis’.

• om ‘Zicht op Evenwicht – Thuis’ te verspreiden worden een informatiebrochure, wervingsformulier en website ontwikkeld aansluitend bij de materialen van ‘Zicht op Evenwicht’.

• informerende strategieën worden toegepast om ‘Zicht op Evenwicht – Thuis’ bekendheid te geven:

- het informeren over erkenning door RIVM Centrum Gezond Leven op de website van het Trimbos-instituut en RIVM Centrum Gezond Leven;

- het (aan)melden van de cursus bij valpreventie.veiligheid.nl, het Landelijk Netwerk Valklinieken, NISB, ActiZ, BTN, etc.;

- het aanbieden van de cursus als bij- en nascholing bij V&VN en KNGF (indien positief ontvangen door deze beroepsverenigingen), alsmede accreditatie aanvragen voor de cursus;

- het informeren van zorgverzekeraars;

- het aanvullen van de website van het Trimbos-instituut v.w.b. ‘Zicht op Evenwicht – Thuis’.

 

Een evaluatie van de eerste training voor cursusbegeleiders zal plaatsvinden om, waar nodig en van toepassing, de training en materialen aan te passen. De evaluatie bestaat uit drie verschillende activiteiten:

1. Observatie van de training door de medewerker van het Trimbos-instituut. De activiteiten en positieve en negatieve acties en reacties worden opgetekend in een voorgestructureerde observatielijst welke specifiek voor deze evaluatie wordt ontwikkeld;

2. Afname van een evaluatievragenlijst bij de nieuw getrainde cursusbegeleiders direct na de training. Deze vragenlijst wordt ook specifiek voor deze evaluatie ontwikkeld en zal kennis, attitude en gedrag rondom bijvoorbeeld valangst en valpreventie, en zelfvertrouwen om de cursus uit te voeren in kaart brengen. Tevens worden vragen opgenomen over diverse (procesmatige) aspecten als het informatieve karakter van de training, tevredenheid over de trainer,e.d.;

3. Afname van een korte evaluatievragenlijst bij dezelfde cursusbegeleiders na circa 8 weken met deels dezelfde vragen (o.a. kennis, attitude en gedrag rondom bijvoorbeeld valangst en valpreventie, en zelfvertrouwen om de cursus uit te voeren) en deels aanvullende vragen over de daadwerkelijke (voorbereiding op) uitvoering van de cursus.

 

Het project zal in een periode van een jaar (part-time) worden uitgevoerd. Het betreft een intensief samenwerkingsproject tussen Maastricht University en het Trimbos-instituut met omlijnde verantwoordelijkheden en regelmatig overleg (zie ‘Acties en planning’ en ‘Evalueren’).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website