Projectomschrijving

Voorwaarden voor onderzoek effectiviteit nieuwe kankerscreeningstesten

Vraagstuk

Er komen steeds nieuwe screeningstesten op de markt die mogelijk geschikt zijn voor lopende bevolkingsonderzoeken naar kanker. Deze testen zijn vaak veelbelovend, maar de effectiviteit ervan is nog niet vastgesteld in grootschalig onderzoek. Is er een kader denkbaar dat aangeeft onder welke voorwaarden onderzoek naar nieuwe screenings binnen lopend bevolkingsonderzoek kan én mag worden uitgevoerd?

Onderzoek

In nauw overleg met een groot aantal vertegenwoordigers uit beleid, veld en onderzoek werkte dit project aan een kader dat bruikbaar is voor de betrokken beleidsmakers, onderzoekers, bestuurders en uitvoerders.

Uitkomst

Effectiviteitsvragen kunnen alleen beantwoord worden met onderzoek onder mensen die deelnemen aan een bevolkingsonderzoek. De nieuwe test moet naar verwachting beter zijn dan de bestaande test en bovendien minder belastend. De wetenschappelijke studie dient praktisch haalbaar te zijn in het bestaande bevolkingsonderzoek. De verwachte 'meerwaarde' moet gebaseerd zijn op sterk wetenschappelijk bewijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website