Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project SafetyCheck was gericht op de ontwikkeling van een digitale SOA triage systeem, met het doel om jongeren die potentieel risico lopen op SOA beter te bereiken en daar waar nodig door te geleiden naar testfaciliteiten. Deze moet jongeren in staat stellen om op een snelle, eenvoudige manier via risicoanalyse inzicht te krijgen in de ernst van het SOA risico. Hiervoor werd de SoaSeksCheck (SSC) ontwikkeld. De SSC bestaat uit 1) een chatbot module (een geautomatiseerde gesprekspartner) waar vragen rondom seksualiteit en SOA risico gesteld kunnen worden, en zo ook SOA risico wordt uitgevraagd, (2) een elektronische agendamodule, waarbij jongeren een afspraak kunnen inplannen in de agenda van de SOA poli. Daarmee moet de SSC bijdragen een effectievere doorgeleide naar SOA test centra, doordat via de SSC een afspraak gepland kan worden, en jongeren worden herinnerd aan hun afspraak.

Gedurende het project is de SSC op een planmatige wijze ontwikkeld, waarbij beoogd wordt een goede aansluiting te realiseren met de gebruikersbehoeften, en inbedding te realiseren bij reeds bestaande werkwijzen van de SOA poli van de GGD Rotterdam-Rijnmond en Sense.info. Hiervoor is in het project ingezet op vooronderzoek bij de jongeren, en involvering van intermediaren (SOA verpleegkundigen, SOA AIDS NL) gedurende het project, via een user-centered design methodiek. Beide groepen zijn ook betrokken in de fase van conceptualisatie, en tot slot bij de ontwikkeling en pretests van SafetyCheck.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de User Centered Design aanpak met de doelgroep kwam naar voren dat anonimiteit belangrijk was. Om die reden is besloten om ook geen mobiele applicatie te bouwen die jongeren op hun telefoon dienen te installeren. In plaats daarvan is een webapplicatie ontwikkeld die anoniem te gebruiken is. Ook was het belangrijk om de SSC zichtbaar te onderscheiden van commerciële diensten. Mede daarom heeft de SSC een professionele uitstraling gekregen en worden de GGD Rotterdam-Rijnmond en Sense.info – die bij de jongeren bekend staan als betrouwbare organisaties – zichtbaar genoemd als initiatiefnemers. De jongeren gaven aan behoefte te hebben aan directe antwoorden op hun vragen, zonder omwegen. Daarom is besloten om jongeren aan de hand van een paar korte keuzemenu’s te geleiden naar de informatie die zij zoeken. Ook gaven de jongeren aan dat zij de informatiefunctie van de SSC vooral zouden gebruiken voor het opzoeken van feitelijke informatie (over bijvoorbeeld soa en zwangerschap) en dat zij voor hun meer subjectieve vragen liever persoonlijk spreken met een bekende of professional. Hier is op ingespeeld door binnen de SSC feitelijke informatie te geven of door te verwijzen naar Sense.info-pagina’s en tevens door te verwijzen naar de Sense-chat en het Sense-spreekuur waar jongeren met verpleegkundigen kunnen chatten / spreken indien daartoe aanleiding is.

 

De belangrijkste vraag van de pilot evaluatie betrof of de SSC bijdraagt aan het verbeteren van de efficiëntie van de soa-screening binnen de pilotregio Rotterdam. Tijdens de pilotevaluatie, die liep over de periode van 12 maanden, bezochten 25.490 gebruikers SSC en 8.408 (33%) starten een conversatie met SSC. In totaal bezochten 759 jongeren de online afsprakenmodule, nadat zij een positief testadvies hadden ontvangen. Hiervan maakten 221 jongeren een afspraak met de soa-poli. In totaal 28% van de geteste jongeren werd positief getest. De resultaten suggereren dat de SSC het bereik en doorgeleiding van hoog-risico jongeren kan verbeteren en dat SSC bijdraagt aan effectiever Soa testbeleid.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sexually Transmitted Infections (STI) are prevalent among young people (aged below 25). Lower educated and ethnic minority youths are more likely to engage in STI-risk taking behavior. Young people have been identified as an important target group to promote sexual health by the national government, with the aim to promote autonomy and ensure access to care. Prevention and early detection of STI is important strategy to reduce the risk of STI. Nation-wide screening, however, has shown to be cost-ineffective, given the number of young people who are effectively reached. Lower educated and ethnic minority youths are difficult to reach with current health educational messages. Alternative ways are needed to reach young people, especially those who are most likely to be at-risk (including lower educated and ethnic young people), but who are not reached by more traditional approaches, and to promote STI testing.

 

The present project proposes a Text message (SMS) based intervention, the SafetyCheck, aimed to increase (1) reach of young people (including those not reached via traditional methods), (2) assess STI risk of young people, and (3) optimize referral of those young people being at-risk. The intervention increases the likelihood of cost-effectiveness, because of a higher sensitivity (for those at-risk) and lower testing rates for those who are not at-risk: providing adequate feedback to those at high, and low-risk, and may improve the relative rate between testers and positive test results.

 

SMS technology, which can be used to provide tailored feedback, reminders and appointment scheduling, has the potential of reaching a large number of young people, including those who are currently not reached via more traditional communication (channels), can be integrated with already online and offline STI services, and has advantages of being time/place independent, ensuring increased access to STI information and care. Comparable mobile applications show that (1) people frequently make use of such applications, among others when condoms broke, or when suspecting STI or pregnancy risk, (2) are (culturally) acceptable (3) can effectively promote STI testing, and could be more (4) efficient. SafetyCheck could be the digital link between existing services such as Sense, and suggestatest (partner notification SMS tool), and could be used to optimize the care system (matching STI testing access with the risk level of a client).

 

The module will be evaluated in a pilot among young people in terms of reach, feasibility and acceptance, and efficiency. To realize a practical and accepted module the project has the following objectives:

(1) Development of an SMS module based on the needs of the target population related to sexuality in general en STI screening in particular

(2) Pretest of the SMS intervention prototype on reach, user convenience, acceptance and user friendliness

(3) Pilot testing the outcomes of the SMS module, i.e. number of STI testing appointments, referrals, test results and partner notifications

In order to facilitate the development of an effective and user-appropriate SMS messaging module, we will use the core frameworks Intervention Mapping (IM), Garrett’s concept of user experience, and social marketing concepts, which respectively focus on (1) systematic planning of the intervention, (2)ensuring acceptability and usability of the SMS module and (3) ensure a user-needs perspective.

The project consists of five essential phases, (1) setting up a linkage group involving key figures (implementation partners (e.g., members STI policlinic, municipal health service, STI AIDS Netherlands), developers, end-users); (2) an assessment of needs and concerns of the target group to ensure that the SMS module, and the testing facility is accepted and seen as beneficial by young people; (e.g., perspectives of social marketing and users experience), for which focus group interviews will be held; (3) development of the SafetyCheck based on the needs of the target population related to sexuality in general en STI screening in particular. In addition, implementation planning of the module within the existing sexual health structure is carried out, where the module is integrated with existing services, such as sense.info, suggestatest and the STI policlinic system (with a general referral to STI policlinics, and for our pilot region of Rotterdam the electronic referral system will be integrated with the existing electronic appointment database); (4) feasibility and acceptance pre-test of SafetyCheck. Based on a concept of the module, the module is pre-tested among a small group of young people pretesting of the module on reach, user convenience, acceptance and user friendliness; (5) Pilot evaluation of the SMS module SafetyCheck. We will evaluate the reach of young people, the number of at-risk young people (based on the STI risk assessment), the number of STI tests and test results.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website