Projectomschrijving

Implementatie en beheer keuzehulpen kan gedeelde besluitvorming bevorderen?

Vraagstuk

In 2014 zijn op initiatief van het Platform Gedeelde Besluitvorming de zeventien eerder ontwikkelde keuzehulpen op www.kiesbeter.nl verplaatst naar www.thuisarts.nl (Nederlands Huisartsen Genootschap). Het platform was verantwoordelijk voor implementatie, onderzoek en onderwijs rond gedeelde besluitvorming en voor onderhoud en doorontwikkeling van de keuzehulpen. Wat bevordert de implementatie?

Onderzoek

Na de overplaatsing van de keuzehulpen naar de nieuwe plek, zijn gesprekken gevoerd met stakeholders over de ontwikkeling en het gebruik van keuzehulpen. Het beheer is ondergebracht bij de Thuisartsredactie. Er is een concept-handleiding opgesteld met een beschrijving van het format en de verschillende mogelijkheden.

Uitkomst

Begin 2015 waren alle keuzehulpen verplaatst naar thuisarts.nl. Het beheer en onderhoud van de keuzehulpen is vereenvoudigd, waardoor ook andere ontwikkelaars van keuzehulpen de mogelijkheid krijgen kwalitatief goede keuzehulpen (en andere instrumenten, zoals zelftests) in de nieuwe omgeving te plaatsen. Verdere ontwikkeling van keuze-instrumenten ondersteunt gedeelde besluitvorming in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website