Projectomschrijving

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben vaker een ongezonde leefstijl dan mensen met een hoge opleiding of inkomen. Mede hierdoor overlijden ze op gemiddeld jongere leeftijd.
Leefstijlinterventies, zoals mediacampagnes en buurtprojecten, zijn bedoeld om mensen gezonder te laten leven en meestal opgezet voor een algemeen publiek. Dit project onderzoekt of leefstijlinterventies even goed werken in groepen met een laag inkomen als in groepen met een hoge opleiding of inkomen. Het is namelijk niet zeker of de interventies beide groepen even goed bereiken en aanspreken. Leefstijlnterventies die effectiever zijn onder hoogopgeleiden kunnen daarom de gezondheidsachterstanden ongewild verder vergroten. Daarentegen kunnen interventies die effectiever zijn onder laagopgeleiden, juist gebruikt worden om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Het overzicht dat dit project oplevert kan gebruikt worden om die achterstanden concreter aan te pakken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website