Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 1998 heeft het ministerie van VWS de nota ' Veilig Thuis, preventie van ongevallen in de privé-sfeer'

opgesteld. In deze nota is een actieprogramma opgenomen om het aantal en de ernst van

privé-ongevallen bij verschillende doelgroepen terug te dringen.

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre beleidsvoornemens die betrekking hebben op

de uitvoering van onderzoek (determinantenonderzoek, doelmatigheid- en effectonderzoek) en

preventieprojecten van ongevallen in de privé-sfeer gerealiseerd zijn. Daarbij wordt

een beeld geschetst van de dekkingsgraad van de uitgevoerde activiteiten, de kwaliteit van de

uitvoering, de daarbij ervaren belemmerende en bevorderende factoren, 'witte plekken' die

ervaren worden in de uitvoeringspraktijk en consequenties voor toekomstig beleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website