Projectomschrijving

Erfelijke bloedarmoede komt veel voor bij niet-westerse bevolkingsgroepen. Deze hemoglobinopathieën (Hbp) kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Ouders die beide een Hbp hebben maar gezond zijn, hebben 25% kans op een kind met een Hbp. In Nederland is 15% van de inwoners allochtoon. Hbp veroorzaakt dus een ziektelast voor de bevolking. Primaire en secundaire preventie kan deze ziektelast terugdringen. Primaire preventie wil voorkomen dat ouders ongewenst een kind met Hbp krijgen. Ouderparen met een verhoogd risico worden dan getest op een Hbp, eventueel gecombineerd met een prenatale test. Secundaire preventie houdt in dat de baby wordt gescreend op een Hbp (via een hielprik) zodat tijdig kan worden gestart met de juiste behandeling.

Deze studie heeft de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling en implementatie van een preventieprogramma voor Hbp. Dat leidde ertoe dat Hbp sinds 2007 in de hielprikscreening is opgenomen. Ook zijn mogelijkheden voor een primair preventieprogramma onderzocht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website