Projectomschrijving

Jongeren doelmatiger en gerichter bereiken rond soa-testen

Vraagstuk

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) komen relatief veel voor onder jongeren. Laag opgeleide en allochtone jongeren zijn moeilijk te bereiken met de huidige boodschappen. Er zijn alternatieve manieren nodig, vooral om diegenen die het grootste risico lopen tijdig op te sporen en tot behandeling te bewegen. De traditionele voorlichting werkt onvoldoende om het testen op soa te bevorderen.

Onderzoek

De SoaSeksCheck is een chat-bot met afspraakmodule om jongeren die potentieel risico op soa lopen beter te bereiken en waar nodig door te geleiden naar testfaciliteiten. Jongeren krijgen feedback op maat.

Uitkomst

Gedurende 12 maanden bezochten 25.490 jongeren de SoaSeksCheck en 8.408 (33%) startten een conversatie. 759 jongeren bezochten na een positief testadvies de online afsprakenmodule. 221 jongeren maakten een afspraak op de soa-poli. 28% van hen werd positief getest. De SoaSeksCheck kan het bereik en de doorgeleiding van hoogrisicojongeren verbeteren en zo bijdragen aan een effectiever soa-testbeleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website