Projectomschrijving

TRIDENT studie: De NIPT als betrouwbaar alternatief voor invasieve tests op afwijkingen

Vraagstuk

Bij de niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt het bloed van een zwangere vrouw gebruikt om te testen of het ongeboren kind mogelijk het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft. De NIPT is veiliger dan een vruchtwaterpunctie of vlokkentest, die kunnen leiden tot een miskraam. Inmiddels wordt de NIPT jaarlijks zo’n 3.000 keer uitgevoerd. Werkt de test zoals bedoeld en zijn aanstaande ouders er tevreden over?

Onderzoek

Dit project richtte zich zowel op de NIPT zelf als op de beleving van de zwangere vrouw en haar partner. Meer dan 1.000 vrouwen uit deelnemende prenatale diagnostische centra vulden vragenlijsten in.

Uitkomst

De testeigenschappen van de NIPT zijn vergelijkbaar en soms zelfs beter dan beschreven in de buitenlandse literatuur. In minder dan 1% van de gevallen mislukte de test. Aanstaande ouders zijn zeer tevreden over de NIPT en de meeste zwangeren hebben een goed geïnformeerde keuze gemaakt. Slechts 3% had achteraf gezien liever anders gekozen, met name vanwege de relatief lange uitslagtermijn van de NIPT.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website