Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van deze VIMP was om het digitale Referentiekader via zoveel mogelijk kanalen en doelgroepen te verspreiden en daarnaast op basis van de ervaringen die zijn opgedaan het gebruiksgemak van het digitale Refka te verhogen en gebruik ervan nog meer op maat te kunnen inzetten.

 

Hiertoe zijn diverse activiteiten uitgevoerd die in verschillende resultaten kunnen worden weergegeven:

1. Resultaten op basis van gebruik van het digitale Refka door de beoogde doelgroep

2. Resultaten op het gebied van promotionele activiteiten en positionering

3. Resultaten in specifieke producten

 

Met name tijdens de 6 workshops die zijn gegeven, is duidelijk geworden dat het digitale Refka vooral ingezet kan worden als discussiedocument en niet zozeer als toetsingsinstrument. Door het instrument op deze manier in te zetten, kan het vooral ook goed gebruikt worden als plannings, monitorings en evaluatie tool voor project en programma teams.

 

Concreet zijn de volgende resultaten opgeleverd binnen deze VIMP

- Brochure over het Refka

- Korte film over het Refka

- Gebruikersonderzoek

- Audithandleiding

- WingeZ netwerkgroep

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten die behaald zijn kunnen verdeeld worden in een aantal categorieën:

 

1. Resultaten op basis van gebruik van het digitale Refka door de beoogde doelgroep

2. Resultaten op het gebied van promotionele activiteiten en positionering

3. Resultaten in specifieke producten

 

Ad1. In een zestal workshops waarbij verschillende doelgroepen vanuit praktijk, onderzoek en beleid aanwezig zijn geweest, is ervaring opgedaan met het gebruik van het digitale Refka. Onder deze doelgroep is in de periode na de workshops ook een vragenlijst uitgezet, over het gebruik van het digitale Refka en de wensen en verwachtingen die deze doelgroepen hebben in het gebruik ervan. Deze bevindingen zijn weergegeven in het gebruikersonderzoek.

 

Ad2.

- Op 4 van de 5 regiobijeenkomsten van het CGL zijn we present geweest met een tafel op de informatiemarkt. Daartoe is een flyer over de Refka workshop en de visitekaartjes uitgedeeld. Het thema van de regiobijeenkomsten sloot naadloos aan bij de inhoud van het Refka. In mondelinge gesprekken kon daarop goed worden aangesloten.

 

- Er is een flyer ontwikkeld die is uitgedeeld op het NCVGZ congres. Daarnaast zijn er diverse artikelen geschreven voor de digitale nieuwsbrief van het NIGZ ‘FactZ’. Ook is er een netwerkgroep gestart op WingeZ, de internetcommunity voor professionals in gezondheidsbevordering en zorg.

 

- Tevens is een bijdrage geleverd in de vorm van een workshop tijdens de bijeenkomst ‘Preventiekracht dichtbij huis’ van ZonMw.

 

- In overleg met CGL is tevens getracht om een in breder overleg over monitoring van GGD projecten het Refka te positioneren. Dit heeft geen vervolg gekregen na dit overleg. Duidelijk is wel geworden dat GG & GD Utrecht het Refka gebruikt om haar projecten te monitoren en evalueren. Wanneer meerdere GGD’en dit op deze manier zouden doen, ontstaan er meer eenduidige gegevens. Die beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

 

Ad3. De specifieke producten die zijn ontwikkeld binnen dit VIMP project zijn de volgende:

 

- Brochure over het Refka

- Korte film over het Refka

- Gebruikersonderzoek

- Audithandleiding

- WingeZ netwerkgroep

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

 

De ontwikkeling van het Digitale Referentiekader, mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw, is in de zomer van 2010 gerealiseerd. In de ontwikkelingsperiode is met de belangrijkste kernelementen van een succesvolle implementatie rekening gehouden (Grol et al., 2003). Bijvoorbeeld door het betrekken van belangrijke personen en organisaties tijdens de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces en praktische organisatie van invoerings- of veranderingsactiviteiten etc. Toch zullen de daadwerkelijke activiteiten om het Digitale Referentiekader te verspreiden en te implementeren nog uitgevoerd moeten worden en zal hier tijd en geld voor nodig zijn om dit op een goede manier te doen. Het NIGZ vraagt daarom een VIMP aan bij ZonMw om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Door middel van de Leidraad van ZonMw voor een VIMP, wordt deze aanvraag nader toegelicht.

 

Wat gaan we doen

Om dit nieuwe project te verspreiden en te implementeren stellen wij de volgende activiteiten voor:

 

1. Het ontwikkelen van een brochure en een dvd waarin de nieuwe versie van het Refka kort wordt toegelicht.

2. Zes Refka workshops/ colleges van een halve dag op locatie in het land: drie over het ‘Werken met het digitale refka’ en driemaal een groepsgerichte audit m.b.v. het digitale Refka

3. In overleg met het Centrum Gezond Leven wordt bekeken in welke regiobijeenkomsten een toelichting op het Refka aansluit bij de daar levend vraag.

4. Gebruikersonderzoek digitale Refka door middel van een digitale vragenlijst en analyse van de ervaringen van de gebruikers.

5. Aandacht voor het Refka tijdens Congressen over gezondheidsbevordering.

6. Publicaties over het werken met de digitale Refka in: TSG, Pre-post, digitale nieuwsbrieven.

7. Site www.refka.nl aanvullen met lessen, voorbeelden en tips uit het land

9. Positionering Refka. Bekeken zal worden wat de meest gunstige positionering zal zijn rekening houdend met andere kwaliteitsinstrumenten en communicatie in het veld.

 

Voor wie

Toekomstige gebruikers en doelgroepen zijn:

 

1. In de eerste plaats gezondheidsbevorderaars werkzaam bij GGD’en, GGZ-organisaties, thuiszorgorganisaties etc. Zij kunnen hun professionele kwaliteit optimaliseren door regelmatig programma’s en projecten onder de lens van het Referentiekader te leggen. Het neemt onzekerheid over keuzes weg en helpt prioriteiten te beargumenteren tegenover opdrachtgevers en financiers.

 

2. Daarnaast is het implementatieproject gericht op beleidsmedewerkers bij GGD’en, overheidsinstanties, GGZ-organisaties, thuiszorgorganisaties, 1e lijnsorganisaties, welzijnsinstellingen en landelijke gezondheidsorganisaties. Voor hen gelden dezelfde overwegingen.

 

3. Gemeente ambtenaren en beleidsmedewerkers bij gemeenten zullen het model incidenteel gebruiken, maar kunnen vragen naar de uitkomsten van de audit met dit model.

 

4. Ten slotte richt het project zich op opleiders en onderzoekers bij universiteiten en hogescholen en academische werkplaatsen. Onderzoekers kunnen de keuze van indicatoren verantwoorden met dit model en opleiders kunnen het als een overzichtskaart van het werkveld gebruiken om studenten daarmee wegwijs in het vak te maken. Gebruik door studenten heeft ons al geleerd dat het model die functie kan bezitten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website