Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project was het testen van de effectiviteit van een computer-gegenereerd stoppen met roken tailoring programma (AROM) in apotheek (studie 1) en huisartspraktijksetting (studie 2). Het tailoring programma maakte gebruik van een papieren baseline vragenlijst, met 54 vragen omtrent een roker’s persoonlijke rookgedrag en ideeen omtrent roken en stoppen met roken. Rokers die belangstelling hadden in deelname aan het onderzoek werden onwillikeurig toegewezen aan de experimentele (E) of controle (C) groep. Na de baseline meting ontving de E groep een getailored advies op het huisadres; de C groep ontving een bedankbrief. Nametingen werden via de telefoon uitgevoerd om eventuele veranderingen in het rookgedrag te kunnen registreren. Primaire uitkomstmaten waren stoppoging en abstinentie op de nameting.

 

In studie 1 recruteerden 65 apotheken een totaal van 925 respondenten. Vijftig apotheken recruteerden actief, dat wil zeggen dat clienten aan de balie werden gevraagd of ze rokers waren en ze interesse hadden in deelname aan het onderzoek. De overige 15 apotheken recruteerden passief door de baseline vragenlijsten en onderzoeksmaterialen in de wachtruimte beschikbaar te stellen. Twee nametingen werden uitgevoerd; 3 en 12 maanden na de baseline meting.

 

In studie 2 recruteerden 75 huisartspraktijken een totaal van 285 respondenten. Alle huisartspraktijken recruteerden op een passieve manier. Een nameting werd 6 maanden na de baseline meting uitgevoerd.

 

Onder rokers die niet binnen een maand wilden stoppen met roken had AROM weinig tot geen effect. Echter, binnen de groep die wel binnen een maand wilden stoppen (preparers) waren rokers die het getailorde advise ontvangen hadden meer geneigd om een stoppoging te doen (49 vs. 39% studie 1, 52 vs. 46% studie 2) en om op de nameting abstinent te zijn (12 vs. 7% studie 1, 19 vs. 16% studie 2), in vergelijking met preparers die het advies niet ontvangen hadden.

 

Naast het testen van de effectiviteit van AROM in huisartspraktijk en apotheek setting werd er binnen dit project ook aandacht besteed aan voorspellers van stage of change transities en relapse na een stoppoging, het effect van recruteringsmethode en setting op verkregen samples en adoptie en implementatie van AROM in Nederlandse huisartsenpraktijken en apotheken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de samples gerecruteerd via huisartsenpraktijken en apotheken bleek beperkt effectief. Het grootste verschil tussen experimentele en controle groep deelnemers bleek binnen de subgroep van preparers te vinden te zijn, dit was echter een te kleine groep om dit verschil signficant aan te kunnen tonen. De interventie bleek dus binnen deze samples niet kosten-effectief te zijn, want niet effectief.

 

De getailorde brief werd door de ontvangers als positief beoordeeld. Aangezien de controle groep geen brief ontving, was het niet mogelijk om dit oordeel te vergelijken met die van de respondenten uit de controle groep.

 

Actieve werving binnen apotheken was effectiever dan passieve werving in zowel de apotheek als huisartsenpraktijk. Echter,ervaringen deelnemende apotheken met actieve recrutering over het algemeen negatief.Interviews met apothekersassistenten lieten zien dat actieve werving voor een lange periode (3 maanden) moeilijk in te passen in is in de dagelijkse routine. Meest genoemde oorzaken waren tijdsgebrek door drukte of personeelstekort. Ook bleek dat assistenten het moeilijk vonden cliënten te benaderen die niet met een rookgerelateerde klacht in de apotheek aanwezig waren.

Als een apotheek de interventie verder wilden gebruiken in hun apotheek, dan op basis van passieve recruitering zou. Deelnemende praktijken waren ook geinteresseerd in continuering van het expert systeem, wederom op basis van passieve recrutering.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

This project aims to test the efficacy of the implementation of a computerised tailoring approach AROM by pharmacists and general practitioners (GP's).

In Study 1 40 pharmacists will be randomly assigned to the experimental (E) and control (C) condition. Each pharmacy will distribute 200 questionnaires about smoking cessation to their smoking patients. The smokers in the E-group will receive a tailored letter about smoking cessation (generated by AROM) from the Dutch Smoking and Health Foundation (DSHF).

In Study 2 the same procedure will be followed now using general practices as the setting to access smokers; 84 practices will be randomly assigned to the E or C condition.

In both studies follow-ups will take place at 3 and 12 months after the pretest to measure short and longer term effects on smoking cessation. Process evaluation data, cost effectiveness data as well as data about the rate of adoption by patients will be measured and analysed as well.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website